Проф. д-р протопрезвитер Николай Стефанов Шиваров

Роден 1930 година

 

 

Протопрезвитер Николай Шиваров e български библеист и езиковед, професор, доктор на богословието. Преподава в Богословския факултет на Софийския, Великотърновския и Нов Българки университет. Автор е на множество трудове с широк тематичен спектър. Основна сфера на проучванията му са тълкувание на Стария Завет, въпроси от старозаветната история, библейската археология и херменевтика.

 

Проф. Николай Стефанов Шиваров e роден на 28 август 1930 г. в град София. Завършва Софийската духовна семинария през 1949 г., а през през 1953 г. - богословие в Духовната академия "Св. Климент Охридски" (сега Богословски факултет към Софийския университет). Скоро след това постъпва започва преподавателската си дейност в Академията в катедра Свещено Писание на Стария Завет.

През 1957 г. му е присъдено званието доктор по теология с "Отношението между заонодателствата на пророк Моисей и Хамурапи откъм произход и съдържание".

През 1960 г. Николай Шиваров е ръкоположен за свещеник, а през 1966 - за протоиерей.

Хабилитационният му труд за доцентура през 1963 г. е на тема Древни библейски ръкописи от Кумран. 

От 1968 до 1970 доцент Н. Шиваров специализира във Виена и е първият свещеник на новосъздадената българска църковна община в Австрия. 

От 1970 е професор в Духовната академия Св. Климент Охридски, а от 1981 до 1989 г. е и неин ректор. През 1972 г. участва в Първия конгрес на правозлавните екзегети в Атина.

От 1972 г. до днес проф. Шиваров е консултант за православните църкви на създадената след Втория Ватикански събор организация Pro Oriente. Той е представител на Българската православна църква в комисиите за двустранен диалог с римокатолиците и англиканите.

През 1989 г. Йерусалимският патриарх отличава ставрофорен иконом с офикията протопрезвитер (протопрезвитерос мегас). По-късно Българската православна църква го награждава с църковния орден "Св. Климент Охридски” - първа степен.

През 1992 г. е излиза от печат книгата му "Библейска археология".

От 1991 до 2001 г. проф. Шиваров ръководи обединената катедра по Библеистика в Православния богословски факултет на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, който през май 2009 г. го отличи със званието почетен професор на университета. Също оттогава преподава в новооснования Нов Български Университет в София, а по-късно - и в филиала "Любен Каравелов" на Пловдивския университет "Св. Паисий Хилендарски" в град Кърджали.

Прот. проф. Шиваров участва в работата на проекта "Нов превод на Библията на български език" от създаването му през 1993 г. и до днес. Заедно с други езиковеди-библеисти той превежда Светото Писание на Новия и Стария Завет от оригиналните текстове (виж повече тук).

 

През многогодишната си практика проф. Шиваров е водил и продължава да води курсове по Библейска археология, Библейска история, Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет, Тълкувание на Свещеното Писание на Стария Завет, Херменевтика на Стария Завет, Библейска ангелология и демонология, Библейски символи в християнското изкуство, Литургика, Въведение в юдаизма, Угарит и други.

Множество изследвания на проф. Шиваров са публикувани в Годишниците на Духовната Академия (ГДА), списание "Духовна култура" и в други сборници. Сред тях са:

Особено ценни са изследванията на протопрезвитер Николай Шиваров относно методите за тълкуване на древни текстове, обобщени от него в издадена през 2005 г. книга Херменевтика на Стария Завет.

Pravoslavieto.com

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com