Лоно Авраамово. Източник: ubrus.ru.
Лоно Авраамово. Източник: ubrus.ru.
 

 

 

Лоно Авраамово
Св. праведен патриарх Яков

ХVIII в. преди Рождество Христово

 

 

В Древна Юдея наричали патриарси ръководителите на Синедриона - върховният юдейски съд. Старият Завет разказва за десет патриарха преди Потопа - Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной (Бит. 5:1-32). След Потопа, до получаването на Закона от св.пророк Мойсей патриарси били Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф.

:: Иаков Православная энциклопедия

:: Св. патриарх Йосиф
:: Лоно Авраамово
:: Старозаветни предобрази и пророчества за Христовото Рождество и Възкресение

 

Св. праотец Яков. Източник: ikona.ru
Св. праотец Яков. Руска икона.
Източник: ikona.ru

 


Сънят на праотец Иаков.
Стенопис от ок. 320/50 г. в катакомбата Via Latina в Рим.
Източник: pravenc.ru

 

Видение на стълбата от св. праведен патриарх Яков. Икона от I половина на XII в. в манастира "Св. Екатерина" в Синай, Египет. Източник: pravenc.ru
Видение на стълбата от св. праведни патриарх Яков.
Икона от I половина на XII в. в манастира "Св. Екатерина" в Синай, Египет.
Източник: pravenc.ru

 

Стълбата в съня на св. праведни патриарх Яков (Бит. 28:12-16), борбата на Яков с ангела (Бит. 32:24-30). Стенопис от 1295 г. от нартекса на храма "Св. Богородица Перивлепта" в Охрид
Стълбата в съня на св. праведни патриарх Яков (Бит. 28:12-16), борбата на Яков с ангела (Бит. 32:24-30). Стенопис от Михаил и Евтихий от 1295 г. от нартекса на Църквата "Св. Богородица Перивлепта" (Св. Климент") в Охрид

 


Исаак благославя Яков.
Гравюра от Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872).
Източник: graphic.org.ru

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com