СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 113

Алилуия

Когато Израил излезе из Египет, домът Иаковов - от другоплеменен народ,
2. Иуда стана Божия светиня, Израил - Божие владение.
3. Морето видя и побягна; Иордан назад се върна.
4. Планините скачаха като овни, и хълмовете - като агнета.
5. Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Иордане, че се назад върна!
6. Защо скачате, планини, като овни, и вие, хълмове, като агнета?
7. Трепери, земьо, пред лицето на Господа, пред лицето на Бога Иаковов,
8. Който превръща скалата във водно езеро и камъка - във воден извор.
9. Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина.
10. Защо езичниците да казват: та де е техният Бог?
11. Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска.
12. А техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце.
13. Имат уста, ала не говорят; имат очи, ала не виждат;
14. имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват;
15. ръце имат, ала не пипат; нозе имат, ала не ходят; те не издават глас с гърлото си.
16. Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и всички, които се тям надяват.
17. (Доме) Израилев, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.
18. Доме Ааронов, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.
19. Вие, които се боите от Господа, уповавайте се Господу: Той е наша помощ и щит.
20. Господ ни помни, благославя (ни), благославя Израилевия дом, благославя Аароновия дом;
21. благославя ония, които се боят от Господа, малки и големи.
22. Да ви придаде Господ повече и повече, вам и на вашите деца.
23. Благословени сте вие от Господа, Който сътвори небето и земята.
24. Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки.
25. Не мъртвите ще възхвалят Господа, нито всички, които слизат в гроба;
26. а ние (живите) ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуия.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com