Вси светии  

 

 

Св. преподобни Козма, скопец отшелник

V век

Чества се на 3 август

 

Тропар на преподобен, глас 8

На тебе, Отче, който подражава, сигурно ще се спаси,
защото, поел кръст, си последвал Христа
;
и на дело си учил да се презира плътта, защото е преходна,
а да се грижи за безсмъртната душа.
Затова и с ангели ще се възрадва, преподобни (името), твоят дух.

По-долу:

 

 

В памет на свети

      * Лимонар (гр. λειμωνάρειον - ливада, пасище) - широко разпространено агиографско съчинение на Иоан Мосх, гръцки монах († 662 г.). Пътешествайки по манастирите на Палестина, Сирия, Египет, Кипър, Константинопол и Рим, Мосх събрал множество разкази за живота на християнските подвижници, както и много от техните изречения и нравствени поучения; всички тези сведения той изложил в своя "Лимонар". Бел.ред.

** Лавра - от гр. език част от града, уличка - означава ред келии, разположени около жилището на настоятеля във вид на малки улички и заградени с ограда или стена. Монасите в лаврите водели отшелнически начин на живот и се подвизавали всеки в своята келия, събирайки се за богослужения в първия и последния ден от седмицата, а в останалите, пазейки строго безмълвие; животът в лаврите бил много по-труден, отколкото в другите обители. От дълбока древност названието лавра се дава на многолюдните и важни по значение манастири. То се появило най-напред в Египет, а след това и в Палестина. Бел.ред.

*** Свети Атанасий, архиепископ Александрийски, ревностен деятел за защита на православието от еретиците ариани, много претърпял от тях и починал в 373 г. От свети Атанасий останали нравоучителни и догматически съчинения по тълкуване на Свещеното Писание. Паметта му се чества на 18 януари. Бел.ред.

       

В книгата Лимонар* се среща следният разказ на презвитера на Византийския манастир авва Василий за преподобни Козма.

- По време на пребиваването ми в Антиохия - разказва презвитерът - от Иерусалим дойде при светейшия патриарх Григорий авва Козма, скопец от Фаранската лавра**. Той беше строг постник, твърд пазител на църковните догмати, отлично познаващ Светото Писание.

Няколко дни след пристигането си в Антиохия старецът се преставил; патриархът заповядал да положат честното му тяло в неговия манастир, където бил погребан един епископ.

Веднъж отидох на гроба на светия старец, за да се поклоня на праха му и тук видях един просяк, който просеше милостиня от излизащите от църквата. Като ме видя, той три пъти се поклони на гроба и като произнесе иерейската молитва за упокоение на преставилия се, ми каза:

- Авва, велик е старецът, когото погребахте тук преди два месеца.

- Откъде знаеш? - попитах го.

Той отговори:

- Дванадесет години бях разслабен - казвам истината, не лъжа - и чрез този старец Господ ми дари изцеление. Когато се намирам в скръб, той идва и ме утешава, давайки ми облекчение. Няма да скрия от тебе и друго чудо с него: от самия ден, в който го погребахте, всяка нощ чувам как той казва на епископа: "Не се докосвай до мене и не се приближавай, еретико, ти си враг на светата вселенска църква."

Като изслушах това, аз отидох при патриарха и му предадох разговора си с просяка; заедно с това помолих патриарха да вземе тялото на стареца и да го положи на друго място. Но светейшият патриарх отговори:

- Вярвай ми, сине мой, еретикът не може да причини никаква вреда на свети Козма: всичко, което ми разказа, се е случило поради това, че от нас не бе скрита ревността за вярата и добродетелта на стареца и за да се открие нечестието на епископа, и да не се почита като православен.

Същият презвитер Василий предава и друг разказ за преподобни Козма:

- Аз дойдох при него в лаврата и старецът ми разказа за себе си, че веднъж му дошла на ум мисълта: какво означават думите на Господа, отправени към учениците Му: "който има кесия, нека я вземе, тъй също и торба; а който няма, нека продаде дрехата си и да купи нож" (Лук. 22:36) и отговорът Му: "достатъчни са", когато те казали "тук има два ножа" (Лук. 22:38). Дълго размишлявал старецът над тези изречения на Господа и като не стигнал до никакво решение, по обяд се отправил към лаврата Пирг при авва Теофил, за да го помоли за обяснение. По пътя, минаващ през пустинята, приближавайки се към Каламон, той видял грамадна змия, слизаща от Каламонската планина; змията била толкова голяма, че с тежестта си оставяла дълбока следа по земята, а извивките на тялото й образували големи дъги; в това време тя пресичала пътя на стареца. Разбирайки козните на дявола, искащ да накара преподобния да се откаже от намерението си, старецът се въоръжил с молитва и без страх продължил пътя си: запазван от Божията сила, той без никаква вреда, като през врата, преминал под извивките от тялото на змията. Като стигнал при авва Теодор, той му задал въпроса си и чул от него следния отговор:

- Двата ножа означават двата вида богоугоден живот - деятелност или труд и съзерцание или потопяване на ума в богомислие и молитва, който притежава тези две добродетели, той е съвършен човек.

Към разказите си за преподобни Козма презвитер Василий добавил и следното:

- По време на десетгодишното ми пребиваване във Фаранската лавра преподобни Козма, при когото дойдох в самото начало на своя монашески живот, постоянно ме наставляваше с боговдъхновените си беседи; веднъж, разсъждавайки с мене за спасението на душата, той приведе един израз от словата на свети Атанасий Велики*** и при това отбеляза:

- Когато чуеш или намериш в книга някакъв израз от свети Атанасий, ако нямаш хартия, запиши го върху дрехата си.

Такова уважение имал преподобният Козма към великите отци и учители на църквата: с тях и той, след завършването на своя богоугоден живот на земята, получил дял във вечния живот по благодатта на нашия Господ Иисус Христос, на Когото с Отца и Светия Дух подобава слава сега и во веки.

На този ден е и преставянето на преподобни Антоний Римлянин в Новгород в 1147 година.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com