www.Pravoslavieto.com

Разколът в БПЦ
закон за вероизповеданията
от 2002 година

The Bulgarian Orthodox Church in Norway, Orthodox teachings, articles, history, news, map, Sofia, religion, Greek, Russian, Orthodox Church, calendar, The Bible, Christianity, Orthodox, study, today, early, library, origin, religious,icons, saint, union, Eastern, prayer, fasting, Catholic, Lutheran, protestant, cult, sects, Vatican, catholicism, ecumenism, pope, apologetics, The Holy Synod, slavonic, slav, s lavic, gnostic, Orthodoxy, Norvegia, Pravoslavie, sermons on theology, scripture, Pascha, Lent, Nativity, confession, ecumenism, saints lives, Martyrs, prayers, calendar, links, available all here.


  Pravoslavieto.com заглавна страница
 
 
 
 

 

 

 
ХРОНОЛОГИЯ на разкола в Българската Православна Църква

 

По-долу: теми и статии от 1997 до 2006 година (не се обновява):

2006

Самозванецът Инокентий отива на съд

Moнитор, 30 януари 2006. На 12 април 2005 г. прокуратурата внася обвинителен акт в Софийския районен съд. Отцепникът е обвинен за това, че в периода от 2 януари 2003 г. до 6 юли 2004 г. самоволно е извършил действия, които са задължения и право на ръководителя на Светия синод, без той да заема този пост. Той е подписал и подпечатал 439 документа, като се е представял за глава на Българската ПЦърква и за Софийски митрополит. Част от тези писма са отправени до съответните окръжни съдилища, с които той е искал да регистрира поделенията на алтернативния синод. Друга част пък са кореспонденция с посланиците на САЩ, Испания и Великобритания. Инокентий е водил преписка с много кметове и областни управители от цялата страна. В тях той е настоявал местните поделения да се впишат в общинския регистър. Срещу хората от синод-2 се води още едно разследване, което също върви към финал. Разколниците са обвинени, че са обсебили в особено големи размери имоти на БПЦ. >>>

2004

Възвръщането на окупираните от разколниците храмове - извадки от пресата юли-август 2004

Експертът към НС ст. н. с. д-р Стефан Пенов: Нихилистите от СДС създадоха разкола

Секти финансираха кампаниите на СДС. Инокентий е подставено лице на Стефан Софиянски

2003

САЩ: България ограничава религиозните свободи

Moнитор, 20 Декември 2003. Въпреки че българската конституция предвижда свобода на вероизповеданията, българското правителството ограничава религиозните свободи на неправославните религиозни групи, се казва в раздела за България в доклада на Държавния департамент на САЩ за религиозните свободи по света през 2003 г. >>>

Становище на Министерския съвет на Република България по конституционно дело 3 за 2003 г.

...Съгласно чл.13, ал. 3 традиционната религия в Република България е източноправославното вероизповедание. С определянето на източноправославното вероизповедание като традиционна религия в Република България конституционният законодател признава една даденост, доказала сама своето право на съществуване както чрез историческата си роля в установяването и утвърждаването на българската държавност, така и чрез своето място в съвремието. >>>

Съветът на Европа иска промени в закона за вероизповеданията

Медиапул, 10 юни 2003. Българският закон за вероизповеданията съдържа ограничения, които са несъвместими с Европейската конвенция за правата на човека. Това става ясно от експертиза, направена по поръка на Съвета на Европа, с която mediapool.bg разполага.

Автори на два отделни анализа са проф. Р.А.Лоусън от Университета в Лайден, Холандия и от Малкълм Д. Еванс, професор по международно право в Университета в Бристол, Великобритания. >>>

Съветът на Европа защити закона за вероизповеданията

Монитор, 7 Юни 2003. В специално писмо, изпратено до парламента вчера, Съветът на Европа изпрати експертизата на Закона за вероизповеданията, поискана неофициално от СДС миналия месец.
В експертизата законът е определен като значителен напредък в защитата на религиозните права и свободи и в изпълнение на международните норми. Специално е споменато, че няма никакви пречки Българската православна църква да бъде призната за традиционна религия, тъй като в световната практика има случаи и на признаване на държавни религии.

Европа проучва спазваме ли религиозните права

Монитор, 3 Юни 2003. Докладчик от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще бъде в България на 11 и 12 юни, за да проучи спазват ли се религиозните права и свободи, съобщи пред "Монитор" вчера депутатът от НДСВ Борислав Цеков. >>>

Обръщение на Св. Синод на Българската православна църква

ЦВ, 28 януари 2003. Обични чеда на св. ни Църква, Драги сънародници, Продължителните очаквания на българската църковна и гражданска общественост за изготвяне на нов Закон за вероизповеданията в България, задълбочената работа върху проектотекста на закона, обединените добросъвестни усилия на държавните ни ръководители, народни представители, членове на различните вероизповедания, специалисти и експерти се увенчаха с добър успех. ... Св. Синод се обръща към всички чеда на светата ни Църква, към граждански ръководители и общественици да се съобразят с новоприетия Закон за вероизповеданията и с обединени усилия да положим начало на широко разгърната благоплодна църковно-обществена дейност за благото на скъпото ни Отечество.

