Вси светии

 

 

 

 

Св. мъченик Епимах

† около 250 година

Чества се на 31 октомври

 

 

Тропар на мъченик, глас 4

Твоят мъченик, Господи,
при своето страдание прие от Тебе, нашия Бог, нетленен венец,
Защото, имащ Твоята подкрепа, мъчителите повали
и съкруши на демоните безсилната дързост:
с неговите молитви спаси нашите души.

По-долу:

 

 

Кратко животоописание

Св. мъченик Епимах бил родом от Египет, подвизавал се в пустинята. Пожелал да бъде изповедник на вярата, отишъл в Александрия, дето, след мъчения - окачен на дърво, с железни нокти раздиран, бил посечен през III век при император Декий.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

 

 

Житие на св. Епимах

Св. мъченик Епимах се родил в Египет. Родителите му били християни.

Възпитан бил в благочестие и светост. Живял в епохата на гоненията срещу Църквата. Още млад, той се поселил в Пилусийската гора [В Египет, на територията на днешния Александрийски патриархат, бел.ред.], където заживял по примера на св. Йоан Кръстител . Нямал никого от светите отци за наставник в пустинното житие. Наставляван бил направо от Бога и от любовта, която имал към Бога. Любовта му към Бога го учела на добродетелен живот.

Като чул, че в Александрия християните страдали от идолопоклонците, блажени Епимах отишъл в града, влязъл в главния езически храм през време на голям езически празник, прекатурил жертвоприношенията на земята и строшил идолите.

Управителят Апелиан го затворил в тъмница. Тук той утвърждавал верните в техния подвиг за Христа.

Провесили го на дърво и го стъргали с железни нокти. Замервали го с камъни. Трошили му костите. А той говорел на мъчителите си:

- Нашият Господ Иисус Христос беше разпънат и заради мене, беше прободен с копие и напоен с оцет. А сега не трябва ли и аз да бъда причастник в страданията му? Наложете ми мъки по-големи от тия, които сега ми налагате! Плюйте ме! Ругайте ме! Турете трънен венец на главата ми! Дайте кръст в ръцете ми! Напойте ме с оцет! Направете цялото ми тяло една рана! Разпънете ме на кръст и ме прободете с копие! Всичко това претърпя Господ. Нека и аз претърпя същото!

Имало много люде, които следели как мъчат св. Епимах. Между тях била и една жена, едното око на която било сляпо. От очите й се стичали сълзи, като гледала страданията на мъченика. Мъчителите го биели жестоко по цялото тяло. От това биене пръскали наоколо капки кръв. Една капка паднала в сляпото око на тая жена и то оздравяло. Прогледнала и с това око, жената радостно извикала:

- Велик е Тоя Бог, Когото страдалецът изповядва! Той направи чудо с мене!

Разярен от тая прослава, управителят Апелиан заповядал да бъде отсечена главата на св. Епимах. И тя паднала на земята за нова прослава на Бога. Душата на светия мъченик отминала във вечността честита и блажена...

© Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година.

 

 

Памет на светия мъченик Епимах

Светият мъченик Епимах произхождаше от Египет, а родителите му бяха християни. От младостта си той обикна Бога и пожела да живее единствено заради Него и да Му служи - остави света и отиде в пустинята, по примера на светия Господен Кръстител Иоан, и дълго време живя в Пелусийската планина. [В Египет, на територията на днешния Александрийски патриархат, бел.ред.]

Нямаше никой от светите отци, който да го наставлява в многотрудния пустиннически живот, затова Сам Божият Дух го наставляваше, любовта към Бога му беше учителка и го поучаваше ревностно да се старае да води добродетелен живот.

