Ню Ейдж (Нова епоха)
New Age

 

Съдържанието на този документ се генерира с безвреден за Вашия компютър active content (javascript).

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Движението "Нова епоха" подготвя света за поклонение на антихриста

Още в зората на християнството, преди деветнадесет века, свети апостол Павел ни е предупредил, че "тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато не се отдръпне оня, който я задържа сега" (2Сол.2:7).

"Оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението", казва св. Апостол (2Сол.2:3). Отстъплението е всеобемащ процес, целящ да изопачи човешката душа, която "по природа е християнка", да я постави в пълна зависимост и открито служение на сатаната. То започва с дребни наглед неща, с постепенно размиване на истината, като посоката е една - чистият лик на Спасителя да бъде нареден до Буда, Мохамед, Кришна и пр., а учението Му, за което дори нехристияни признават, че няма равно на себе си по нравствена извисеност, да бъде представено като едно от многото човешки учения. Следващата крачка е пълното отричане на Христа и християнството като "изживян етап", отричане на евангелския критерий за добро и зло. Тогава на изпадналото в безизходица човечество ще се предложи единната псевдорелигия на антихриста, налагана с цялата материална и духовна мощ на злото. (Виж Последните дни).

Отстъплението вече си има и своя световна идеология, предназначена за масите, която систематично и последователно налага нов начин на живот, нови принципи и насока на развитие в духовната и материална сфера. Това е движението Нова епоха, чиито идеи тотално са просмукали западното общество.

 

Елена Петровна БлаватскаИдеен извор на това движение е Теософското дружество, основано през 1875 година в Ню-Йорк от рускинята Елена Блаватска (вж. Теософия).

Основен принцип на неговото учение е, че всички световни религии имат "общи истини", които надхвърлят различията между тях и които са единствено важни. То вярва в съществуването на "духовни учители", наричани "учители на мъдростта, и счита, че те ръководят човечеството и отделни "просветени" личности.

Алис БейлиПодобна личност била Алис Бейли (Alice A. Bailey, 1880-1949) - англичанка, емигрирала в Америка, третата по ред председателка на Теософското дружество, основано от Блаватска. Тя всъщност поставя начало на движението "Нова епоха" и е считана за негова главна "жрица". "Посланията", които тя получавала като медиум от т.нар. "учители на мъдростта" в Тибет, са публикувани в много книги, а нейното тайно учение и до днес стриктно се спазва в средите на движението. В тези среди всичко се осъществява и придвижва постепенно по дадени от "учителите" секретни инструкции. Движението е съществувало тайно до 1975 г., когато пак по такива инструкции се разкрива, започва да пропагандира своя "План за нов световен ред" и да работи за осъществяването му (вж. раздела Войната против Църквата.

Началната тактика е да се печелят симпатизанти чрез миротворческа и антивоенна дейност. "Нова епоха" прониква в деловите среди и във всички сфери на обществото, включително и сред християните, зад външната фасада на безобидни и полезни идеи - здравословно хранене, природосъобразен живот, поддържане на добра физическа форма чрез спорт и нетрадиционна медицина. Успоредно с това внимателно се насажда скептицизъм и изтънчена критика към християнството и към идеята за личното безсмъртие, за уникалността на Христовата мисия. Издига се тезата, че краят на зодиакалния период на Рибите и преминаването на Земята в съзвездието Водолей (според астролозите това е станало през 1962 г.) означава край на християнството и встъпване в епохата на "новия световен ред" - епоха на "синтеза, хармонията и благоденствието". Неин духовен водач, просветител и месия ще бъде новият "Христос", новият "божествен учител" на човечеството, наричан Мейтрея.

За човечеството, затънало в неразрешими проблеми, всичко това е много изкусително. Локалните войни и постоянната опасност от световен конфликт, гладът в изостаналите страни, глобалните проблеми в икономиката, здравеопазването, екологията - всичко това виси като дамоклев меч над главата му. Повечето от тези проблеми целенасочено се създават от определени сили, готови да предложат съответното 'разрешение' в най-подходящия за тях момент.

