Християнско поклонничество
Косово и Метохия. Kosovo and Metohia

 

Православни светини в Косово, осквернени и разрушени от косовски албанци месеци след войната от юни 1999, в присъствието на международните миротворни сили. Снимка: www.kosovo.net

:: Кратка справка и карта на манастирите и храмовете в Косово и Метохия
:: Из писмо на Зографските монаси относно Косово 2008 г.
:: Косово е неразделна част от България до края на ХІІІ век Иван Петрински

:: Косово: Манастирът Високи Дечани
:: Косово: Манастирът "Успение на Пресвета Богородица" в Грачаница
:: Метохия: Град Печ
:: Косово Google Maps

:: Сърбия и Черна Гора. Македония Християнско поклонничество
:: Първо българско царство
:: Kosovo: The Land of the Living Past

 

 

Кратка справка за Косово и Метохия

Косово и Метохия е област с площ около 11 хиляди кв.метра, граничеща със Сърбия, Македония, Черна Гора и Албания. През вековете тя е влизала в границите на Византийската империя, на Българската държава и на Сърбия.

Св. крал Сава Неманич (1219-1233) обявява Сръбската архиепископия за патриаршия. От 1346 г. тя се помещава в разположения в Метохия град Печ (Печка патриаршия). След битката на Косово поле през 1389 година, сръбският народ смята Косово и Метохия за сърцето на новата сръбска държава

Оттогава в Косово и Метохия християните са построили над 1300 православни църкви и манастири. Повечето от тях са разположени в западната част, която поради това е получила и името си - Метохия.

Карта на по-значимите манастири и църкви в Косово и Метохия
Карта на по-значимите манастири и църкви в Косово и Метохия, много от тях са вече разрушени.

Постепенно етническият облик на населението се променя и в началото на XX век сърбите все още превъзхождат албанците по численост. След Втората световна война хармоничното съжителство между двете народности в областта е сериозно нарушено.

Около 80% от религиозните светини на територията на Косово и в южната част на Сърбия пострадаха или бяха напълно разрушени по време на войната от 1999 година.

През февруари 2008 албанците обявиха Косово за самостоятелна държава със столица Прищина. През декември 2008 година "бащата на Косово" Марти Ахтисаари беше награден с Нобелова награда за мир.

Марти Ахтисаари

Pravoslavieto.com

 

 

Из писмо на Зографските монаси относно Косово

С голяма сърдечна болка посрещаме вестите, които идват в последните дни от областите Косово и Метохия. Огромна е тяхната културна и историческа ценност. Но неизмеримо по-голяма е тяхната стойност като Божии обители, в които от векове се освещават милиони човешки души и всекидневно се отправят молитви за мир по целия свят.

Областите Косово и Метохия са неразделна част от сръбската държавност, тяхната история заема основно място в самосъзнанието на сръбския народ като единно цяло. Потвърждение за това е преимуществено славянската топонимия, както и самите наименования на областите - от края на XII век в Метохия, а по-късно и в Косово, се намират множество метоси на големите сръбски манастири Хилендар, Студеница, Банска, Грачаница, Дечани и други.

Още един аргумент са хрисовулите на византийските и сръбските владетели, както и други исторически документи. Същото потвърждават и хилядите народни песни за битката на Косово поле през 1389 година, когато сръбският народ начело със свети княз Лазар защитава своята православна вяра и стремежа си към вечността в Царството Божие. Също така и наличието на 1300 православни църкви и манастири свидетелства за националния и религиозния облик на областта.

Благодарение на икономическата и военностратегическата политика на Великите сили, на шовинистичните великоалбански стремежи, както и на недалновидната политика на комунистическата власт в Югославия, продължена и в годините на диктатурата на Слободан Милошевич, положението в Косово и Метохия силно се усложнява в политическо, социално и демографско отношение. Създават се предпоставки за един непримирим антагонизъм между сръбската и албанската народност.