Но и кой би могъл да научи човека да върши добро така, както го учи любовта към Бога? Тя научи светите Апостоли да оставят всичко и да тръгнат след Спасителя, Който доброволно обедня заради нас. Тя научи преподобните отци да ходят облечени в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани (Евр.11:37). Тя научи светите мъченици и мъченички усърдно да страдат заради Христа и душите им - да се обръщат към Господа с думите: "Теб обичам, възлюбен мой Жених, за Теб копнея и заради Тебе страдам...". (От общия тропар на мъченица) Тя учеше и св. Епимах да понася пустинническите подвизи и трудове, да търпи напастите, причинявани му от невидимите врагове, да живее свято по Бога и да бъде готов да отиде на смърт заради Него.

Много години живя св. Епимах в пустинническото си уединение. Един ден той научи, че в Александрия християните са измъчвани от нечестивите езичници и че мнозина от тях са се уплашили от жестоките мъчения: едни са избягали в планините и се крият в пустините, а други са отпаднали от вярата. Тогава той се разгоря от ревност по Бога, остави пустинята и отиде в Александрия с намерение да устои до кръв заради изповядването на Иисуса Христа.

Щом пристигна, той видя ширещото се в града беззаконие и нечестията, вършени от идолопоклонниците: по това време повечето от хората служеха на бесовете, а почитането на Христа се бе умалило и Господнята светиня беше обезчестена и осквернена.

Св. Епимах дръзновено влезе в идолския храм и застана пред всички по време на бесовския празник: прекатури жертвите им, събори на земята идолите им и ги разби - заради това нечестивите го хванаха и го отведоха при игемона Апелиан.

Светецът щом видя игемона да седи на съдилището и да измъчва християни, с мъжествено сърце се устреми към него и искаше да го убие - и щеше да го стори, ако предстоящите не го бяха удържали: толкова много възревнува за своя Господ Бог.

Удивен от такова дръзновение на бедния и облечен в окъсани дрехи човек, игемонът заповяда да го затворят в тъмница, докато намисли с какви мъчения да го погуби. А в тъмницата по това време бяха затворени много християни заради изповядването на Христа - всички тях св. Епимах, сам изпълнен с благодатта на Светия Дух, ги укрепяваше за предстоящия им мъченически подвиг. Наистина, те толкова много се утвърдиха в светата Вяра от думите му, че нито един от тях не се уплаши и не отпадна от Христа, но всички с радост проляха кръвта си за истинския Бог и след многобройни мъчения предадоха душите си на Господа.

Накрая беше изведен на мъчение и св. Епимах - за него нечестивите бяха приготвили жестоки страдания задето не само вярва в Христа и смути празника им, но се опълчи и срещу самия игемон и искаше да го убие. Първоначално го окачиха да виси и го стържеха с железни нокти, удряха го с камъни и съкрушаваха костите му. А той всичко понасяше търпеливо и казваше:

- Ако моят Господ Иисус Христос заради мен бе разпнат, прободен с копие и напоен с оцет, нима няма и аз да бъда причастник на Неговите страдания? Желая да понеса по-големи страдания от тези, които ми нанасяте: удряйте ми плесници, заплювайте ме, сложете на главата ми трънен венец, дайте ми в ръце тръст и ме напойте с жлъчка, цялото ми тяло направете като една рана, разпънете ме на кръст и ме прободете с копие: това претърпя моят Господ, това и аз искам да претърпя!

Докато стържеха светеца и го биеха, наоколо стояха много хора и гледаха страданията му. Сред събралия се народ, недалеч от мъченика стоеше и една жена - тя беше сляпа с едното си око и имаше на него перде. Тази жена виждаше жестоките страдания, които причиняваха на св. Епимах, плачеше и втренчено гледаше към него. От жестокото стържене и от безмилостния побой тялото на мъченика се люлееше, а кръвта се разплискваше надалеч. Случи се, че една капка от кръвта му попадна в ослепялото око на тази жена - тогава то веднага оздравя и започна добре да вижда както и другото. А жената, получила изцеление от капката мъченическа кръв, извика:

- Велик е Бог, Когото този страдалец изповядва!

След това му отсякоха главата и така св. Епимах предаде своята душа в ръцете на Господа, за Когото пострада.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

Виж също:

 

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com