СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 111

Алилуия

Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди.
2. Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.
3. Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.
4. В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна.
5. Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на думите си.
6. Той няма да се поклати довека; във вечна памет ще остане праведникът.
7. От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.
8. Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, кога погледне на враговете си.
9. Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; неговият рог ще се възвиси в слава.
10. Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. Желанието на нечестивците ще загине.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com