СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 2

Псалом Давидов.

Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща?
2. Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник.
3. "Да разкъсаме - казват - техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови."
4. Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае.
5. Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути:
6. "Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина;
7. ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих *;
8. искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край-земя - за Твое владение.
9. Ти ще ги поразиш с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд."
10. И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни!
11. Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет.
12. Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават.

* 6 и 7 стихове според превода на 70-те: "Аз съм поставен от Него Цар над Сион, Неговата света планина, да възвестя повелята Господня: Господ Ми каза: Син Мой си Ти, Аз днес Те родих".

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com