"Нова епоха" постоянно изтъква недъзите на днешния свят, с лицемерен гняв ги разобличава в документални предавания по телевизията и чрез специални пропагандни статии в печата. Възползувайки се от естествения копнеж на народите за мирен и щастлив живот, движението усилено формира масово желание за един уж "нов свят", "свят без войни". То неуморно пропагандира, че днес вече са налице явни признаци на надежда и будно съзнание за този "нов свят". Това обаче изисквало реформи в световен мащаб, които да сложат край на човешките недоразумения и нещастия. Ето някои от тях, съставящи официалния план на движението:

Световна система за кредитни карти, осигуряващи безмонетен търговски обмен. Това е предварителна фаза към въвеждане на антихристовия печат, който впоследствие ще отмени необходимостта и от тези карти, за да осигури "изключителна лекота и удобство" в икономическите взаимоотношения.

Световна власт над продоволствието, която ще контролира снабдяването с храни по цял свят.

Нова световна икономическа система и данъчно облагане. За целта още през 60-те години започна маркирането на продуктите с кодирания знак 666.

Създаване на световна армия (въпреки декларациите за миролюбивия характер на движението).

Задължение на всеки човек да подчини своя личен живот на световното управление.

Биологичен контрол върху населението в света - контрол над раждаемостта, болестите, генетичен контрол. Насилствено ограничаване числеността на семействата и създаване на хора по изкуствен път (вж. раздела Вяра и медицина).

Контрол над смъртта с установяване на култ към нея чрез представянето й като едно еуфорично "преживяване" и преминаване в нови сфери на живот.

Отстраняване със закон на съществуващите религии и религиозни символи и масово посвещаване на хората по целия свят в практическо служение на сатаната.

Действия за прочистване - унищожаване на всички, които се противопоставят на бъдещото световно правителство и целите му.

Движението "Нова епоха" се лансира и поддържа от цяла мрежа международни организации и клубове като ООН, ЮНЕСКО, Трилатералната комисия, групата "Билдерберг", Световния съвет на църквите, масонството, клуба "Рим", фондациите "Рокфелер" и "Форд", както и от издателството "Тара сентър" и множество явно окултни организации.

"Новата религия", в която движението посвещава хората е синтез на източни култове и древна езическа мистика, съжителствуване на гностицизма и спиритуализма с различни тайни учения, окултни техники, астрология, хипнотизъм, пантеизъм, практикуване на йога, магия, превъплъщение и кристалотерапия.

Дейвид СпейнгърВсе по-открито идеолозите на "Нова епоха" величаят своя истински вдъхновител. Още през 1978 г. един от водачите му Дейвид Спейнглър (David Spangler) писа: "Денница (Луцифер) действува вътре във всеки от нас, за да ни доведе до цялостност. В процеса на движението ни към новата епоха - епоха на цялостността на човека, всеки един от нас по някакъв начин стига до точката, която аз наричам сатанинско посвещение. Това е една особена врата и индивидът трябва да мине през нея, ако иска напълно да достигне явяването на светлината и собствената си цялостност...". А специалната статия, посветена на движението в списание "Плейбой" от ноември 1989 г., е илюстрирана със снимка на девойка, която щастливо кара велосипеда си към "Новата епоха", водена от сатаната, удобно настанен в коша на велосипеда!

Според последователите на движението числото 666 трябва да се употребява колкото се може по-често, за да се ускори идването на "новата епоха". На тях се дължи масовото му "внедряване" и пропагандиране в последно време.

Главният символ на "Нова епоха" обаче е небесната дъга, която днес така често се среща в рекламите на различни компании, по ваденките, подаръците и играчките, в телевизионни предавания и дори като емблема на политически партии. За разлика от библейската символика, тук тя изобразява моста, свързващ човешката личност с "великия космически ум", т.е. с денница. Седемте цвята на дъгата пък символизират седемте лъча, носители на целите и плана му и въздействуващи върху духа, душата и личността на човека.

