Юродство заради Христа
Юродивый Христа ради

 

св. Василий Блажени, руска икона

 

Виж също:

 

 

Юродив (на ц.сл. глупав, безумен) - светец, приел по Божие призвание подвига "юродство заради Христа", та като стане "от долен род" на тоя свят, презрян, "измет на света", да намери милост в очите на Господа. Юродивите по благочестиви съображения съзнателно симулирали безумие, за да скрие от света своето съвършенство и да избегне суетната светска слава. Затова те приемали вид на безумни и се подлагали доброволно на всевъзможни лишения, унижения и страдания. Те пророчествали, вършели чудеса, обръщали грешници в пътя на покаянието и смело изобличавали неправедните управници, като при това вършели такива подвизи на любов към ближните, каквито са недостижими за повечето хора. Техният подвиг намира оправдание в думите на св. апостол Павел:

"Ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен (юродив), за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога" (1Кор. 3:18-19).

"Бог избира онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог избира онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните; Бог избира онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо" (1Кор. 1:27-28).

Наричаме ги блажени, защото са изпълнявали Господните заповеди и чрез ума си винаги са пребивавали в молитвено общение с Бога.

"И беше чужд в своя народ...и сред мълвите съхрани себе си" (из кондака на св. Василий Блажени).

Първите подвижници на юродството заради Христа са се появили през втората половина на IV век  в люлката на древното монашество - Египет. Освен св. Андрей Юродиви (†ок. 936 г., 2 октомври), в юродство са се подвизавали св. преп. Симеон и Йоан Юродиви (празнувани на 21 юли), св. Теофил, св. блажена Ксения Петербургска, св. Василий Блажени и други. Наричаме ги блажени, защото са изпълнявали Господните заповеди и чрез ума си винаги са пребивавали в молитвено общение с Бога.

В богослужението при службата на преподобни и юродиви ради Христа се чете Посланието към Галатяни (5:22-6:2), Евангелието по Матея (11:27-30) или по Лука (6:17-23).

 

 

Юродство заради Христа

С В.  П И С А Н И Е. 
С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

"Ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен (юродив), за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога" (1Кор. 3:18-19).

"Oнова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците...
Бог избира онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите;
Бог избира онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните;
Бог избира онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо"
(1Кор. 1:24, 27-28).          ***

"Юродство" всъщност означава "безумие". Но юродството заради Христа - това е особена, висша степен на християнско подвижничество. Подбуждани от гореща ревност и пламенна любов към Бога юродивите заради Христа, наред с другите лишения и себеотречението, се отричали и от най-същественото отличие на човека (в сравнение с останалите земни същества) - от обичайната употреба на разума: те доброволно си давали вид на безумни хора, нямащи нито приличие, нито чувство за срам, и дори понякога вършели неща, на пръв поглед съблазнителни.

В пълно съзнание, представяйки се за лишени от разум, юродивите заради Христа доброволно предизвиквали върху себе си непрестанни оскърбления от страна на околните, и били изоставени от почти всички и презирани. Като се отказвали напълно от всякаква собственост, от всякакви удобства и житейски блага, свободни от каквато и да било привързаност към земното, без да имат определено място, където да живеят и подхвърляйки се на всички случайности на безприютния живот, тези Божии избраници наистина са били странници на този свят. Храната, облеклото, жилището сякаш не представлявали за тях насъщна потребност и необходима жизнена принадлежност.

При всичко това юродивите винаги са били на духовна висота, непрестанно издигали ума и сърцето си в молитва към Бога, постоянно са горели духом пред Него. Тъй като невинно понасяли безчислено много оскърбления и лишения, те били чужди на духовната гордост и считали себе си за големи грешници. Юродството заради Христа - това е доброволно, непрестанно мъченичество, постоянна борба против себе си (т.е. против своята явна или тайна гордост), против света и дявола, и при това - борба изключително трудна и жестока.

