Молебен канон на Пресвета Богородица
(Параклис)

 

Параклис - (гр. утешение) - молебен канон, посветен на Богородица, който се пее и чете от вярващите по време на духовна скръб.

Виж също:

 

 

След Благословен Бог наш... четем:

Псaлом 142

Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, - и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жедна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух. И сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава Тебе, Боже.
Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава Тебе, Боже.
Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава Тебе, Боже, Упование наше, Господи, слава Тебе.

Глас 4: Бог е Господ и ни се яви; благословен е Идещият в името Господне! (четири пъти).

Тропари на Св. Богородица

Ние, грешните и смирените, нека сега усърдно да прибегнем към Богородица и да паднем пред нея, като в покаяние зовем из дълбочината на душата си: Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас; побързай - загиваме от множество прегрешения; не връщай рабите си празни, защото тебе имаме за едничка надежда, (два пъти).

Богородице, ние, недостойните, никога няма да престанем да говорим за твоята сила, защото ако ти не бе се застъпила с молитви, кой щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни опази до сега свободни? Няма да отстъпим от тебе, Владичице, защото ти винаги спасяваш твоите раби от всякакви беди.

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме омий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; омий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

 

Канон
Глас осми. Песен Първа

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше:
да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Сполетян от много напасти, към тебе прибягвам, о Майко на Словото и Дево, търсейки спасение: спаси ме от трудности и беди!

Нападенията на страстите ме смущават, за да изпълнят душата ми с униние.
Всенепорочна Откровенице, умири я с тишината на Твоя Син и Бог.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Моля те, Дево, която си родила Спасителя и Бога, да бъда избавен от беди;
прибягвайки сега към тебе, издигам душа и с мисъл.

И сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Понеже боледувам телесно и душевно, удостой ме, Божия Майко,
с божествено посещение и с твоите грижи, като блага и родителка на Благия.

 

Песен Трета

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Тебе, Богородителко Дево, поставям застъпница и закрила на моя живот. Ти, причина на добрините, опора на верните, насочи ме към твоето пристанище, едничка Всевъзпявана.

Моля те, Дево, премахни душевното ми смущение и бурята на моята печал,
защото ти, Богоневесто, едничка Пречиста, си родила Христа, Началника на тишината.

Слава: Богоблажена, която си родила Благодетеля, подател на благата, излей върху всички богатство от благодеяния: ти можеш всичко, понеже си родила могъщия по сила Христа.

И сега: Измъчван от тежки недъзи и болезнени страсти, Дево, ти ми помогни, защото зная, че си неизтощимо и неиждивимо съкровище на изцерения.

Тропари

Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички, подир Бога, към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.

(Тук свещеникът казва съкратената сугуба ектения).

Глас втори: Богородице Владичице, гореща молитвеница, необорима стена, извор на милост, прибежище на света, усърдно ти викаме: побързай ти, едничка бърза застъпница, и ни избави от беди.

 

Песен четвърта

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.

Богоневесто, която си родила Кормчията Господа, умири вълнението на моите страсти и бурята на моите прегрешения.

Тебе моля, родилата Добросърдечния и Спасителя на всички, които те възпяват,
дарувай ми бездната на твоето милосърдие.

Наслаждавайки се от твоите дарове, Пречиста, ние, които знаем, че си Божия Майка, с благодарствена песен те възпяваме.

Слава: Богородице, едничка Приснодево, като благолюбива, помогни на мене,
който болен и изнемощял лежа на одър.

И сега: Като те имаме, Всевъзпявана, за надежда, твърдиня и непоклатна стена на спасението,
ние се избавяме от всякакво затруднение.

 

Песен пета

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Пречиста, която си родила Подателя на веселието, изпълни сърцето ми с веселие, като ми дадеш твоята чиста радост.

Избави ни от беди, пречиста Богородице, която си родила вечното избавление и мира, надвишаващ всеки ум.

Слава: Богоневесто, която си родила божествената и предвечна Светлина, разпръсни цялата мъгла мои прегрешения с блясъка на твоята светлост.

И сега: Изцери, Пречиста, душевната ми немощ, като ме удостоиш с твоето посещение, и дай ми здраве с молитвите си.

 

Песен шеста

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се до ада приближи. За това и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи.

Понеже твоят Господ и Син, Дево, спаси от смърт и тление обхванатото от смърт и тление мое естество, като Сам Себе Си предаде на смърт, моли Го да ме избави от злодеянието на враговете.

Зная те като покровителка на живота, Дево, и като най-безопасна стена, която освобождаваш отдотегливите изкушения и прогонваш демонските оскърбителни заплахи.Затова и винаги се моля, да ме избавиш от гибелните мои страсти.

Слава: Придобихме те, Дево, като стена на убежище, съвършено спасение на душите и избавителка на скърбите, поради което винаги се радваме на твоята светлина. И сега, о Владичице, от страдания и беди ни спаси!

И сега: На одър сега болен лежа и няма лек за плътта ми. Но на тебе, Блага, която роди Бога, Спасителя на света и Избавителя от недъзи, се моля: дигни ме от гибелните недъзи.

Тропари

Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички подир Бога, към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.