С цялостната си дейност "Нова епоха" инспирира в света очакването на нещо ново, по-справедливо, на някакъв "спасител", който ще изведе човечеството от днешната безизходица към мир, хармония и благоденствие. Медиите буквално са залети с подобни предсказания на астролози, ясновидци и "извънземни". Печатният орган на една организация, свързана с движението писа: "Очакваме идването на един велик духовен Учител, на Дошлия някога в света, Чиято дейност е вечна, Чието седалище никога не остава празно - на върховния Възпитател на света. Него ние очакваме, за Неговото идване се стараем да подготвим манталитета на хората... Виждаме признаците на близката зора. Тя е началото на една нова Епоха..." (цитирано по в. "Ортодоксос типос", бр.677, 13 декември 1985 г.)

Портрет на Бенжамин Крем (Benjamin Creme)През 1980 г. в Лондон бе публикувана книгата на Бенжамин Крем (Benjamin Creme), един от основателите на "Нова епоха", озаглавена "Новото явяване на Христа и учителите на мъдростта". С нея и с новия Христос на движението, наричан Мейтрея (Maitreya), ще ви запознаем в следващи наши броеве.

 

 

По данни от скорошна анкета това движение е заляло САЩ и е проникнало във всички сфери на обществото. Последното десетилетие понесе заразата и над Европа. Даже малките деца и юношите са под влияние на тези идеи, израствайки сред лавина от извратени играчки, телевизионни предавания и видеокасети, комикси и музика, която се смята от основателката на движението Алис Бейли като едно от най-мощните средства за въздействие върху масите. [Относно методите и средствата на "Нова епоха", виж "Не на всеки дух вярвайте..." по-долу].

Настъпила е фазата, когато целият свят трябва да бъде "превъзпитан" и остатъците от християнскотото съзнание заличени. Символиката, идеите и религията на "Новата епоха" все повече навлизат и у нас.

Нека бъдем будни и се подготвим за голямото изпитание, като се облечем във всеоръжието на чистата Православна вяра и възложим цялото си упование на Спасителя, Който ни предупреди за всичко това и обеща на верните Си, че ще бъде с тях през всички дни до свършека на света (Мат. 28:20).

 

 

"Не на всеки дух вярвайте..."

"Не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжехристи се появиха в света" (1Иоан 4:1).

Вървейки към световно господство, силите на тъмнината подготвят благоприятна почва, за да може в нужния момент голямата част от населението на земята да приеме антихриста като свой политически и духовен водач. Тази подготовка се води отдавна и ако тя е успешна, колко е дълбоко отстъплението от Богооткровената истина, донякъде е известно на всички.

Наблюдавайки дори отчасти политическия и религиозен печат, човек не може да не обърне внимание на постоянно повтарящите се понятия: "нов световен ред" и неговото паралелно религиозно понятие -движението "Нова епоха". Тези понятия се поднасят като идеи на най-просветените умове, като единствен изход от настъпващата световна криза, като единствено спасение за човечеството, като висше благо на взаимната търпимост и любов и по такъв начин лесно се възприемат от доверчивото и недалновидно мнозинство в името на мира, екологията и благополучието.

Какво представлява религията на "Нова епоха"? Това е сборище от остатъците на езичеството с примеси от "древните тайни" на индуския мистицизъм, хуманизма, окултизма и сатанизма. Но основната движеща идея на "Нова епоха", която съединява всички съставни части на новата религия, това е понятието за "висша сила", част от която може да бъде всеки "просветен" човек, понятието за "божественото" естество на човека и възможността той да влезе в контакт с тази "божествена" страна (на себе си) без помощта на Господа, чрез предписани и проверени начини.

