Името "Мария" в Библията

 

1. Пресвета Богородица

2. Мария Магдалина

3. Мария Клеопова

4. Мария Иаковова или "Другата Мария"

5. Мария, сестра на Марта и на тридневния Лазар

6. Мария, майка на Иоана, наричан Марко

7. Мария, която ап. Павел поздравява

Св. жени Мироносици

Братята Господни. Имал ли е Иисус Христос братя? Кого Св. Писание нарича "братя Господни"?

1. Пресвета Богородица

Благовещение, икона от Йоаникий папа ВитановСв. Писание нарича Мария "благословената между жените" Пресвета Богородица (Мат. 1:16, 18, 20; 2:11; 13:55; (Марк. 6:3; Лук. 1:27, 34, 38, 39, 41, 46, 56; 2:5, 16, 19, 34; Деян. 1:14). Тя била родом от Назарет, била обручена на Иосиф от Давидовия дом, получила Божието благоволение и родила по старозаветните пророчества в плът Сина Божий и Спасител Иисус Христос (Лук.1:26-31).

На Нея Младенецът синовно се покорявал (Лук. 2:51) и още преди първото Му чудо първа Богородица наставлявала учениците Му: "каквото ви каже, сторете" (Иоан. 2:4).

Когато Иисус започнал служението Си, Богородица и братята Му го следвали (Мат. 12:46-50). Преди кръстната Си смърт Спасителят оставил св. Богородица на грижите на ап. Йоан (Иоан. 19:26), с когото (редом и с другите апостоли), прекарвала в молитва и моление след Възкресението на Спасителя (Деян. 1:14). За последните Й дни научаваме от църковното предание.

Виж също: Събор на Пресвета Богородица.

 

 

Св. Мария Магдалина, гръцка икона.

2. Мария Магдалина

С името Мария Светото Писание нарича и св. Мария Магдалина (Мат. 27:56, 61; 28:1-10; Марк. 15:40-47; 16:1-9; Лук. 8:2; 24:10; Иоан. 19:25; 20:1, 11, 16, 18), родом от Магдала на Галилейско море. От нея Иисус изгонил седем беса (Лук. 8:2-3). Тя първа (заедно с Мария, майката на Иаков и Иосия) била на гроба на Спасителя в деня на Възкресението Му.

Виж също: Св. равноапостолна Мария Магдалена.

 

 

 

 

3. Мария Клеопова

Разпятие Христово, икона от края на XIII в., манастира Св. Катерина в Синай. Източник: fhw.gr.Разпятие Христово. Икона от края на XIII в., манастира "Св. Екатерина" в Синай (Египет)

Това име носи и Мария Клеопова. Тя била жена на св. ап. Клеопа от Седемдесетте апостоли, повярвала рано в Спасителя и го придружавала в много от пътуванията Му. На Голгота тя застанала редом с Богородица до Разпятието ("При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина", Иоан. 19:25).

При различен прочит на ап. Иоановите думи, може да се приеме, че тя (или Мария Иаковова) е сестра на Божията майка. Виж също по-долу.

 

 

 

4. Мария Иаковова или "Другата Мария"

Св. жени мироносици, руска икона"Другата Мария" или Мария, майката на малкия Иаков и Иосия, "Мария Иаковова" (Мат. 27:56, 61; 28:1; Марк. 15:40, 47; 16:1; Лук. 24:10)  която се споменава постоянно със св. Мария Магдалина и очевидно също като нея следвала Христа в последните Му дни. "Мария, майка на Иакова" (Марк 16:1, Лук. 24:10) е "Другата Мария" (Мат. 28:1) – една от св. Мироносици, посетили първи празния гроб.

Евангелистите неколкократно споменават една и съща група от жени (виж Мат. 27:56; Марк. 15:40 и Иоан. 19:25), поради което някои тълкуватели допускат, че "Другата Мария" е Мария Клеопова - сестра на Божията майка ("При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина", Иоан. 19:25). Други предполагат, че Мария Клеопова е отделно лице, ако в Иоан 19:25 става въпрос за четири жени: Божията майка, Нейната сестра, Мария Клеопова и Мария Магдалина (на други места в групата е причислена Саломия, напр. Марк.16:1).

Виж също: Св. Мироносици.

 

 

5. Мария, сестра на Марта и на тридневния Лазар

Иисус, Марта, Мария и тридневния ЛазарМария, сестра на Марта и на тридневния Лазар от Витания (Лук. 10:39, 42; Иоан. 11:1, 2, 19, 20, 28, 31, 32, 45; 12:3), които Иисус обичал (Иоан. 11:5) и посещавал дома им няколко пъти. Вероятно е била по-възрастна, домакинята в дома (Иоан. 11:1, 45), макар че по-темпераментната й сестра по-често участвала в разговорите.

Мария слушала речта на Иисуса, седейки при нозете на Му (Лук.10:39-42), тя "помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си" (Иоан. 11:1, 12:3). Впрочем, да не се смесва с грешницата в Капернаум, която направи същото в дома на фарисея (Лук. 7:37-50).

 

 

6. Мария, майка на Иоана, наричан Марко

Тази Мария е спомената в книга Деяния на апостолите: "Мария, майка на Иоана, наричан Марко" (Деян.  12:12), т.е. св. апостол и евангелист Марко. В нейния дом в Йерусалим се събирали вярващите.

От Посланието към колосяни можем да съдим, че тя е била сестра на ап. Варнава (Кол. 4:10). Когато Ангел Господен избавил ап. Петър от тъмницата, апостолът отишъл в нейния дом и заварил събрани мнозина за съвместна молитва (Деян.  12:12).

Виж също: Св. апостол Петър Първовърховни :: Св. апостол и евангелист Марко от Седемдесетте апостоли.

 

 

7. Мария, която ап. Павел поздравява

Мария – "Мариам, която се много труди за нас", която ап. Павел поздравява в Посланието си до римляните (Рим. 16:6).

 

 

Текстът е съставен на основата на статиите в "Библейский словарь" В.П. Вихлянцева и "Православная библейская энциклопедия" архимандрита Никифора.

 

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com