Миниатюра от Учителното евангелие на епископ Константин Преславски.

 

 

 

 

Константин Преславски

Konstantin Preslavsky (Constantine Preslavsky)
Константин Преславский

IX - X век

 

По-долу:

Духовни творби от еп. Константин Преславски:

На други езици и на други сайтове:

Виж също:

 

 

Кратко животоописание

 

 

Историкии за Бога, съдържащи накратко годините от Адам до Пришествието Христово и пак от Христос до сегашния 12-ти индик

Константин Преславски

По-долу: Бележки от издателя

    "Княз Борис І". Миниатюра в Учително евангелие на Константин Преславски. Руски препис от ХІІІ в. Държавен исторически музей, Москва.

От Адам до потопа години 2262.

От потопа до рождението на Аврам 1070.

Всички събрани години 3332.

От рождението на Аврам до изхода на синовете Израилеви от египетската земя има 505 години.

Всичко от Адам до изхода [на евреите от египетската земя] 3837.

След изхода на Мойсей 40 години, които [били прекарани] в пустинята.

Иисус [Навин] 27.

На съдиите по ред и мъчителите, които владяха Иерусалим:

Хусарсад 8 години.
Готониил 40.
Еглом 18.
Аот 80.
Явин и Сисара 20.
Девора с Варак 40.
Мадиам 7.
Гедеон 40.
Авиме[ле]х 3.
Тола 23.
Иаир 22.

В ръцете пък на синовете амунски и филистимски прекараха 18 години:

Иефтае 6.
Авеса Витлеемски 7.
Еалом Завулонит 10.
Авдон Фара[то]нит 8.
В ръцете филистимски 40.
Самсон 40.
Безвластие 20.
Илий 20.
Самуил 30.

От изхода на синовете Израилеви до Саул, първи цар Израилев 547 години. Събрани всичко от Адам са 4384 години.

Саул 40.
Давид 40.
Соломон 40.
Ровоам 17.
Авия 3.
Аса 40.
Иосафат 25.
Иорам 8.
Охозий 1.
Готолия 7.
Иоас 40.
Амасий 29.
Озия 52.
Ио[а]там 16.
Азаз 16.

До пленението самарийско има 15 царе, а години 385.

Езекия 29.
Манасий 55.
Амос 2.
Иосия 34.
Иохаз 3.
Елиаким 11.
Иоаким 3.
Седекия 11.

До пленението иудейско 148 години.

На[в]уходоносор 25.
Мародах 12.
Валтасар 4.
Дазирий 17.
Кир 32.
Камбиз 8.
Магимин [?]47.
Дарий 36.
Ксеркс 20.
Артаван 7 месеца.
Артаксеркс 40.
Ксеркс 40.
Су[г]диан 42.
Дарий 19.
Ксеркс 41.
Артаксеркс 42.
Арсис 4.
Дарий 16.

До Александър (Велики) 301 година.
Всичко от Адам до Александър 5029.

Александър 12.
Птолемей Лагос 40.
Птолемей Филаделф 27.
Птолемей Евергет 24.
Птолемей Филопатор 32.
Птолемей Епифан 22.
Птолемей Филомитор 32.
Птолемей Евергет 29.
Птолемей Сотир 15.
Птолемей Александър 12.
Птолемей Филип (Фускон?) 8.
Птолемей Дионисий 31.
Клеопатра 22. Убива я Август в тридесет и седмата година от своето царуване и след това царува 4 години. Всичко от Адам до въплъщението на Христа има 5555 години. След въплъщението на Христа:
Август 15 години.

От Тиберий 18 години - до спасителните мъки на Господа наш Иисуса Христа.