Shirley MacLaineСпоред думите на една от най-главните проповеднички на "новата епоха", актрисата Шърли Мак Лейн (Shirley MacLaine),

"човек е съществувал от началото на времето и пространството... Човекът е сътворец на космоса заедно с Бога ... Ние сме забравили, че сме божествени. Никога не трябва да се покланяш на някого или на нещо, освен на себе си, тъй като ти си Бог. Да обичаш себе си означава да обичаш Бога... (Из книгата "В опасно положение "- Оut оn а Limb, Sherlеу Мас Laine).

Не е ли това повторение на лъжата на змията, която някога съблазнила първите хора, с думите: "Ще бъдете като богове"; същата тази лъжа, чието приемане довело до грехопадението, изгонването от рая и смъртта, поради които трябвало Христос да дойде на земята и да пострада за нашето изкупление? Ако пък се отиде още по-назад във вековете, не е ли това повторение на първия бунт на денница против Бога: денница, който се възгордял дотолкова, че се опитал да постави престола си на мястото на Божия престол?

Но знаете ли, че по данни на скорошна анкета, две трети от жителите на Америка вярват в някаква част от учението на "Нова епоха"? Тези идеи са обхванали всички сфери на обществото. Но за силите, които вече идват на власт, това е малко. На тях им е необходимо да поведат по този път целия свят, като го превъзпитат. Необходимо им е из основи да променят съзнанието на колкото се може по-голяма част от човечеството. И ето, те са се ориентирали към най-достъпната, най-наивната, най-възприемчива група. Настъпила е може би последната, най-страшна фаза, в която остатъците от християнското съзнание трябва да бъдат унищожени. Арената на битката е пренесена в душите на децата.

 

Процесът на подмяна на християнското съзнание със съзнанието на "Нова епоха" започва още от къщи, от децата на предучилищна възраст и то пред очите на самите родители: чрез играчките и телевизора, чрез игрите, както традиционните, така и т.нар. "video games " (видео-игри). В забележителната си книга в два тома "Безпорядък в сандъка с играчките" ("Тurmoil in the Тоу Вох"), Фил Филипс поименно изброява и разглежда играчките, които предлага съвременният американски пазар. Авторът обсъжда вредата която те нанасят, като се започне от най-вредните, като "Костенурките нинджа", "Звездните войни" (Star Wars), "Оuiji Воагds" и се стигне до безобидните на пръв поглед "Rainbow Brite" и "Сагe Bears". Всички те са пропити или с идеите и символиката на "Нова епоха" или от явна магия и окултизъм. Събран е много материал и за играта "Dungeons and Dragons", която представлява добре обмислено въведение на юношеството в окултизма и често довежда децата дори до самоубийство. Но независимо от всички доказателства за вредата, която тя нанася, специално издание на тази игра е въведено за употреба в програмата на държавните начални училища!

Ако по-рано телевизорът просто отнемаше времето, развращавайки зрителите с всякакъв вид порнография, убийства и насилие (според статистики до завършване на средното училище детето вижда 18 000 убийства), отучваше децата от активно мислене и творческа дейност, парализираше въображението и ги правеше пасивни възприематели на тази информация, която телевизионната програма иска да поднесе, сега освен всичко това, телевизорът стана оръдие за религиозно възпитание, където се преподават понятия за добро и зло в изкривен вид на фона на магията, свръхестественото и демоничното. Достатъчно е само да включим телевизора и да вникнем в смисъла на повечето детски програми, мултипликационни и други детски филми, да вникнем в тези идеи, които се поднасят там, в тяхното оформление и изложение, за да се убедим в това.

