СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 109

Псалом Давидов.

Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.
2. Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: владей между враговете Си.
3. В деня на Твоята сила народът Ти е готов със свето благолепие; из утроба преди денница като роса е Твоето рождение. *
4. Кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
5. Господ е Тебе отдясно, Той в деня на гнева Си ще порази царете;
6. ще извърши съд над народите, ще изпълни земята с трупове, ще строши главата, що владее в широката земя.
7. По пътя из поток ще пие, и затова ще дигне високо глава.

* По превода на 70-те: "из утроба преди денница Те родих".

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com