Православен молитвослов

 

Правило на св. Пахомий Велики

Чете се вместо утренните или вечерни молитви при недостиг на време или други извинителни обстоятелства.
За св. преподобни Пахомий Велики.

Светий Боже, Светий Крепки,
Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Крепкий - силен; Безсмертный - неумиращ, вечен. Помилуй нас - прояви милост, бъди милостив към нас, прости ни.

Трисвета молитва (Ангелска песен)

Към кого отправяме тази молитва? Към трите лица на Св. Троица (затова я повтаряме и три пъти), които проявяват милост към нас, като прощават греховете ни.
С думите Свeтий Боже се обръщаме към Бог Отец.
С думите Свeтий Крепки наричаме Бог Син - силен и всемогъщ както Бог Отец, Който като човек страда и умря, но разруши ада и победи дявола чрез Своето възкресение.
С думите Свeтий Безсмъртни наричаме Бог Дух Свети, не само защото самият Той е извечен - както Отца и Сина, - но също дава като Бог живот на тварите, а на хората - духовен, добродетелен живот и безсмъртие.

Защо наричаме молитвата ангелска песен? Християните употребяват тази молитва от пети век. По времето на благочестивия цар Теодосий Втори и патриарх Прокъл Константинопол бил разрушен от страшно земетресение. Всички се събрали на голям молебен за прекратяване на земетресението. Там, пред очите на всички, невидима сила издигнала на небето малко момченце. Върнато обратно на земята, то разказало на удивения народ, че е чуло ангелско пеене в прослава на Бога. Умиленият народ повторил молитвените ангелски слова Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный и добавил помилуй нас. Преданието разказва, че това сложило край на разрушителното земетресение.


 

Пресвета Троице, помилуй нас,
Господи, очисти греховете ни,
Владико, прости беззаконията ни,
Светий, посети и изцели немощите ни,
заради Твоето име!

Пресвятая - свята в най-голяма степен; Троице - Троица, трите Лица на Бога: Бог Отец (Господи), Бог Син (Владико) и Бог Дух Свети (Святый) ; грехи и беззакония - нашите дела, противни на Божията воля, грехове, нарушение на закона; посети - ела; исцели - излекувай; немощи - слабостите, греховете ни; имене Твоего ради - за да се прослави Твоето име. Помилуй нас — бъди милостив към нас, прости ни.

Молитва към Пресветата Троица

Към кого отправяме тази просителна молитва? Първоначално се обръщаме към трите Лица на Бог едновременно с молба да се смили над нас. След това се молим и на всяко от Лицата на Троицата:
> на Бог Oтец (Господи) - да очисти греховете ни;
> на Божия син (Владико) - да опрости Той, господарят на целия свят, нашите грехове (беззакония);
> на Светия Божи Дух (Святый) - да се доближи до нас, да дойде и да излекува слабостите ни, духовната ни немощ.

Какво означават последните думи имене Твоего ради? "Заради Твоето име" се отнася отново към трите Лица на св. Троица. Тъй като Бог е един, то и името Му е едно. Затова не казваме "Твоите имена", а "Твоето име". С молитвата молим всъщност за едно нещо, но с различни изрази: да ни избави Бог от прегрешенията. Желаем Бог да ни прости греховете не поради нашите заслуги, а за прослава на Пресветата Троица.


 

 

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия.

Отче - Отец; Иже - Който; Иже еси на небесех - Който си на небесата, или небесен; да святится - да се прослави; яко на небеси - както на небето; насущный - необходимият за съществуването; даждь - дай; остави - прости; долги - грехове; должником нашим - хората, които са прегрешили към нас; искушение - съблазън, опасността да съгрешим; от лукаваго - от хитрия и злия, т.е. дявола, духът на злото.

Господня молитва

+ COMMENTS +


 

Господи, помилуй! (три пъти)

Помилуй - смили се, прости ни.

Това е една от най-древните и обща за всички християни молитва. Произнасяме я всеки път, когато си припомним нашите собствени съгрешения. Молитвата произнасяме три пъти, за прослава на св. Троица. За да изпросим Божието благословение за всеки час на деня и нощта, произнасяме молитвата дванадесет пъти, а четиридесет пъти - за освещение на целия ни живот.

Вж. също "Господи, помилуй!" - за най-кратката църковна молитва


 

 

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

 

Дойдете да се поколним на Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.
(3 пъти)
 

 

 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,
и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших;
тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).
Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.
Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение,
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;
защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски;
тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение;
тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Св.цар Давид, медена гравюра от Ь. Ушаков, 1680. Източник: АНТИКВАРНАЯ КНИГА, www.hi-edu.ru

 

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. 
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 
Чакам възкресение на мъртвите.
И живот в бъдещия век! Амин.
 

 

Господи Иисусе Христе, помилвай ме, грешния. (100 пъти) 

 

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице,
винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог.
По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите,
нетленно родила Бог Слово,
същинска Богородица, те величаем.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Достойно - справедливо. Воистинну - истинно, съвършено. Блажити Тя - да те ублажаваме, да те прославяме. Блаженную - щастлива. Пренепорочную - пресвета, в най-голяма степен непорочна. Херувимы и Серафимы - най-висшите и най-близко до Бога Ангели. Пресветата Дева Мария, родила в плът Бога, е несравнено по-високо от тях. Истление -  разрушение. Без истления - без нарушение (на девството). Бог Слова - Божият Син, Иисус Христос. Наричаме Христос Слово, защото докато пребиваваше в плът на земята ни откри, показа ни невидимия Бог Отец (по същия начин както нашето слово разкрива мислите на душата ни). Сущую - същинска, истинска.

Завършващa молитвa

В тази молитва възхваляваме Богородица - Божията майка - непорочна и завинаги блажена. Величаем  я, защото по чест и слава превъзхожда дори най-висшите Ангели - Серафимите и Херувимите. Поради своето съвършенство Божията Майка е над всички - не само над хората, но и над светите Ангели. Тя роди по най-чуден начин Иисуса Христа, Който станал чрез Нея човек, е същевременно дошлият от небесата Божи Син. Затова е и същинска Богородица.


 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин!  

Господи, помилуй. (три пъти)

Господи Иисусе Христе, Сине Божий,
заради молитвите на Твоята Пречиста Майка,
на преподобните и богоносни наши отци,
и на всички светии,
помилуй ни.

Амин!

 

 

Виж пояснения:

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com