Лишени, на пръв поглед, от обикновения здрав човешки разум, юродивите при все това извършвали (в рамките на обществото) такива подвизи на любов към ближните, каквито са недостъпни за останалите хора. Те не се стеснявали да говорят истината в очите на когото и да било, и със своите думи или с необичайните си постъпки в едни случаи страшно изобличавали и наказвали (т.е. чрез тях Бог е наказвал) несправедливи хора и закоравели грешници (а това често били могъщите и силните на деня), а в други случаи утешавали и укрепявали благочестивите и богобоязливите.

Нерядко юродивите се подвизавали сред най-порочните членове на обществото, с цел да им помогнат да изправят живота си и да се спасят, и мнозина от този тип хора връщали в пътя на истината и доброто. Със своя дар от Бога да предсказват бъдещето и със своите молитви те често пъти избавяли съгражданите си от заплашващите ги бедствия, и отклонявали от тях Божия гняв.

Освен цялата си трудност, подвигът на юродството заради Христа изисквал от светите подвижници и висока духовна мъдрост, за да могат да обръщат своето безславие в прослава на Бога и в назидание на ближните, без да допускат в привидно безумните си дела нещо греховно, и в онова, което изглежда неблагопристойно, да не примесват нещо съблазнително или обидно за другите.

Първите подвижници на юродството заради Христа са се появили през втората половина на IV век  в люлката на древното монашество - Египет. В юродство са се подвизавали св. Андрей Юродиви, св. преп. Симеон и Йоан Юродиви (празнувани на 21 юли), св. Теофил и други. Наричаме ги блажени, защото са изпълнявали Господните заповеди и чрез ума си винаги са пребивавали в молитвено общение с Бога. 

manastir.narod.ru

 

С В.  П И С А Н И Е.

Наши заступники на Небе: Юродство Христа ради

Епископ Александр (Милеант)

Юродство Христа ради - один из самых трудных и малопонятных подвигов. Слово "юродство" значит безумие. Некоторые праведники, будучи по природе вполне нормальными и даже очень умными, ради большего подвига притворялись безумными. На протяжении истории юродство вызывало двоякое отношение у людей. В одних оно вызывало злобу и отвращение, так что они гнали юродивых, били и смеялись над ними. Другие чувствовали к ним симпатию и невольное тяготение.

Как объяснял преподобный Серафим Саровский, подвиг юродства требует особого мужества и силы духа, и никто без нарочитого Божьего призвания не должен брать его на себя - иначе можно "сорваться" и стать лже-юродивым. Современное западное христианство не может ни понять, ни оценить подвиг добровольного юродства.

Выражение "юродивый Христа ради" впервые применил к себе апостол Павел, говоря: "Мы безумны Христа ради." В послании к Коринфянам он объясняет, что сама проповедь о распятом Бого-человеке является безумием для людей мира сего: "Слово о кресте для погибающих есть юродство, а для нас спасаемых - сила Божия ... Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих" (1 Кор. 1:21 и 4:10). Христиане, в силу своей веры в распятого Бого-человека, в глазах неверующих являются "юродивыми" (Люди, ослепленные плотской мудростью, как, например, древние книжники, даже об Иисусе Христе дерзали утверждать, что "Он безумствует" (Иоанн 10:20)! На допросе у проконсула Феста тот прямо заявил великому апостолу: "Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия" (Деян. 26:24).

Юродство Христа ради, как особый вид подвижничества, возникло в середине 4-го века в Египте, одновременно с монашеством. Юродство можно рассматривать с двух сторон. С объективной стороны - это Божие призвание. Юродивые несут особую миссию среди грешного мира. С субъективной стороны - это очень трудный подвиг: "узкий путь," на который человек становится для достижения большого духовного совершенства.

Почему Бог призывает некоторых праведников к такому "унизительному" образу жизни? Чтобы понять это, надо учесть, что жизнь человеческого общества насквозь отравлена злом - в ней так много фальши, лжи, лицемерия, жадности, гордости, коварства и других пороков. Нередко под личиной праведности, учености и благородства люди скрывают самые греховные чувства и намерения. Они охотно восхваляют ничтожные и мнимые добродетели, но ненавидят подлинное добро. Яркий пример такого типа людей мы видим в иудейских книжниках времен Христа. Видя их неспособность принять Его учение, Господь Иисус Христос однажды воскликнул: "Славлю Тебя, Отче неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам" - т.е. простым и скромным людям (Мт. 11:25).