В никакъв случай не одобряваме варварството, жестокостта, войнстващия национализъм, от когото и да бъдат проявявани. От друга страна, считаме, че сръбският народ е несправедливо лишен от това, което му е принадлежало в продължение на векове - от земята си, от хората си, от светините си и въплътената в тях вяра. Считаме, че е налице тежко нарушение и престъпление спрямо справедливостта.

Първо, нарушена е божествената справедливост. От 1999 година са унищожени, съборени, опожарени, осквернени около 150 църкви и манастири, които са били в служба на целия християнски свят. Поругани са техните икони, свети мощи, свещени съсъди.

Второ, нарушена е и човешката справедливост. Погазени са основни международни споразумения и принципи. Такъв е принципът за ненарушимост на териториалната цялост на държавите, съдържащ се в Устава на ООН. Нарушени са мирните споразумения, определящи границите на държавите след Втората световна война. Нарушена е Резолюция 1244 на Съвета за сигурност към ООН от 10 юни 1999 г., която утвърждава широка автономия на Косово в рамките на Република Югославия.

Поради насилията са прогонени стотици хиляди сръбски граждани от селища, обитавани векове наред от техните прадеди, разрушени или завзети са домовете им. Същите онези страни, които някога създадоха ООН, сега признават независимостта на Косово. С тази политическа лицемерност те показват, че действителните им интереси в района са различни от декларираните в международните спогодби.

Към това убеждение ни навеждат и други факти - липсата на почти никакъв контрол върху албанския тероризъм срещу хора и светини след прекратяването на военните действия (например, само през 2004 година за 48 часа са унищожени 35 църкви). Досега няма наказани престъпници от албанска страна.

Също така не се спазва и параграфът от гореспоменатата Резолюция, който предвижда осигуряване на безопасното и мирно завръщане на бежанците по домовете им. За периода, в който са разрушени 150 православни църкви и манастири, са построени 400 джамии. И всичко това се извършва пред очите на служебната администрация и военни сили на ООН и НАТО.

След всичко изложено до тук се обръщаме към Вас като към личности и институции и смирено Ви призоваваме да проявите разум и мъдрост в настоящата ситуация.

Нарушаването на божествената и човешката справедливост в такива мащаби неминуемо ще доведе и до ответни бедствия. Духовните закони са много по-неизменими от природните. Когато някой постъпва несправедливо, и то с пълно съзнание за това, Бог оттегля от него Своята благодат и закрила и той бива подложен на бедствия. Същите последствия постигат обаче и онези, които са съдействали за постигане на несправедливостта, било пряко или непряко, т.е. чрез съгласието си за извършването й.

Признаването на независимо Косово от страна на българската държава би било именно такова пасивно съдействие и съучастие в историческата неправда. Ако България бъде въвлечена в това, непременно ще бъде сполетяна от Божия гняв.

Считаме, че народът ни в най-новата си история е достатъчно обременен и измъчен от досегашни недалновидни действия по отношение на вътрешната и външна политика.

Едно от най-вероятните бедствия, които могат да се очаква,т е, че признаването на косовския суверенитет би могло да послужи като прецедент за подобни сепаратистки действия и в други страни, а възможно и в Родината ни.

Знаем, че не е лесно да бъде направен такъв избор от страна на правителството ни.

Молим нашия Господ Иисус Христос, Неговата пречиста Майка, Свети великомъченик Георги и всички светии, да съдействат и да просветят държавните ни мъже за вземане на вярно решение по съвест, съобразено с истината и справедливостта, а не под принудата на временни и лъжовни интереси.

Вярваме, че това ще укрепи Божията закрила над страната ни и ще съдейства за сплотяването и благоденствието на българския народ.

