Истините на православната вяра

Иеромонах д-р Антим Шивачев

Съдържание на книгата (frames)

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като изложихме дотук накратко основните истини на православието, ласкаем се от надеждата, че скромният ни малък труд, насочен към свети и евангелски цели, ще срещне съчувствен отзвук в сърцата на всички ония християни, които радеят и се трудят да се привлекат наново в лоното на една вселенска и апостолска Църква онези наши братя, които са твърде близки до нас по култура, нрави и обичаи и особено по начин на църковен живот и благочестие.

 

 

Бележки

1) Правосл. Исповедание; ч. I, отговор на 64 вопрос.

2) ibid, отговор на 66 вопр.

3) Правосл. Исповед, отговор на 67 вопр.

4) Св. Иоан Златоуст, Беседа ХХХI към Римл.

5) В 870 година в Цариград се свиква Вселенски събор, който обаче на Запад не се признава за такъв, макар и да са присъствали представители на всички центрове на християнската Църква. На този събор се е канонизирал българският архиепископ. Според проф. Златарски той е много важен за нашата история, понеже се давала гаранция за бъдещата самостойност на Българската Църква, която я ограждала от всякакви по-нататъшни посегателства било от Цариград, било от Рим.

6) Простр. Катехизис, IХ, гл. 5, стр. 38.

7) Гл. II.II. мнението на всички Свети отци по въпроса в кн. Кирил и Методи, Д-р Н. Милаш, прев. П. Иванов, стр. 164-188, откъдето е заимствано предимно и настоящото изложение.

8) На български, когато се касае за здание, храм, думата се пише с малка буква. Иначе винаги се пише с главна буква.

9) В други преводи на Библията на европейските езици не само приетите от Римската Църква, но и в протестантските, думата ekklhsia се превежда правилно. Така например в латинския превод е ecclesia; във френския превод на Парижкото библейско общество, изд. 1801 г., е eglise, а в английския - churche. Само в Пс. 25, 5; 67, 26 във френските преводи е употребена дамата essemblee, а в английски - congregation. Българските протестанти, като следват Лютеровото начало да повреждат и изопачават Свещеното Писание, думата църква в Стария Завет са я превели с думата "събрание". Вж. Пс.22, 22; 26, 5; 68, 21 и др.

10) Схизмата върху Българската Православна Църква е провъзгласена на 14.09.1872 година и е вдигната на 22.02.1945 г.

11) Вж. D. Martese, les rites sacres de l'Eglise.

12) Освен в Православната Църква Бракът се смята за таинство не само в Рим, но и в уклонилите се от православието още в древността арменци, мавронити, абисинци и пр. Това е още едно доказателство, че в древната вселенска Църква вярата в таинството Брак е била всеобща, повсеместна.

[ ОБРАТНО ГОРЕ ]

Истините на православната вяра - Иеромонах д-р Антим Шивачев
Кратко изложение на основните истини на Православието с оглед различията, които се срещат в другите християнски църкви

Тавор прес © София

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com