Как мы знаем из Священной истории, иногда Господь казалось бы странными поступками и словами Своих избранников обличал лукавство сильных мира сего. Служа Богу, по временам "юродствовали" даже такие великие пророки как Исаия, Иеремия и Иезекииль. За их как будто бессмысленными фразами и странными действиями скрывались высшая мудрость и события будущего. (Смотри, например: Исаия 8:3; Иеремия 13:1-9, 18:1-4, 19:1-4, 20:2-10, 27:2, 38:6; Иезекииль 4:1-15, 5:1-4, 12:2-7, 24:3-5).

Но, призывая юродствовать, Господь при этом не порабощает воли человека. Юродивые брали на себя этот необычный подвиг не только из послушания, но по причине и своей жажды праведности. Самой трудной страстью, с которой приходится бороться человеку, является гордость. Многие святые, которые сравнительно легко преодолевали обычные физические страсти, боролись с гордостью и тщеславием до последнего своего издыхания. "Тщеславие радуется всем добродетелям," - говорит преподобный Иоанн Лествичник.

Отвергая здравый смысл и ежедневно терпя поношения, юродивые Христа ради этим подсекали гордость в самом ее корне. Среди них особенно известны святые: Андрей, Прокопий Устюжский, Василий Блаженный, Параскева Дивеевская. (Дни памяти:15 октября, 21 июля и 15 августа по новому календарю). Они, не довольствуясь обычными лишениями имущества и семейной жизни, отрекались от самого главного отличия человека - обычного употребления разума, и добровольно принимали на себя вид человека, не знающего ни меры, ни приличия, ни чувства стыда.
Юродство - это маска, которую накладывают на себя особо призванные к тому люди. Известно, что в нужное время юродивые снимали с себя эту маску перед некоторыми людьми, и тогда поражали их своим умом и одаренностью. Дивеевская юродивая Пелагея, которую преподобный Серафим благословил на этот подвиг, во время исповеди возвращалась к своему нормальному состоянию, и вновь назначенный священник был глубоко потрясен ее умственной и духовной силой. Снимал маску юродства и святой Андрей Христа ради юродивый, когда беседовал со своим учеником Епифанием, ставшим впоследствии видным епископом.

В повседневной же обстановке, притворяясь умалишенными, юродивые Христа ради подвергались непрестанным оскорблениям и были всеми отвергаемы. Живя в обществе, они пребывали не менее одинокими, чем живущие в непроходимых пустынях. Отказавшись от всякой собственности, от всех удобств и жизненных благ, свободные от всяких привязанностей к земному, не имея определенного пристанища и подвергаясь всем случайностям бесприютной жизни, эти избранники Божии были как бы пришельцами из другого мира.

При всем том, юродивые сохраняли всегда возвышенный дух, непрестанно возводили очи ума и сердца своего к Богу, постоянно горя духом перед Ним. Приобретая великое смирение и духовную чистоту, юродивые Христа ради становились особенно любезными Богу и получали от Него дар чудес и прозорливости. Они совершали иногда такие гражданские подвиги любви к ближним, какие недоступны другим людям. Не стесняясь говорить правду в глаза никому, они своими словами или необыкновенными поступками то грозно обличали и поражали несправедливых людей, часто властных и сильных, то радовали и утешали людей благочестивых и богобоязненных. Юродивые большей частью вращались в самых порочных кругах общества с целью исправить этих людей и спасти их и многих из таких отверженных обращали на путь добра. Будучи близкими Богу, они своими молитвами нередко избавляли сограждан от грозивших им бедствий и отвращали от них гнев Божий.

При всей трудности подвиг юродства требовал от святых подвижников и высокой мудрости, чтобы бесславие свое обращать во славу Божию и в назидание ближним, не допуская в смешном ничего греховного, в кажущемся неблаговидным ничего соблазнительного или обидного для других.

www.fatheralexander.org

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com