Из писмо на монасите от Зографската обител "Св. Георги Победоносец" в Света гора от март 2008 година до Светия Синод на Българската Православна Църква и парламента, правителството и президента на България

 

 

 

Косово е неразделна част от България до края на ХІІІ век

Сърбия отново изгуби областта, дадена й преди точно 95 години с Букурещкия мирен договор

Картата на Сърбия, която днес прилича на поизгризан мях на гайда, има в най-южната си част къс издатък като ручило, вдаден между Албания и Македония. Там, южно от Призрен, са деветнайсетте села, населени с "горани" (по името на областта Гора), част от които са с българско самосъзнание. През 1991 г. гораните са почти 17 000, а след 1999 г. - под 14 000. Днес се смята, че броят им не надвишава 10 000. Отвъд границата с Албания областта Гора продължава. Внимателните изчисления показват, че там живеят общо още около 45 000 горани и техните потомци. Албанската историография често твърди, че населението в областта Гора е новопридошло от източните български земи, тъй като в песните им твърде често се пее за Черно море. Това обаче едва ли е вярно и дори кратък исторически преглед може да го покаже. Архаичният говор, старинният фолклор, запазените обичаи по-скоро отреждат един друг произход на това население, което обитава тези краища повече от 12 века.

 

Гораните са само малък остатък от първото славянско заселване на областта. Общ поглед върху археологическия материал от Косово и съседните му територии показва присъствие на славянски племена от българската група (напр. берзити), които се установяват трайно във втората половина на VIII в. или най-късно в самото начало на IХ век. Съществуват писмени извори, които дават възможност да се предполага и по-ранно заселване в Косово, но засега това не може да се усети археологически.

Точно тези племена осигуряват присъединяването на Косово и днешна Македония към България през 842-843 година. Смята се, че това е възможно при отсъствието на данни за военен поход на хан Пресиян в югозападните български земи. Малко по-рано, през 839 г., започва първата българо-сръбска война. Причините за нея остават неизвестни. Хан Пресиян съвсем неочаквано започва поход към сръбската държава, току-що обединена от жупана Властимир. Дотогава, по думите на Константин VII Багрянородния, "българите живеели в мир със сърбите, обичали се едни други и били съседи". Вероятно имат основание онези изследователи, които виждат в тази война "дългата ръка" на Византия.

Дали в историческите бъркотии сведенията за поход на хан Пресиян към Косово и Македония са се изгубили, или пък наистина славянските племена тук са предпочели да се присъединят с желание към България, е невъзможно да се твърди с категоричност. Така или иначе Косово остава българска област чак до залеза на Първото българско царство през 1018 г. Както и на цялата територия на България и тук около средата и през втората половина на IХ в. се усеща осезаемо увеличение на населението и уплътняване на обитаваната територия с нови славянски заселници.

Двайсетина години по-късно, през 1040 г., Косово заема средищно място във владенията на цар Петър Делян (1040-1041). Коронован за цар в Белград, синът на цар Гаврил Радомир (1014-1015) се отправя на юг към старата си бащина столица, като присъединява към владенията си всички територии, през които минава - на първо място Косово.

Странно, но отново косовският град Призрен е в центъра на следващия опит за отхвърляне на византийската власт. Тук през 1072 г. се събират силите на въстаниците, за да поемат към Скопие. Предварително е постигнато споразумение между Константин Бодин, внук на Самуиловата дъщеря Теодора Косара, и българските първенци начело с Георги Войтех, които го поканили да заеме българския престол.

 

За първи път част от Косово влиза в границите на Сърбия в края на ХII век. Печ и неговите околности са присъединени от крал (от 1217 г.) Стефан Неманя (1196-1227).

Окончателното присъединяване на цялата останала част от Косово към възстановената вече българска държава трябва да се отнесе най-късно до края на управлението на цар Калоян (1207). Около средата на ХIV в. и до 1257 г. по-голяма част от Косово е във владенията на скопския болярин Константин Тих, избран през същата година да заеме търновския престол. Поне още няколко десетилетия преобладаващата част от областта е в границите на България. Краят на ХIII в. е зает с борбите на българските царе за оцеляването на държавата - борба, в общи линии успешна, но свързана със значителни териториални загуби.