А какво да кажем за вредата от т.нар. "МТV" (музикални телевизионни предавания), където под неистовия вой и крясъци на извиващи се бесоподобни същества, сред оглушителна какофония на звуци се чува възпяване на самия сатана. Този текст понякога е зашифрован и само при обратно прослушване на песента (което може да се направи на магнетофон тези зловещи слова могат ясно да бъдат чути. В своята книга "Ученици на дявола. Истината за рока" (Devil's Desciples - Тhe truth about Rock and Roll), Джеф Годуин отделя 350 страници за разобличаване на всички рок групи и всички скрити текстове в целия им кощунствен ужас. Страшно е даже да се пише, но например думите на една от най-любимите песни "Стълба към небето" (Stairway to Heaven) , която от 1982 г. често се пуска по радиото, при обратно прослушване, "по дяволски" гласят:

"Аз пея затова, защото живея със сатаната.
Господ ми е отвратителен.
Ние няма да избегнем това.
...Той ще ти даде 666.
Аз живея за сатаната."

За първи път обявиха това вечерните новини на СВS през април 1982 г. А между впрочем това е само една песен, един пример от стотиците, които децата и подрастващите непрекъснато слушат. Джеймс Яръл, специалист по изследванията в областта на човешкия мозък, поканен като експерт в палатата на калифорнийския законодателен орган, заявил, че човешкият мозък различава и разшифрова дори тези съобщения, които са обратно записани или са записани на подсъзнателно ниво. Тази информация автоматично се включва в съзнателната част на мозъка. По такъв начин след често прослушване, зашифрованото поклонение на сатаната се оказва включено в съзнанието на слушателя.

Така дори при вярващи православни родители, които обаче не са достатъчно внимателни, или не желаят в нищо да ограничават своите деца, тези деца често израстват с нехристиянски идеи или с идеи, имащи явна антихристиянска насоченост.Така подготвени, децата постъпват в началното училище, където всички тези идеи се повтарят и се вкореняват още по-дълбоко.

 

В това отношение нещата в САЩ са отишли много далече." Още през 70-те години с решение на Върховния съд на страната християнската религия е била изхвърлена от държавните училища. Същевременно всевъзможни аспекти на религията на "Нова епоха" се поощряват и привличат. За това какво се извършва там, красноречиво говорят изказванията на тези, които изработват програмите на началните училища.

Проф. Честър ПирсОще през 1973 г. в доклад пред аудитория от 2000 учители на националния конгрес в г. Денвър, професорът от Харвардския университет Честър Пирс (Chester Pierce) заявява: "Всяко дете в Америка, което идва в училище на 5-годишна възраст, е умствено болно, тъй като то идва в училище с определена вярност към своите родители, към бащите - основатели на страната, към изборните чиновници, с вярата във Висше Същество..., с патриотизъм и национализъм,... което доказва, че децата са болни, защото истински здравият индивид отхвърля всичко това. Този индивид аз бих нарекъл истински интернационално дете на бъдещето." ("Christian Awareness News-letter", 1991).

Ето и изявлението на Ашли Монтегю, по време на нейна лекция пред учителите в Анахайм, Калифорния: "... Структурата на американското семейство произвежда умствено болни деца" (Bowen, Globalism - America's Demise).

В един от своите доклади Националната асоциация на учителите, която от 1857г. е най-силният профсъюз в Америка и в която влизат 71% от американските учители, пише: "Училищата ще станат клиники, чиято цел ще бъде да дават психо-социално лечение на учениците, и където учителите трябва да станат психопатолози.

През 1983 г. хуманистът Джон Дънфи (John J. Dunphy) заяви:

"Аз съм убеден, че борбата за бъдещето на човечеството трябва да протече и да бъде спечелена в класовете на началните училища, от учителите, които правилно разбират своята роля на проповедници на новата вяра... Класната стая ще стане арена на конфликта между старото и новото, между гниещия труп на християнството... и новата вяра на хуманизма, най-прекрасна в своето обещание за мира, в който никога несбъднатият християнски идеал за "любов към ближния", най-накрая ще бъде достигнат" (Тhe Humanist, януари-февруари 1983 г.).