Доц. д-р Иван Желев Димитров: Законът за вероизповеданията - признание за историческата и настояща роля на БПЦ

ЦВ, февруари 2003. Веднага след демократичните промени в България от 1989 г. се заговори за нуждата от нов Закон за вероизповеданията в страната, понеже старият е от самото начало на комунистическия период - 1949 г. На няколко пъти се правиха проектозакони, но не се стигна до окончателно гласуване на текстове на закон в предишния парламент,

Политиците повредиха църквата, защото не знаят за какво служи

Сега, 5 февруари 2003, Ясен Бориславов. Новият закон за изповеданията дава надежда счупеното да се поправи. Приетият в навечерието на Нова година Закон за изповеданията дава надежда най-сетне след 12 години бъркотии отношенията между църквата и държавата да бъдат нормализирани, а печалният разкол постепенно да отшуми, независимо, че ОДС атакува пред Конституционния съд неговия член 10. Сините едва ли очакват много от решението на съда.  >>>

Съвършеният закон е спазваният

ЦВ, януари, 2003, Свещ. Ангел Величков. За Коледа българският народ получи подарък. Приет бе дългоочакваният нов Закон за вероизповеданията.

Неслучайно казваме "българският народ", а не само БПЦ, защото премахването на разкола касае целокупния ни народ - и онези, които разбират, и онези, които не разбират от църковни дела. В продължение на десетилетие това беше дамга и позор за всички ни.
Доколко обаче приемането на Закона означава реално премахване на разкола, е отделен въпрос. Сега е моментът да припомним, че този закон създава благоприятни предпоставки за това, но не и гаранции.  >>>

Църквата, разколът и Законът

Култура, Георги Тодоров. Новоприетият Закон за вероизповеданията, който най-сетне ще узакони и нормализира общественото положение на Българската православна църква, ни дава повод да осъзнаем, че тя не е била в нормално положение от 610 години насам.

Всичко това обаче се отнася до собствено културната роля на Църквата в рамките на традиционната българската общност - иначе казано до способността на България да се възползва от своята Църква. Защото тя, Православната Църква - ако говорим в духовен, а не в юридически и законодателен смисъл - не е национална, а вселенска и надвселенска божествена Институция. Тя изобщо не е равностойна с другите вероизповедания. За наше историческо щастие "нашата" Църква е съвършено неравнопоставената, единствено истинската и спасителна Църква на единствения истински Бог, Който й е вменил в дълг да води към Спасителя и да свидетелства за Него. >>>

 

Закон за вероизповеданията
(Обн. ДВ. бр. 120 от 29.12.2002 г.)

Закон за изповеданията, Обн. ДВ, бр. 48 от 01.03.1949 , с промените до отмяната му на 29.12.2002 г.

Закон о вероисповеданиях Республики Болгария
 

Устав на Българската православна църква (БПЦ) от 2008 г. Утвърден съгласно разпоредбите на Закона за вероизповеданията от 2003 година. Приет от  Шестия Църковно-народен събор на 11 декември 2008 година. В сила от 9 януари 2009. Заменя действуващия дотогава Устав на Българската православна църква от 1950 година.
 
Дирекция по вероизповеданията при МС.
   ул. "Княз Дондуков" 1
  Тел. +359 2 887 20 60
  Факс +359 2 88 04 88

 

   

2002

Мюфтийството скочи срещу закона за вероизповеданията.  
В Европа признават исляма само две страни

"Монитор", 23 Декември 2002. Триста джамии са построени през последните 13 години. Въпреки това обаче 300 населени места в страната са без молитвени домове, оплакаха се от мюфтийството. Най-крещяща била нуждата от молитвен дом в Стара Загора. Там живеят 11 000 мюсюлмани, които пътуват километри, за да се молят.

Като цяло обаче само през последните 2 г., откакто главен мюфтия е Селим Мехмед, са изградени 10 джамии, а 5 са в строеж. >>>

Калин Янакиев: Болестта на БПЦ е дълбоко под юридическата й регистрация

Меdiapool, 19 декември 2002. [...] Да обобщя - три имена има трагедията, разиграла се около приемането на новия закон. Първо, тя още веднъж накара да лъсне непривлекателното и зверски озъбено лице на разколническата група на Инокентий, която е готова да пролива кръв за имоти, следователно поставя себе си със самото това изявление далеч не само от църковността, а и от елементарната човечност и моралност. Второ, показва недостигнатото равнище на мъдрост от страна на СДС по отношение на църковния въпрос. Поставя СДС в позицията да адвокатства на една абсурдна позиция. И от трета страна, извършвайки сам по себе си добрия акт на връщане на имуществата на каноничния епископат, всъщност дава възможност най- вероятно за използването на тези имущества от бандитски групировки.  >>>


Обръщение на Св. Синод на БПЦ по повод новия закон за вероизповеданията, януари 2003, ЦВ

Становище на Дирекция "Вероизповедания" при МС, относно разглеждането на внесените в Народното събрание законопроекти за вероизповеданията, 14 май 2002 г. ЦВ

"Българската православна църква е една"  - из адвокатската защита на Св. Синод по делото, заведено от разколниците във ВАС, ЦВ


Отец Саръев: Вдигат джамии и в махалите

В Кърджалийско кипи такова строителство на джамии, каквото не е имало за 500 години робство, заяви вчера отец Боян Саръев пред "Монитор". Според него това е свързано с предстоящо териториално деление на Балканите. "Великите сили ще продължат да разпалват етнически и религиозен конфликт на Балканите и в един момент ще кажат ­ нямате толерантност, върнете се в етническите си граници, обясни Саръев.

