Догмат за двете естества в едното лице на Господа нашего Иисуса Христа

на шестотин и тридесетте свети отци на Четвъртия вселенски събор в Халкидон (451 г.)

 

Следвайки светите отци, всички единогласно поучаваме да бъде изповядван единият и същи Син, Господ наш Иисус Христос, съвършен по божество и съвършен по човечество, наистина Бог и наистина човек, - същият от (разумна) душа и тяло, - единосъщен на Отца по божество и единосъщен нам по човечество, - във всичко нам подобен, освен в греха - роден предвечно от Отца по божество, а в последните дни същият - заради нас и нашето спасение - (роден) от Мария Дева Богородица по човечество, - единият и същ Христос, Син, Господ, Единороден, в две естества неслитно, неизменно, неразделно, неразлъчно познаван (тъй че със съединението никак не се разтуря единството на двете естества, но - нещо повече - запазва се свойството на всяко едно естество и се съединяват в едно лице и една ипостас), - не на две лица разсичан или разделян, но единият и същ Син и Единородени, Бог Слово, Господ наш Иисус Христос, както в старо време пророците за Него (учеха), както Сам Господ Иисус Христос ни научи и както ни предаде Символът на нашите отци.

Текстът на руски: О двух естествах во едином Лице Господа нашего Иисуса Христа

 

 

Догмат за двете воли и действия в Господа нашего Иисуса Христа

на сто и седемдесетте свети отци на Шестия вселенски събор в Цариград (681 г.)

Също тъй проповядваме, съгласно учението на светите наши отци, две естествени воли или щения [желания] в Него (сиреч в Иисуса Христа) и две естествени действувания [действия] неразлъчно, неизменно, неразделно, неслитно; двете пък естествени щения не са противни едно на друго, както казваха нечестивите еретици - да не бъде! - но човешкото Му щение следва, не противостои и не противоборствува, а - нещо повече - подчинява се на божественото Му и всемогъщо щение.

Текстът на руски: О двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе.

Православен катехизис, Синодално издателство, 1991

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com