"I am convinced that the battle for humankind's future must be waged and won in the public school classroom by teachers who correctly perceive their role as the proselytizers of a new faith: a religion of humanity that recognizes the spark of what theologians call divinity in every human being. There teachers must embody the same selfless dedication of the most rabid fundamentalist preacher, for they will be ministers of another sort, utilizing a classroom instead of a pulpit to convey humanist values in whatever subject they teach, regardless of the educational level -- preschool, daycare, or large state university. The classroom must and will become an arena of conflict between the old and the new -- the rotting corpse of Christianity, together with all its adjacent evils and misery, and the new faith of humanism, resplendent in its promise of a world in which the never-realized Christian ideal of 'love thy neighbor' will finally be achieved."
John Dunphy, "A Religion for A New Age", The Humanist magazine - Jan/Feb 1983

Според изявлението на Националната асоциация на учителите в Америка,

"преподавателите, които се подчиняват на традиционния метод на обучение се намират не на своето място. За тях е по-добре да намерят удовлетворение като учители по танци или надзиратели в затвора, или собственици на салон за отслабване,...но оставайки в класните стаи, те вредят на преподаването, на децата и на самите себе си" (Warren Т. Сrееnlеаf аnd Саrу А. Griffin Schools for the 70s and Beyond), 1971).

Според думите на Мерилин Фергюсън, "десетки хиляди учители, консултанти по образованието, психолози и училищни администратори... са преминали лична преквалификация за учители на "Новата епоха". Да, за учителите става необходимо, за да оцелеят в своята професия, да преминат към новите понятия и под формата на нововъведения, оживяване на програмата или помощ на учащите се, те натрапват антихристиянски начала в душите на поверените им деца. При това според свидетелството на самите деца, тях често ги предупреждават да не разказват на никого какво става в клас.

А какво именно става там? Учителката от едно канадско начално училище Мария Манета пише, че тя води в клас разни лектори-окултисти и ги моли да дадат възможност на децата практически да се запознаят с магията чрез различни експерименти. "Ние правим в клас удивителни неща: лекуваме с психологическо въздействие, гадаем, изучаваме шаманизъм, въздействието на кристалите, врачуване, магьосничество, медитация и после пишем за това... Веднъж организирах за децата празника на пролетното равноденствие. Запалих свещи на жертвеника, украсен с цветя, и изведнъж влезе директорът. За щастие той беше нов директор и остана във възторг от това, което ние правехме" (из нейната лекция "Parapsychology and Traditional Education", произнесена юни 1987 г. на конгреса "Sосаl Transformation Trough Education").

Във вестник "Лос Анжелос Таймс" от юли 1986 г. е поместено съобщението, че калифорнийската библиотека San Jose Public Library, е поканила известната вещица Сюзън Будапещ да разговаря с подрастващите за магическите песнопения и други ритуали на нейната религия.

Пак в класовете на държавните училища се натрапват различни окултни похвати под формата на упражнения за съсредоточаване на вниманието (концентрация), за отмора (релаксация) или увеличаване на самоувереността ("self-confidence"), която религията на "Нова епоха" издига на върха на добродетелите. Изучаването на способите, които се предлагат за усвояване, например "релаксация" веднага показва, че зад невинно звучащите понятия се прикриват методи, към които прибягват източните мистици в своята религиозна практика за виждане с "трето око". Това според тяхното учение е необходимо за развитието на своето "висше съзнание", на своето "божество".

В книга си "Child Abuse in the Classroom" (Неправилното възпитание на децата в клас), Филис Шлафли (Phyllis Schlafly) привежда случаи, взети от 13000 страници текст, изслушан в Държавния департамент по въпросите на образованието през март 1982 г. Родителите са протестирали против систематичното провеждане с техните деца на занятия с йога, трансцедентална медитация, хипноза и пр.

Много учители напълно съзнателно въвеждат децата в състояние на медитация и транс, нарочно подменяйки терминологията, за да скрият своите намерения: "Ако имате проблеми, когато запознавате с тази програма децата, родителите, семейството, училищната администрация,... употребявайте други термини, например - "тренировка на вниманието , "концентрация , “игри за съсредоточаване", "развитие на творческото въображение" ("Медитация с децата" - Meditation with Children, Deborah Rozman).