По друг начин не може да се обясни фактът, че в махала с по двама души се градят джамии за по 100 хиляди долара, каза той. Минарета се издигали и в чисто български селища в Кърджалийско. Според него за етническа толерантност въобще не можело да се говори. Това бил израз, употребяван от политиците, които така искали да прикрият предателство спрямо българските национални интереси.

Не може поробителят да има претенции, че е традиционна религия у нас, смята още отец Саръев.

"Чакахме закона с нетърпение, той трябва да спре разкола", каза патриарх Максим. Парламентът върна имотите на Св. Синод. Ако отцепниците не дадат земите, могат да го поискат от съда

Сега, 21 декември 2002. Парламентът прие и последните текстове от закона за вероизповеданията, с които се връщат всички заграбени, конфискувани и одържавени имоти на Българската православна църква. Ако разколниците не дадат доброволно черквите, земите и всички помещения, Синодът може да се обърне към властите и съда, обясни един от авторите Борислав Цеков.

Няма вероизповедание у нас, което да е против закона, смята друг от авторите Кирил Милчев. Той определи вчерашния ден като "свят". Слагаме край на безвластието, позволило на държавата да уволни патриарха и главния мюфтия, допълни Цеков. [...] Соцдепутатката Татяна Дончева, която е била адвокат на Св. Синод, предложи да даде видеозапис, на който личало, че разколниците завземат църквата с помощта на полицията, която тогава е била подчинена на вътрешния министър Йордан Соколов. Според Цеков новият закон е един от най-либералните в целия Европейски съюз. Сините се възмутиха, че той не е пратен на Съвета на Европа за мнение. А левият Гиньо Ганев отвърна, че парламентът не е спедитор, а върховен орган на независима държава.

Източното православие се записа като традиционна религия. Инокентий изпадна от закона

Сега, 20 Декември 2002. Със скандал, който заплашваше да пресече религиозното разбирателство в парламента, депутатите гласуваха най-оспорвания текст от Закона за вероизповеданията - чл. 11. С него източното православие се обяви за традиционна религия. Подчерта се историческата й роля и се записа, че БПЦ се управлява от Светия синод и българския Патриарх, който е и Софийски митрополит. С гласовете на НДСВ и БСП парламентът реши, че БПЦ е юридическо лице и я освободи от регистрация в съда. Това обаче няма да дава привилегии на православното вероизповедание. След обнародването на практика алтернативният синод на Инокентий ще остане извън закона. [...] СДС и ДПС напуснаха залата при гласуването на чл. 11. Сините намекнаха, че ще дадат този член на Конституционния съд. Според тях не може държавата да се меси в църковните дела, като определя ръководните органи на православието. [...] Хората на Доган напуснаха с обяснението, че не желаят да се месят във вътрешно-църковните дела на БПЦ. Те смятат чл. 11 за дискриминационен, но твърдят, че случаят няма да разцепи мнозинството. [...]
Преди това парламентът гласува текст, според който всички малолетни до 14 г. могат да участват в религиозни обреди само с изричното разрешение на родителите. Депутатите вписаха това, за да предпазят децата от влиянието на сектите без знанието на техните настойници.

Църквата вече е единна: Източното православие е традиционното вероизповедание по закон, СДС сезира Конституционния съд, ДПС мисли

Moнитор, 20 Декември 2002. Църквата вече е единна, след като 149 депутати гласуваха спорния чл. 11 в закона за вероизповеданията. След бурни дебати бе прието за традиционно вероизповедание в България източното православие. СДС и ДПС не участваха в гласуването. Сините се заканиха да сезират КС, тъй като според гласувания текст държавата се меси в църквата и признава Максим за патриарх. ДПС пък напусна демонстративно залата, защото не бе прието предложението на Четин Казак, освен БПЦ и ислямът, юдаизмът и арменската Аапостолическа църква да са също юридически лица. Което означава, че както и досега дирекцията по вероизповеданията ще вписва всички вероизповедания у нас в служебния регистър.

Ден по-рано, както "Монитор" писа, Лютфи Местан поиска и ислямът да се регламентира като традиционна религия, наред с православието, но царските депутати отхвърлиха предложението. Според Казак не било нужно да се сезира КС, но ако колегите му от групата решат, ще го направят. Борислав Цеков, който е вносител на закона, заяви, че по никакъв начин спорният член 11 не дава привилегия или каквото и да е предимство на БПЦ. Синият депутат Панайот Ляков нападна колегите си от левицата, като ги нарече атеисти и обяви, че църквата е в дълбока морална криза. Той повтори от парламентарната трибуна веруюто на богомилите, че религиозните хора нямат нужда от посредници, за да общуват с Бога. "Означава ли, че вашият Бог е по-силен от моят Бог", попита пък Ремзи Осман колегата си Гиньо Ганев. Последният се позова на Търновската конституция, като аргумент да бъде приет спорният член.

