Ангелологията на св. Дионисий Ареопагит

 

Ангел

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Посредник между Вездесъщия Бог и видимия свят се явява невидимият ангелски свят. Според св. Дионисий той е разделен на три триади. Първата и най-близка до Бога триада съставляват Херувими, Серафими и Престоли, които са в пълно съпричастие с Божествената Светлина, Красота и Единство. Втората триада Господства, Сили, Власти са причастни на Божеството при посредничеството на първата триада. Най-накрая, Начала, Архангели и Ангели съставят третата триада, която е най-близко до земния свят и е съпричастна на Бога посредством първата и втората триада.

Схемата на три триади от три реда е резултат на обръщането на св. Дионисий към неоплатонизма, но в тази схема са разположени наименованията на Небесните Сили, упоменати в Библията.

Ангелските чинове: Ангели, Сили и Начала. Стенопис от около 1312 г. в митрополитската църква в Мистра. Източник: Източник: pravenc.ru
Ангелските чинове: Ангели, Сили и Начала.
Стенопис от около 1312 г. в митрополитската църква в Мистра
, Южна Гърция.
Източник:
Източник: pravenc.ru

Св. Дионисий приписва на ангелския свят предаването на божествените тайни или посвещение, тайноводство. Отбелязани са три вида йерархическа дейност очистване, озарение, единение. Предаването от Умовете на небесните заповеди обяснява тяхното наименование "вестители" (ангели) и носители на откровението. Св. Дионисий е искал да изобрази умопостигаемия свят също толкова строен, уреден, богат и затова е включил в своето богословие концепцията за тройственото движение, дейност и разделение на Небесните Сили, упоменати в Писанието и Преданието на Църквата. Той смята също, че съгласно Писанието ангелският свят е неизброим. Пророк Даниил говори за "хиляди хиляди", което се потвърждава и от Апокалипсиса (Откр. 5:11). В Посланието си до евреите св. ап. Павел говори за множество ангели (Евр. 12:22). Спасителят казва, че Отец би могъл да Му изпрати на помощ "повече от данайсет легиона ангели" (Мат. 26:53). Обаче никъде в Свещеното Писание ангелските сили не се изброяват в строга йерархическа система и последователност. Деветстепенната йерархическа структура на св. Дионисий следователно не е имала достатъчно библейски основания. Прот. Йоан Майендорф дава за нея следната оценка:

"Споменаване на ангелски чинове срещаме в книгата на Даниил, в други старозаветни книги, за тях говори също така и св. Григорий Назиански, но единствено Дионисий ги класифицира със свойствената му точност и коректност. За християнската традиция тази класификация представлява голямо неудобство, понеже старозаветната ангелология е сложна и не се припокрива с йерархията на Дионисий. Така например църквата счита Архангел Михаил за глава на Небесното войнство, докато в системата на Дионисий архангелският чин е един от най-низшите в небесната йерархия. Казано най-общо, Дионисиевата класификация на Небесните Сили не съответства на библейската представа за тях."

Следва да се добави, че свети Григорий Богослов, макар че изброява ангелските чинове, е далеч от последователността на св. Дионисий. Св. Григорий Богослов пише:

"Ангели, Архангели, Престоли, Господства, Начала, Власти, Светлости, Възхождения, умни Сили или Умове са чисти природи, непрекъснато ликуващи около Първопричината."

Съгласно мнението на св. Григорий Нисийски и св. Йоан Златоуст престолите и херувимите са едно и също нещо, както в Библията пише, че Господ Бог седи на херувими. Затова пък св. Йоан Дамаскин напълно признава класификацията на св. Дионисий:

"Както говори най-святият и най-превъзходният в богословието Дионисий Ареопагит, цялото богословие, т.е. Божественото Писание, е назовало 9 небесни същности и божественият свещенонаставник разграничава в тях 3 тройствени класа."

Именно авторитетът на преподобния Йоан Дамаскин е спомогнал за широкото признание на ангелологията на свети Дионисий.

Дякон Георгий Зяблицев
Превод от руски Петър Граматиков
Препечатано от © Църковен вестник, брой 19 за 1998 година

 

 

Виж също:

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com