Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge "St. Kiril og St. Metodij"

Oslo, Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo, tlf. 22 11 50 33.