Парламентът прие закона за вероизповеданията: Имотите на БПЦ се връщат на Св. Синод

Mediapool, 20 декември 2002. Митрополит Инокентий и неговият лагер, който се е отделил от Българската православна църква, ще трябва да предаде на легитимния Свети синод и патриарх Максим ползваното в момента църковно имущество. Това произтича от приетия днес на второ четене закон за вероизповеданията, който позволява на религиозните общности да развиват не само богослужебна, но и социална, образователна и лечебна дейности. За осъществяването им, държавата дава редица финансови облекчения. Законът анулира действащият до момента и поправян закон за изповеданията от 1949 година. >>>

ДПС натисна и ислямът да е традиционна религия

СДС свиква агитката пред парламента днес, за да дюдюка докато приемат Закона за вероизповеданията

Монитор, 19 Декември 2002. Депутатите от ДПС принудиха НДСВ да признае и исляма, освен православието, за традиционна религия в България. Идеята за това била на зам.-шефа на групата на ДПС Лютфи Местан. Вчера той лично водеше преговорите с депутата от НДСВ Борислав Цеков за промени в приетия вече на второ четене от комисията по вероизповеданията закон. Местан изнудвал жълтите с тезата, че Парламентарната група на ДПС е взела решение да не подкрепи закона, ако ислямът не бъде записан като традиционна религия в страната, научи "Монитор". Под натиска Цеков се съгласи да впише допълнителни текстове в закона като редакционни поправки. >>>

Патриархът: агресията срещу православието е дискриминация за 85% от българите

Монитор, 18 Декември 2002. В специално обръщение към българския народ Светият синод на БПЦ и патриарх Максим вчера обявиха, че ако агресията срещу Православието и светата Църква ескалира, ще използват целия си международен авторитет и ще сигнализират за нея всички сестри Православни църкви, дипломатическите мисии в България, международни организации и Европейския съюз. В обръщението се посочва, че по същество тази агресия е "нечувана дискриминация и унижение на религиозните чувства на 85-процентното мнозинство православни християни в България".

Борислав Цеков: Далавераджии и сектанти не искат закон за вероизповеданията

Сега, 18 Декември 2002. Отпорът [на проектозакона за вероизповеданията] е от една гласовита групичка, сред които се открояват откровени далавераджии, част от църковната мафия, като осъдения за източването на половин милион от военното поделение в Горна Оряховица Камен Бараков.

Софиянски отказал да заличи "синода" на разколника Инокентий

"Монитор" 18 Декември 2002. Столичният кмет Стефан Софиянски е отказал да заличи регистрацията на разколника Инокентий като софийски митрополит. Това е било препоръчано на кмета от шефа на правителствената Дирекция по вероизповеданията доцент Иван Желев, съобщи самият Желев вчера.

"От синода на Инокентий от години са заграбили имотите на църквата, източват пари, финансират лични и партийни каси. Зад тези духовници стоят групови и политически интереси", обяви миналата седмица жълтият депутат Борислав Цеков. Тогава на въпроса, чии са тези интереси той отговори: "Вижте тези, които ги подкрепят". "Държавата и отделни общини, включително и софийската, продължават да пречат на църквата да изпълнява своите решения", поясни Цеков. >>>

Хората на Инокентий ще бдят със свещи в църквите >>>

Борислав Цеков заплашен със сярна киселина

"Монитор", 23 Декември 2002. Две заплахи по телефона е получил вчера жълтият депутат Борислав Цеков, разказа самият той пред "Монитор". Около 10 ч сутринта мъжки глас се е обадил по мобилния му телефон и го попитал знае ли колко е хубаво да изгори като жив факел. >>>

Алтернативният синод ще се жалва в съда в Страсбург

Сега. 17 декември 2002. [...] На последното заседание на комисията по вероизповеданията отец Анатолий Балачев от алтернативния синод се закани на Цеков, че "кръв ще се лее". В неделя поповете начело с отец Камен Бараков пак заплашиха с кръв на протест пред Народното събрание.

Алтернативният църковен синод е изпратил жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург миналата сряда, съобщи още митрополит Инокентий. Той свика пресконференцията, за да изрази несъгласието си с проектозакона за вероизповеданията, чието гледане ще продължи в сряда. Инокентий поясни, че жалбата до Страсбург се отнася до отказа на три поредни правителства - на Жан Виденов, на Иван Костов и на Симеон Сакскобургготски, да регистрират законно синода на покойния дядо Пимен. [...] Според свещ. Камен Бараков вярващите българи, които се черкуват в църквите на алтернативния синод, са 2 млн. души. С новия закон те ще се превърнат в атеисти, обяви той. Наскоро фирма "Еврокредо" на Бараков беше осъдена да плати половин милион лева на военно поделение в Горна Оряховица за измама. >>>

СДС дава на КС закона за вероизповеданията

Малина Ангарева, 16 Декември 2002. Сини депутати се зарекоха, ако НС гласува проекта за вероизповеданията, текстове от него да бъдат атакуване пред Конституционния съд. Депутатът от СДС Иван Иванов, изтъкна вчера пред протестиращатите пред парламента противници на патриарх Максим, че текстове нарушават конституционното изискване за равнопоставеност на вероизповеданията, тъй като българското православие ще бъде със специален статут и за него няма да се изисква регистрация. >>>

