Защо от Седемнадесетата седмица след Петдесетница Евангелските четения не съответстват на Устава?

 

Петдесетница. Слизането на Св. Дух над апостолите, Новгород  XV- XVI в.
          Света Петдесетница

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Въпрос:
Защо Възкресното Евангелско четене на Литургията съвпада с Устава на Евангелските чтения само от Първата до Шестнадесетата Неделя след Петдесетница, а от Седемнадесетата Евангелските четения не съответстват на Устава и следващите четения са преместени с една седмица?

 

Отговор:
Кръгът на евангелските четения на Литургията започва от деня на Светата Пасха с прочитането на петдесетте редови зачала. Но през различните години броят на дните от Пасха до Пасха не са еднакви и в една календарна година може да има две Пасхи.

Ако в гражданската година има една Пасха, в някои седмици редовите зачала не достигат. Затова Църковният устав определя да се направи отстъп: преди Неделята на митаря и фарисея се четат вече четени редови зачала докато всичките определени евангелски чтения се прочетат до Тридесет и втората неделя след Петдесетница.

Ако в гражданската година има две Пасхи, броят на седмиците в църковната година не съответствува на назначените редови зачала - седмиците са повече от тях и остават непрочетени.

 

Как например бе съгласуван редът на Евангелските литургийни четения с календара през 2006 година, в която в една календарна година имаше две Пасхи (23 април 2006 г. и 8 април 2007 г.)?

Четенето на Евангелието по Лука започва след Седемнадесетата неделя в понеделника на Осемнадесетата седмица. (виж тук)

На Литургията в Шестнадесетата неделя - 18 септември (1 октомври стар стил) 2006 г. - беше прочетено 105-то зачало от Евангелието по Матея (Мат. 25:14-30).

На следващата неделя - 25 септември (8 октомври стар стил) на Литургията съгласно порядъка на неделните четения трябваше да бъде прочетено 62-о зачало от Евангелието по Матея (Мат. 15:21-28) за чудесното изцеление на дъщерята на ханаанейката, но то бе пропуснато. Вместо него бе прочетено Евангелието по Лука (Лук. 5:1-11) за чудесния улов и призоваването към апостолско служене на апостолите Петър, Иоан и Иаков. Така се получи разминаване с една седмица, което продължава докато кръгът от четения завърши на Възкресение Христово на 8 април 2007 година. .

Иеромонах Иов (Гумеров)
Православие.ru 
Адаптиран превод Pravoslavieto.com.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com