Dick SutphenЕдин от писателите на "Нова епоха" Дик Сътфън (Dick Sutphen) казва:

"Едно от най-големите преимущества, които имаме е това, че ако терминологията на окултизма, метафизиката и "Новата епоха" бъде премахната, ние имаме в замяна понятия и методи, които ще се приемат от населението; така ние можем да изменим названията и да продемонстрираме сила. Вършейки това, ние отваряме вратите на "новата епоха", на "новия век" за милиони хора, които иначе категорично не биха възприели това ("Проникване на движението "Нова епоха" в обществото" - Infiltrating the New Age into Societу", 1986 г.).

Така например, в щата Вашингтон това "учение се поднася под названието "Thinking Skills" - "Умение да мислиш"; във Флорида -"Quieting Reflex - "рефлекс на успокояване", в Минесота - "Whole Mind Learning" - "Пълно умствено обучение", в Ню-Мексико - "Developing Understanding of Self and Others” - "Развитие на разбирането на себе си и другите".

На особена опасност са подложени "надарените" деца. Това е разбираемо - от тях ще се попълва бъдещият елит на "новия ред". От най-ранна възраст те се запознават с окултизма във всичките му форми: от спиритизма, телепатията, гледането на ръка, до тренировките на т.нар. "трето око". Така от тях правят някакви гадатели, или медиуми, нещо което категорично се забранява от Свещеното Писание:

"Кога влезеш в земята, която Господ Бог твой, ти дава, да не се учиш да вършиш гнусотии, които са вършели тия народи; не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, нито който пита мъртви; защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии Господ Бог твой, ги изгонва отпреде ти" (Втор.18:9-12).

Една от най-активните деятелки в областта на образованието в САЩ д-р Д.Сик, пише в статия за списание "Gifted Child Monthly": "Има редица неща, които възрастните могат да правят за развитието на качества на "лидер" у децата и подрастващите. По-нататък тя говори за силата на интуицията, необходима за лидера", за това как родителите могат да развиват тези способности в своите деца чрез постоянно практикуване на източен окултизъм. Според разпратеното до всички калифорнийски учители от началните училища ръководство ("Теасher's Manual), изработено от Барбара Кларк, древната мъдрост на китайците, индусите, египтяните и другите учения на древността се потвърждават от науката".

Виждаме как мултипликационни филмчета от типа на "Добрия дух Гаспар" води до желанието у децата и те да си имат "такова духче". Най-страшното е, че в американските училища това вече се прави. Там над децата се извършва въвеждане в контакт с т.нар. "spirit guides" - духове ръководители. Това се прави като логическо следствие от въвеждането на децата в състояние на транс. Ако това звучи фантастично на някого, може да бъде приведен цитат от книгата "Новите страни на образованието" на д-р Бевърли Хейлиън (Beverly Galyean), на която е било възложено изработването на програма за училищата в Лос Анжелос за държавна сметка. Тя изработила и нарекла своята програма: "Confluent Education" ("Сливащо се обучение"). На учениците се казва например: "гледайте слънцето и ще видите бавно появяващо се лице на мъдър човек,... слушайте какво казва този човек... Вие можете да влезете в разговор с него.

Или инструкцията на д-р Чарлз Стройбъл от неговата програма ("Quieting Reflex and Success Imagery" ("Рефлекс на отпускане и успешно развиване на въображението"), който се употребява в училищата във Флорида: "Представете си, че сте в лоното на природата на безопасно място. Към вас се приближава фигура. Това същество е дружелюбно и може да бъде младо или старо. Заговорете с този мъдър човек и го поканете в безопасното място. Запознайте се с него. Вие можете да го поканите отново, когато поискате. Тези "мъдри хора" са същите зли духове-ръководители, които в източния мистицизъм се считат за необходими за успешното развитие на "божественото аз", и мистиците влизат в контакт с тях по същия начин както този, който се предлага на децата в училищата. Желаейки да скрие тяхната същност Бевърли Хейлиън препоръчва: "В училищата ние не ги наричаме "духове-ръководители" . Ние ги наричаме "въображаеми ръководители". Те се срещат още под названието "вътрешен ръководител", "вътрешна мъдрост", ангел-хранител и т.н. Наричайте ги с това име, което най-много ви харесва. Аз ги наричам "духове-ръководители ", но вие се чувствувайте свободни да ги заменяте с каквато и да е друга дума..." ("Срещата. Средства за пренасяне в нематериалния свят" - "Reunion: Тооls for Тransportattion, Мarcus Allen").