Пращат църковния закон за експертиза в Страсбург

Moнитор, 13 Декември 2002. Разколникът Анатолий Балачев заплашил, че след гласуването на документа ще се лее кръв. Законът за вероизповеданията ще бъде изпратен за експертиза в Съвета на Европа в Страсбург, след като бъде гласуван окончателно от парламента тази събота. Това съобщи за "Монитор" вчера депутатът Кирил Милчев от НДСВ. >>>

НДСВ: Българската религия е православието

Червена депутатка прогнозира, че някои религиозни групи може да прибегнат до въоръжаване. ДПС поиска законът за вероизповеданията да се нарича Закон за религиозните права и религиозните сдружения. >>>

Обявеното шествие на религиозните и неправителствени организации не се състоя. Противниците на патриарх Максим протестираха срещу закона за вероизповеданията

Връщат 93 059 декара на Православната църква

Народното събрание тази седмица трябва да приеме закона за вероизповеданията
Светият синод чака да си получи обратно и 6 манастира и прилежащите им имоти, окупирани през 1992 година от разколниците.

"Монитор", 9 Декември 2002. Основната причина, поради която имотите на БПЦ не са върнати по общия реституционен ред, е че според законодателството Църквата се приравнява на физическите и юридически лица, за разлика от Католическата църква, която през 1992 година получи имотите си. Друга основна причина е, че липсва титул на собственост ­ не се знае поименно на кого принадлежи тази собственост. По времето на разкола от 1992 година досега да унищожени източници, съдържащи информация за църковната собственост ­ архиви, църковни и землячески регистри, разписни книги. Общо 93 059 декара имоти може да получи Православната църква още тази седмица, ako депутатите обсъдят и приемат доклада на временната проучвателна комисия по вероизповеданията на Кирил Милчев. >>>

НДСВ се отчете на Максим за благословията

"Монитор", 9 Декември 2002. Лично председателят на парламентарното мнозинство Пламен Панайотов отиде при патриарх Максим и му обеща да зарадва Синода с нов закон за вероизповеданията още преди Нова година. И председателят на Народното събрание Огнян Герджиков задължи депутатите да работят по стахановски ­ всеки ден и с удължено работно време, но до Коледа закон да има.

Депутатска комисия вече е готова и с отчета за църковните имоти. Очаква се със закона православната църква да си върне 93 059 декара земя, 6 манастира, 22 храма, 4 магазина, гараж, 3 апартамента и свещоливницата в Илиянци.

Заявка за този закон патриархът даде лично пред цар Симеон, още преди той да се закълне като премиера Симеон Сакскобургготски. При това условие Максим благослови новата власт. Симеон пък лично обеща депутатите му да напишат закона. Както и стана ­ още в първия работен ден на парламента младият депутат Цеков внесе проект. Сега като коледен подарък патриархът ще влезе в законно владеене на спорните от години църковни имоти. Покрай Максим имотните си спорове уредиха и мюфтиите, които отдавна се боричкат за вакъфските имоти. Така за благословията се отчете и коалиционният партньор ДПС. Целта беше да спре разкола. Догодина, с нов закон, ще си покаже дали най-сетне и той е приключил.

Патриархът иска облекчена процедура за църковните имоти

Монитор, 7 Ноември 2002. Българският патриарх Максим е поискал бъдещият закон за вероизповеданията да върне имотите на БПЦ по облекчена процедура. Тя да се отнася и за имуществото, отнето още преди управлението на Александър Стамболийски. От името на Светия синод той настоява парламентът да даде на главния прокурор разколниците, ползващи незаконно имуществото на БПЦ, както и сделките за ползването на нереституираните имоти да бъдат обявени за нищожни. >>>

Становище на Дирекция "Вероизповедания" при МС, относно Законопроект за вероизповеданията, внесен от народния представител Борислав Цеков

Цъковен вестник, 19 април 2002 г.

Становище на Дирекция "Вероизповедания" при МС, относно разглеждането на внесените в Народното събрание законопроекти за вероизповеданията   

Цъковен вестник, 14 май 2002 г.

Знеполски епископ Николай: Липсва църковна дисциплина и канонично съзнание

Монитор, 12 Октомври 2002. Основният проблем на Църквата в нашето съвремие е липсата на църковна дисциплина и канонично съзнание, което също е последица от разкола. За да осъществява по-пълноценно своята социална мисия, която означава доближаване до хората, най-напред трябва да се реши нейният законов статут, като се приема Закона за вероизповеданията. Той ще позволи връщането на завзетите имоти на социалната й функция. Защото тогава ще имаме не само добрата воля, но и финансова възможност да я реализираме. >>>

Председателят на парламентарната комисия по религиозните въпроси Кирил Милчев: Чужди организации целенасочено работят срещу православието

Монитор, 12 Юли 2002. Трябва да отстояваме позициите, които са свързани със запазването на духовната реалност в нашата страна и с нейното развитие, смята депутатът >>>

