Българската православна църква в Норвегия
Българска православна община в Норвегия "Св. св. Кирил и Методий"
Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge "St. Kiril og St. Metodij"

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravoslavieto.com
Google Search