Според учението на Православната Църква и според светоотеческите творения, тези "духове-ръководители" не са нищо друго освен въздушните бесове и влизането на всякакво общение с тях строго се забранява. Къде ще отведат те душите на децата, свикнали да влизат в контакт с тях и доверяващи им се, се разбира от само себе си.

Колко коварно е обмислено всичко и колко хитро се провежда на дело! Св. Йоан Богослов пише, че колкото повече хората се приближават до последните времена, толкова по-ясно ще става всичко. Разбира се, по-ясен става механизмът на голямото прелъщение на човечеството. От детство израснало с гореизложените идеи, привикнало да контактува с демони и доверяващо се на тяхното "мъдро" ръководство, човечеството от последните времена под това ръководство без всякакъв укор на съвестта ще приеме антихриста като изпълнение на обещаните блага, с пълна увереност в правотата на своето решение. Идващото прелъщение е съдбоносно дори и за вярващите. Да ни избави Господ от каквото и да е съучастие в него по незнание или нерадение! (Разбира се, засега тези проблеми засягат най-вече западното общество. Но и в България в някои училища започват да се организират подобни курсове, зад които се крият похватите на "Нова епоха". Това е особено силно застъпено в елитните училища от типа на езиковите гимназии, чуждестранните колежи и някои учебни звена, претендиращи да обучават деца по нестандартни програми. По програмите на Българската телевизия освен споменатите вече мултипликационни филмчета наскоро бе излъчен и игралния филм за юноши "Младият Худини", който съвсем откровено показва начина за "посвещение” и работа със "силата". Това, което се извършва над децата в Америка вече е в ход и у нас (б.ред.).

И тъй, нека бъдем внимателни към влиянията, които обкръжават нас и нашите деца. Нека да отделяме повече време на децата си и да укрепим връзката и чувството на доверие към нас, родителите, като им обясняваме смисъла на това, което се случва по начин съответен на възрастта им, за да можем по-леко да предотвратим всички дяволски козни от момента на постъпването им в училище. Да учим децата да не се съгласяват да участвуват в неща, които са забранени от Църквата, независимо от това колко привлекателно да са поднесени. Започвайки например с такива неща като спазването на поста, децата могат да бъдат приучени да противостоят на съблазните, на влиянието от страна на връстниците им и съгласяването на компромиси. Нека не вървим по пътя на най-малкото съпротивление, за да бъде съвестта ни чиста както пред децата, така и пред Господа, Който ни ги е поверил. Нека по-често прибягваме до Неговата помощ, водейки децата в Божия храм и причестявайки ги със Светите Христови Тайни. Водейки ги в църквата, да не правим това формално, изпълнявайки някакъв обряд, като нещо, което не влияе на ежедневния живот. Нека да превърнем това в начин на живот, но без фарисейска гордост и чувство за превъзходство. Така ние на дело ще покажем своята изповедническа преданост към Бога, своето несъгласие с идващото зло, ще оградим нашите деца и подобно на благочестивите Иоаким и Анна ще ги посветим на Господа Бога, за да не станат те достояние на прелъстителя, за което ще трябва да дадем страшен отговор.

сп. "Православния жизнь", бр.3, март 1993 г. с.1-12.
Превод от руски


Брой седми за 1993 година

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com