Скандал за патриарх Максим в парламента

Mediapool, 4 юли 2002. Със скандал около личността на патриарх Максим премина приемането на първо четене на трите законопроекта за вероизповеданията в парламента. Най-много гласове "за" събра проектът на Кирил Милчев и Рупен Крикорян - 168, следван от този на Борислав Цеков със 153 и на Лютви Местан и Ахмед Юсеин - 140. Най-много гласуваха "против" проекта на Цеков - 39, а най-много се въздържаха за проекта на ДПС – 44. >>>

Симеон поиска от депутатите да признаят патриарх Максим

Сега, 4 юли 2002. Премиерът Сакскобургготски препоръча на парламента да приеме закон за вероизповеданията, който да признае Българската православна църква за юридическо лице, и да даде гаранции срещу злоупотреби с наименованието и имуществото на религиозните институции.

"Съвременните очаквания са свързани с потребността от духовно обновление след дългия период на атеизъм и последвалия го правен хаос, довел до намеса на държавата във вътрешната автономия на религиозните институции и до разкол в БПЦ", заяви Сакскобургготски. В присъствието на патриарх Максим той поиска от НС закон, който да не налага пререгистрация на действащите вероизповедания. Всички принципи, на които наблегна премиерът, фигурират в мотивите на проектозакона на депутата от НДСВ Борислав Цеков, внесен още в първия ден на 39-ото НС.

Защо православието да не е с предимство

Стоян Тодоров, 24 юни 2002. Повече от 2 години проектозаконът за вероизповеданията чака ред в Народното събрание. През това време бяха разгледани закони дори за хомосексуалистите и равнопоставеността на половете. Защо така важният за единството на църквата ни закон се бави? Още в миналия парламент оправданието на председателя му Йордан Соколов бе, че проектозаконът бил изпратен в Комисията по правата на човека в Европейския парламент или някъде в "европейските структури", каквото и да значи това.

Докато българските законодатели умишлено протакат приемането на важния за нас текст, хора чужди на народа ни, чужди и даже противници на православието, се упражняват в реторика. Ето как звучат изказванията на различни чужденци, намесили се в темата през тази двугодишен период. >>>

Българската православна църква е една

Църковен вестник, юни 2002. Из адвокатската защита на Св. Синод по делото, заведено от разколниците във ВАС. >>>

US-юристи критикуват регистрацията на църкви

Ани Михова. 7 юни 2002. Православието не трябва да е официална религия, твърдят участници във форум за вероизповеданията. Не сме съгласни с голяма част от текстовете в трите проекта за закон за вероизповеданията. Това обявиха в декларация юристи от САЩ и Великобритания. Те участваха във форум, които обсъждаше 2 дни проектите..Декларацията е изпратена до президента, премиера, шефа на парламента и председателя на комисията по правата на човека. >>>

US-посолството плаща форум срещу православната църква

Български и чужди адвокати критикуваха 3-те внесени в парламента законопроекта

Рада Домусчиева, 5 юни 2002. Поне 50 хиляди долара са похарчили отдел "Демократична комисия" на Американското посолство и Американският институт за принципите на правото, за да събере представителите на 31 вероизповедания в България на конференция за закона за вероизповеданията, научи "Монитор" от отлично осведомени източници. На конференцията български и чужди адвокати критикуваха 3-те внесени в парламента законопроекта. Най-острите критики бяха отправени към законопроекта на Борислав Цеков, с който православието се признава за официална религия в България. Според адвокатите това противоречало на конституцията и международното право. >>>

Руският патриарх призова Симеон да реши разкола

Тодор Пройчев, 5 юни 2002. Руският патриарх Алексий ІІ призова премиера Симеон Сакскобургготски да помогне за разрешаването на проблема с разкола в Българската православна църква. Двамата разговаряха повече от 20 минути на "четири очи" в малката тронна зала на руската патриаршия в Святоданиловския манастир в Москва. Преди това двете делегации имаха среща в голямата тронна зала, която продължи 45 минути. >>>

Папата зачеркна Инокентий

БТА, 5 юни 2002. "Конференцията продължава и утре. На откриването й имаше представители на Главното мюфтийство, Централния израилтянски духовен съвет, Католическата църква, на Българската православна църква на митрополит Инокентий и други вероизповедания, както и на държавната власт."

Mонитор, коментар."Отворено общество" на Сорос пак взе религиозната тема в ръце. Трите законопроекта за вероизповеданията бяха обсъждани на някаква конференция в парк-хотел "Москва". Там редовно стават сбирки под крилото на Сорос по тия въпроси.

Някой си адвокат Груйкин от някакъв измислен център по право се изказал обилно по проектозаконите за вероизповеданията и дал оценки за тях. Този на Борислав Цеков не бил хубав, казва Груйкин. На Кирил Милчев – също. Най-хубав бил на Лютви Местан, който от доста време е маша в ръцете на антибългарски кръгове и сега иска да вкара санкциониращи свободата на словото и вярата закони.

Най-смешният момент от случката е начинът, по който БТА е отразил седянката в парк-хотела. Там според информацията на агенцията, е "присъствал представител на Българската православна църква на Инокентий".