След края на ХIII в. Косово никога повече не влиза в границите на България. Опитът на цар Михаил Шишман (1323-1330), талантлив военачалник и мъдър управник, отново да разшири България на запад се проваля злощастно (битката при Велбъжд, 28 юли 1330 г.). След средата на ХIV в. големи части от Южно Косово са в границите на владенията на прилепския крал Вълкашин и сина му Марко (до 1395 г.).

 

Косово е свързано не със зараждането на сръбската държава, а с времето на най-големия й разцвет около средата на ХIV век. Крал Милутин (1282-1321) установява трайно сръбската власт чак до Косовската битка (15 юни 1389 г.). В областта се намира и духовният център на държавата - Печката патриаршия. Четиринадесетото столетие е времето на бурно строителство на крепости, владетелски замъци, църкви и обители. Започва и разработката на мини за добив на оловно-цинкова руда, която наред с добива на сребро осигурява финансово кратковременното териториално разрастване на Сърбия около средата на ХIV в. През втората половина на ХХ в. в малката автономна област (10.9 хил. кв. км) се добива 2/3 от оловно-цинковата руда и се осигуряват 4/5 от оловото в Югославия.

През ХVII в. започва по-интензивно нахлуване на албански заселници в Косово. Най-късно до края на ХVIII в. се съхранява българският характер на населението в Косово.

Косово е присъединено към Сърбия отново по Букурещкия мирен договор от 1913 година.

С голямата си раждаемост албанците в Косово извоюват през ХХ в. "победа в леглото" (ако използваме известния израз, употребен за българите през първата половина на ХIХ в.).

 

Любимата Византия

В средата на март 2004 г. под спокойния поглед на всякакви международни миротворци в Косово бе измината последната крачка към почти пълното етническо прочистване на областта. Част от това прочистване бе цялостното или частично унищожаване на повече от 30 църкви, някои от които могат да се видят вече само в учебниците по средновековна архитектура.

Месец след погромите по инициатива на генералния секретар на ЮНЕСКО е изпратена мисия, която да установи пораженията върху паметниците на културата. Сред специалистите в тази мисия е и доц. Бисерка Пенкова, преподавател по история на изкуството в Националната художествена академия "Николай Павлович". Мисията установи, че сред унищожените православни паметници са старата съборна църква "Св. Богородица Левишка" в Призрен, целият комплекс от сгради на Призренската архиепископия, голямата възрожденска църква "Св. Никола" в Прищина, Девичката обител и още цяла редица средновековни, възрожденски и съвременни православни храмове.

Единствено италианският контингент от така наречените миротворци е изпълнил задачите си по време на погромите. Отблъсквайки албанските атаки, той е спасил световни паметници на изкуството като Дечанската обител и Печката патриаршия.

Преди по-малко от две седмици на интернет страницата си косовското министерство за търговия и индустрия обяви някои от плановете за поредната балканска ревизия на историята, като посочи православните сръбски църкви и обители като принадлежащи на византийската култура. Така световноизвестните средновековни православни паметници от територията на областта вече са обявени за византийски. Струва ми се, че това е само началото на пренаписването на историята на този край.

На Балканите все така става. Всичко, което не трябва да е дело на съседите, с лекота се обявява за византийско. И защо не - днес няма държава Византия, значи няма кой да претендира за наследството.

 

Историята на Косово трябва да принуди у нас тези, които мислят да признават независимостта на тази област, не три, а триста пъти да мерят, преди да срежат последните връзки на областта със славянските й корени. Независимо от българската реакция обаче е сигурно едно. На Балканите с международна помощ бе създадено ново огнище на напрежение и на конфликти, което ту ще тлее, ту ще се разгаря още много десетилетия за радост на създателите си.

Иван Петрински
© Вестник "Сега", 18 февруари 2008 година

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com