СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 44

Началнику на хора. На свирало Шошан. Учение. От Кореевите синове. Песен на любовта.

Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за Царя; езикът ми е перо на бързописец.
3. Ти си най-прекрасният от синовете човечески; благодат се изля от Твоите уста; затова Бог Те е благословил навеки.
4. Препаши на бедро меча Си, о Силний! Препаши се с Твоята слава и красота!
5. И в това Твое украшение побързай, седни в колесница заради истината, красотата и правдата, и Твоята десница ще Ти покаже чудни дела.
6. Остри са Твоите стрели (о Силний), народите ще паднат пред Тебе, - те са в сърцето на Царевите врагове.
7. Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.
8. Ти обикна правдата и намрази беззаконието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници.
9. Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; из чертози от слонова кост Те веселят.
10. Царски дъщери са между Твоите почетни; застана царица Теб отдясно в офирско злато.
11. Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си.
12. И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ, и ти Му се поклони.
13. И дъщерята тирска с дарове и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.
14. Всичката слава на царската дъщеря е вътре: нейната дреха е със злато везана;
15. в изпъстрена дреха я довеждат при Царя; след нея водят при Тебе девици, нейни дружки,
16. довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог.
17. Вместо Твоите бащи, ще бъдат Твоите синове; Ти ще ги туриш князе по цяла земя.
18. Ще направя да се помни Твоето име от рода в род; затова народите ще Те славят от века до века.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com