С този жест към разколниците, БТА и организаторите на конференцията продължават да легитимират опитите за църковен разкол у нас. След като дори папата реши този въпрос и посочи ясно, че за него има само БПЦ на Патриарх Максим.

Депутатът от НДСВ Борислав Цеков: Държавата се подигра с православната църква

"Монитор", 16 Май 2002. Надявам се още другия месец да имаме нов Закон за вероизповеданията, казва вносителят на първия законопроект за релегиозните общности у нас. >>>

Доц. Иван Желев: Всички вероизповедания са заинтересувани час по-скоро да имат нов закон, казва шефът на Дирекцията по вероизповеданията

Сега, 30 април 2002. Иван Желев е роден на 9 септември 1944 г. в Хасково. Завършил е Духовната академия през 1970 г. и класическа филология през 1978 г. Специализирал е в Гърция, Германия и Холандия. Бил е учител в Софийската семинария, началник кабинета на българския патриарх Максим, преподавател в Духовната академия и в Богословския факултет при СУ "Св. Климент Охридски", декан на факултета, зам.-ректор на СУ, заместник-декан и декан на Богословския факултет при СУ. Писмено и говоримо владее руски, гръцки, немски и английски езици. Официален преводач на Българската патриаршия за гръцки език, архонт - велик преводач на Цариградската вселенска патриаршия. В момента директор на Дирекцията по вероизповедания към МС. >>>

"Новото време" подема кампания срещу разкола в църквата

КАТЯ МИХАЙЛОВА, 16 април 2002. Групата за натиск "Новото време" започва от днес кампания срещу разкола в българскта православна църква. Проявата, която стартира в навечерието на най-големия църковен празник -Великден, ще тече около месец и половина. >>>

Патриарх Максим поиска нов статут на БПЦ  

Дневник.bg, 5 април 2002. Нов закон за вероизповеданията, който да признава Българската православна църква за юридическо лице, поиска Светият синод, съобщи БТА. До тогава с имотните отношения между държавата и вероизповеданията, и Ефория Зограф ще се занимава Временната проучвателна комисия по религиозните въпроси, уточнява агенцията. >>>

Депутатите създадоха временна комисия по религиозни въпроси

Дневник.bg, 22 Март 2002. Парламентът създаде временна проучвателна комисия по религиозните въпроси, която да разгледа възникналите проблеми във взаимоотношенията между държавната власт и религиозните институции. Вносител на предложението е председателят на Народното събрание Огнян Герджиков. >>>

Неврокопски митрополит Натанаил: Църковния проблем го създадоха политиците

Сега, 1 март 2002. Да отстояваш истината е похвално и достойно (това не е фанатизъм), но да налагаш насила нещо на когото и да било, е осъдително. ...Православният християнин не прави разлика между хората на религиозна основа. Той не се интересува каква вяра изповядва нуждаещият се от неговата помощ и с радост помага. Но когато става въпрос за вярата в истината, винаги държи за нея, дори ако се наложи, заплаща с живота си. И тъй, ако папата като човек се нуждае от нашата помощ - ще му я дадем, но да се съгласим да го приемем като носител на истината, Бог да ни пази от такава неразумна и повърхностна постъпка.

...Просто и ясно е само тогава, когато човек знае истините на вярата, познава Христовото учение, чувства се жив член на Православната църква и дейно участва в живота й. Тогава на човек е ясно, че след отпадането на римските папи от Едната Света, Съборна и Апостолска църква в 1054 г., те са еретици. ...Безгрешен е само Бог, папата не може да бъде "непогрешим", нито "наместник" на Бога, казва владиката. >>>

Светейшият Патриарх на Москва и цяла Русия Алексий II прие министъра на външните работи на България Соломон Паси

На 1 февруари 2002 година в Синодалната резиденция на Свято-Даниловския манастир, Светейшият Патриарх на Москва и цяла Русия Алексий II прие министъра на външните работи на България Соломон Паси... В хода на преговорите беше обсъден и въпросът с положението на Българската Православна Църква, все още претърпяваща последствията от разкола, започнал в годините на либерализацията на обществения живот в страната. >>>

Чужди емисари настъпват в Средните Родопи

Иван Н. Гащилов. През последните години чужди емисари и български "учени" под различни форми манипулират българите мохамедани с цел пълното им откъсване от същинската им националност. Пълнят им главите с дивотии, без да се интересуват как живеят, имат ли какво да ядат, нито от техните мисли, от техния душевен мир, от това, че част от тях са на кръстопът и не знаят накъде да поемат, че няма кой да ги защити, че нямат опора в нито една българска правителствена институция. В Родопите свободно си разиграват коня отродителите, вършат си предателското дело и няма кой да ги спре. >>>

 

 
   

2001

Ново време за Църквата

Георги Тодоров, 14 октомври 2001, Mediapool. ... Медийният образ на Българската Църква напоследък видимо се промени към по добро със смяната на властовия "вятър". Предишният всеоскверняващ и подигравателен тон при описване на църковните личности и действия вече отстъпва на неутрален с тенденция към положителен.