На християните е потребно да знаят добре, когато ги питат за еврейската Пасха, да намират дните от слънчевия кръг точно - което е потребно християните да знаят и умеят. Намираме слънчевия кръг 23, а лунния - 10, в спасителната мъка и еврейската Пасха, в събота, според евангелиста. Възкресението на Спасителя наш Иисуса Христа, Сина Божия, е на 25 март месец по църковното предание, което добре посочва по име същинската Пасха. След възкресението на Господа наш Иисуса Христа:

Тиберий 5 години.
Гай 3 години, а месеца 4.
Клавдий 13 години, а месеца 8.
Нерон 13, а месеца 8.
Весп[ас]иан 19, а месеца 11.
Тит 12, а месеца 2.
Домитиан [Домициан] 15, а месеца 5.
Нерва 4, а месеца 4.
Траян 19, а месеца 6.
Адриан 23, а месеца 3.
Антонин 22, а месеца 3.
Марк 7 години.
Люкий [Луций] 9.
Комод 13.
Септимий 17.
Макрин 1.
Антонин втори 14.
Александър 13.
Максимин 3.
Гордиан 6.
Филип 7.
Декий [Деций] 4.
Гал 2.
Валериан 12.
Клавдий 1.
Аврелиан 5, а месеца 6.
Проб 6, а месеца 6.
Диоклетиан 20.
Максимиан 18.

От Август царя до Макси[ми]ан 30 царе, а години 343; събрани пък от Адам до свети Константин [благо]верния цар има 5843. Царува [благо]верният цар Константин 33 години.

Константиновци 23.
Юлиан 2.
Йовиан 1.
Валенти[ни]ан 12.
Валент арианин [?]13.
Теодосий Велики 17.
Аркадий 13.
Теодосий Малки 42.
Маркиан 6.
Лъв Велики 7.
Лъв Малки 1.
Зинон 17.
Анастасий 17.
Юстин 9.
Юстиниан 19.
Юстин втори 13.
Тиберий 4.
Маврикий 20.
Фока 8.
Ираклий 30.
Константин 1.
Константин втори 27.
Константин 17.
Юсти[ни]ан 10.
Лъв 7.
Тиберий 7.
Юстиниан и синовете му 6.
Вардан 2.
Артемий 2.
Теодосий 1.
Лъв 24.
Константин и синът му 52.
Лъв и синът му 30.
Константин сам 16:
Ирина, майка му, 5.
Никифор 8, а месеца 9. Него убиха... българите на 27 юни.
Ставракий 2 месеца.
Михаил, зет му, 1 година, а месеца 9.
Лъв Арменец 7 години, а месеца 5.
Михаил втори 8, а месеца 9.
Теофил и синът му 12, а месеца 3.
Теодора, жена му, със сина (си) Михаил 14 години, а месеца 1, дни 2.
Михаил сам 11 години, а месеца 1, дни 9.
Василий 20 години.
Лъв, синът му, 7 години.

Всички години от разпятието Христово до Лъв, сегашния цар, деветстотин и осемнадесет, а от Адам до сегашния 12-ти индикт има 6406 години.

 

 

Бележки

Съчинението на Константин Преславски "Историкии" е съставено през 894 г. по модела на Кратката хронография на патриарх Никифор, която е и негов основен извор. "Историкии" също обръща погледа на българина към световната история, довеждайки изложението до времето на византийския император Лъв VI Мъдри (886-912). Лаконичните сведения, не всички от които имат паралели в издирените до днес византийски източници, запознават българския читател не само с историята на християнския свят, но представят и едно събитие, изиграло вероятно значителна роля за повишаване самочувствието на българските владетели в отношенията им с Византия - убийството на император Никифор I Геник от българите по време на похода му срещу България през 811 г.

"Историкии" са познати по един руски препис от втората половина на XII в., съхраняван в Държавния исторически музей в Москва.

Издания:
3латарски, В. Н. Най-старият исторически труд в старобългарската книжнина. Списание на БАН, 27, 1923, 177-182.

Литература:
3латарски, В. Н. Цит. съч., 132-177.

Преводи:
Дуйчев, И в. Из старата българска книжнина. 1. С., 1943, 45-50.
Тук се печата преводът на Ив. Дуйчев.
За споменатите в текста лица вж. бележките към Кратката хронография на патриарх Никифор.

© Тържество на Словото. Златният Век на Българската Книжнина , изд. Агата-А, София, 1995

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com