(Свещеникът казва ектенията: Помилуй нас, Боже...)

Кондак, глас шести

Непосрамваща застъпнице на християните и неизменна посреднице пред Твореца, не отхвърляй молитвените гласове на грешните, но, като блага притечи се на помощ нам, които от чисто сърце ти викаме: Богородице, постоянна застьпнице, отзови се скоро на молитвата и побързай да приемеш молението на тия, които те почитат.

Евангелско чтение

Прокимен, глас четвърти

Ще направя да се помни Твоето име от род в род.

Стих: Слушай, дъще, и виж и наклони ухото си:

Свещеникът: Премъдрост, смирено да изслушаме светото Евангелие!

Мир на всички!

Ще се чете из светото Евангелие от Лука.

Да внимаваме!

В ония дни, стана Мариям та отиде набързо в планинската страна, в града Иудин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата и; и Елисавета се изпълни Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!
И откъде ми е това - да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.
И рече Мариям : душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме ублажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му. И остана Мариям с нея около три месеца, и се върна у дома си.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти ни от множеството наши съгрешения.

И сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Помилуй ме, Боже...

Стихира, гл. 6

Не ме поверявай на човешка защита, просвета Владичице, но приеми молението на твоя раб, защото скръб ме е обзела и не мога да понасям демонските стрели. Покров нямам аз, окаяният, нито къде да прибягна, бидейки всякога нападан. И утеха, освен тебе, нямам. Владичице на света, надежда и закрила на верните, не отхвърляй молението ми, и направи полезното за мене.

 

Песен седма

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Като си поискал, Спасителю, да устроиш нашето спасение, поселил си се в утробата на Дева, която си направил застъпница на света: благословен си, Боже на нашите отци!

Майко пречиста, моли Подателя на милост, Когото си родила, да се избавим от прегрешения и душевни скверноти ние, които с вяра зовем: благословен си, Боже на нашите отци!

Слава: Съкровище на спасение, източник на нетление, стълб на безопасност и врата на покаяние си показал родилата Те на ония, които зоват: благословен си, Боже на нашите отци!

И сега: Дево Богородителко, която си родила нам Спасителя Христа, удостой да се изцерим от телесните слабости и душевните недъзи ние, които с любов пристъпяме към твоята закрила.

 

Песен осма

Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Не отхвърляй, Дево, тия, които те молят за помощ, като те възпяват и превъзнасят през вековете.

Ти, Дево, лекуваш недъзите на душата ми и болките на тялото, за да те прославям Благодатна.

Слава: В изобилие изливаш изцерения, Дево, над ония, които с вяра те възпяват и превъзнасят твоята непостижима Рожба.

И сега: Ти отбиваш, Дево, нападенията на изкушенията и пристъпите на страстите.
Затова и те възпяваме през всички векове.

 

Песен девета

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те, че си наистина Богородица,
като те величаем с безплътните ликове.

Не се отвръщай от потока на сълзите ми, Дево, родила Христа, Който е отрил всяка сълза от всяко лице.

Изпълни с радост сърцето ми, Дево, която си приела пълнотата на радостта, като си премахнала греховната печал.

За прибягващите към тебе, Дево, бъди пристанище и застъпничество, стена неразрушима, убежище, покров и веселие.

Слава: Просветли с лъчите на твоята светлина, Дево, тия, които благочестно изповядват, че си Богородица, като прогониш мрака на неведението.

И сега: Смирилия се поради изнемогваме на болничен одър, Дево, изцери и превърни болестта в здраве.

Достойно е наистина да те ублажаваме, Богородице, присноблажена, пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, наистина Богородица, ние те величаем.

 

Богородични Тропари

С песни да възпеем Владичицата на света, по-висока от небесата и по-чиста от слънчевия блясък, която ни избави от клетвата.

От много мои грехове боледува тялото, боледува и душата ми. Към тебе, Благодатната, прибягвам; надеждо на обезнадеждените, ти ми помогни.

Владичице и Майко на Избавителя, приеми молението на недостойните твои раби и ходатайствувай пред Родилия се от тебе. О, Владичице на света, бъди ни застъпница!

Усърдно сега пеем на тебе, всевъзпявана Богородице, радостната песен. Заедно с Предтеча и всички светии, моли, Богородице, да бъдем помилвани.

Всички ангелски войнства, Предтеча Господен, дванайсет Апостоли и всички светии, заедно с Богородица, молете се да бъдем спасени.

Господу помолимся.

 

Молитва към Пресвета Богородица

О, пресвета Дево, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на безнадеждните, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни О, всемилостива Дево Богородице и Владичице!

С твоята милост спаси и помилуй благочестивия и христолюбив наш народ.

Спаси, Богородице, и помилуй твоите раби: светия наш Синод, преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото войнство и всички православни християни защити чрез твоя честен покров.

Измоли, Владичице, въплотилия се безсеменно от тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове.

О, всемилостива Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетръс и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособици, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло.

Дай, Владичице, мир и здраве на твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят.

Удостой нас, твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила заедно с безначалния Негов Отец и с пресветия, благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога, и во веки-веков. Амин.

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com