Българската Православна Църква навлиза в ново време на въздигане. В предстоящата година й предстои да излезе от омагьосания кръг на "разкола", да се обедини, да влезе в сътрудничество със светската власт и нейните институции, да възвърне част от изгубените си позиции в обществото. Излизайки от поредния период на немилост спрямо властите, тя трябва своевременно да се възползва от откриващите се пред нея възможности и да се въздигне на висотата на своето истинско призвание. Защото българският народ е изправен пред огромни духовни, културни и житейски предизвикателства, с които не би могъл да се справи без своя исторически духовен стожер.

Калин Янакиев: Ликвидирането на разкола не може да стане с един политически или юридически акт

Mediapool 14 октомври 2001. За разлика от редица млади колеги, които обсъждат разкола в българската православна църква, аз не споделям мнението, че вината за него може да бъде сведена до политическия натиск, извършен от определена политическа сила, а именно - СДС на Филип Димитров. Макар да не отричам безспорната му вина за разкола, причините, струва ми се, трябва да се търсят доста по-надълбоко. >>>

Край на разкола или ново начало?

Ясен Бориславов, 10 юли 2001. ..."Когато става дума за различни крила във всяко изповедание, Европейският съд казва, че трябва да се даде възможност да се раздели едно изповедание - твърди председателят на Българския хелзинкски комитет Красимир Кънев ("Медиапул", 5 юли). - Също така отделилото се крило или част от изповеданието да контролира и съответната част от имуществото му."
Без да е ясно как точно, по какъв повод и за кои църкви е формулирана тази препоръка, тя буди недоумение. >>>

Ще сложи ли царят край на десетгодишната война срещу Църквата

Капка Георгиева 6 юли 2001. Разправата с БПЦ започна Луканов, Ф. Димитров ни приобщи към "Юдео-християнската култура", по времето на Костов ВАС разреши регистрацията на две православни църкви. "Има православие, има България!" Този завет на Екзарх Йосиф, човекът възстановил достойнството на автокефалната Българска Православна църква след Освобождението бе потъпкван целенасочено години наред. Днес, като че ли той отново е в сила.  >>>

Внесоха първия царски закон - срещу разкола

6 Юли 2001 Религиозните институции ще се регистрират в Софийски градски съд, пише в първия законопроект, внесен в новия парламент. ...Статутът на традиционната БПЦ е определен с отделен член. Тя става юридическо лице, чието управление и устройство се вписват в устава й. Лица, които са се отделили от БПЦ в нарушение на устава, не могат да ползват името й, нито имуществото й, пише в закона. Това означава, че Св. синод на дядо Максим е единствено легитимният, а разколниците на Пимен остават извън закона. >>>

Доц. Калин Янакиев: За мярата на безобразието

Лит. форум, 12.03.2001. ...И след падането на комунизма изключително много хора, които нямаха и до ден днешен нямат кой знае каква близост до Църквата, не са истински въцърковени, не участват в църковния живот, чисто интуитивно се насочиха с някакво очакване към Църквата, като към най-последната, най-дълбинната алтернатива на този лед. >>>

 
   

2000

Политикономия на разкола. Поведението на властващите спрямо Православието е шизофренично

Ясен Бориславов, 19 декември 2000. Тъкмо църковният спор изглеждаше позатихнал и Върховният административен съд отново му запали фитила. Решението от 18 октомври, с което ВАС определи за възможни N броя православни църкви у нас, е нова брънка от една вече много дълга верига от несъстоятелни властнически хрумвания по църковния въпрос. >>>

Юридическият казус "БПЦ"

Moнитор, 14 Декември 2000. Днес наблюдаваме отзвука на разкола, започнат от правителството на Филип Димитров. Тогавашният шеф на Дирекцията по вероизповеданията Методи Спасов дава рамо на разколника Христофор Събев и се меси неправомерно в делата на църквата. С предложение от 13 април 1992 г. например, Спасов иска от Светия Синод да отстрани от длъжност Пловдивският митрополит Арсений. Такова вмешателство в работата на Синода е имало само по времето на комунистите, отчитат тогава владиците.  >>>

Патриарх Максим поведе духовенството срещу разкола

Moнитор, 14 Декември 2000. Черковните камбани в София 3 часа биха тревожно. Грандиозно литийно шествие внесе протестна декларация в президентството, МС и парламента против държавната намеса в делата на БПЦ. Църковен народен събор ще има, но не за избор на нов патриарх. >>>

 

1998

Синодално писмо до Президента г-н Петър Стоянов

Църковен вестник, февруари 1998

 

1997

Българската църква в съдбоносно очакване

Ясен Бориславов, 1997. Разколът в Българската православна църква от последните пет години покрай тягостното впечатление, което остави сред българите и останалия православен свят, има и добра страна. Нека ни бъде простена тази еретична мисъл. Добрата страна е пробуждането на обществен интерес към делата на църквата, към нейната история, догматика и мистична същност.

В дъното на днешната църковна распра стои неуреденият въпрос за характера на отношенията между църквата и държавата. Законодателният вакуум, в който се намира страната, дава възможност за разнообразни отговори, а за съжаление и за разнообразни действия, чрез които произволът да се облича в правна норма. Поради това не е безинтересно да се проследи в исторически план традицията в отношенията между българската държава и българската православна църква. >>>

 

обратно горе

 

 


Pravoslavieto.com
www.Pravoslavieto.com