Св. пророк Елисей. Източник: oca.org  

 

 

Св. пророк Елисей

St. Prophet Elisha (prophet Eliseus)

(IX век преди Христа)

Чества се на Чества се на 14 юни (27 юни стар стил) заедно със Св. Методий, патриарх Цариградски

 

 

Тропар, глас 4

В плът ангелът, основание на пророците,

вторият предтеча на Христово пришествие, славният Илия,

свише изпратил на Елисея благодат да изгонва недъзи и прокажени да очиства,

затова и на почитащите го дава изцеление.

Иже во плоти Ангел и пророков начальнику свидетельствова, славный Елисее, дивны чудеса соделал еси, пророче, поспешеством Святаго Духа; силою Илииною исцелив водное естество, звери же погуби пожирающия, и Неемана очисти, и вдовича сына воскресил еси, и всем чтущим тя даруй благодать и исцеление.

Кондак, глас 8, подобен Вишних ищя

Пророк Божи си се явил, приел двойна благодат,

наистина подобаваща на теб, Елисее блажени,

защото си бил съжител на Илия;

с него моли се на Христа Бога непрестанно за всички нас.

"Илия биде скрит във вихрушка, - и Елисей се изпълни с неговия дух

и в своите дни пред княз не трепереше, и никой го не надмина;

нищо го не надделя, и след неговата смърт тялото му пророчествуваше.

И приживе вършеше той чудеса, и след смъртта делата му бяха чудни" (Сир. 48:15).

По-долу:

Виж също:

 

 

Кратко животоописание

Св. пророк Елисей бил от Рувимовото коляно. Живял в IX век преди Христа. Ученик на пророк Илия - правил много чудеса.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

Стенопис на Св. пророк Елисей от сръбския манастир Студеница. Източник: blago.serbianunity.net

Св. пр. Елисей, стенопис от сръбския манастир Студеница. Източник: blago.serbianunity.net.По Божие повеление св. пророк Елисей бил призван за пророческо служение от св. пророк Илия. При възнесението на пророк Илия той получил неговия плащ и пророчески дар. Той се трудил повече от шестдесет години при шест израилски царе - от Ахав до Иоас (Йоахаз). То е засвидетелствано в Трета (19 глава) и Четвърта книга Царства (глави 2-9 и 13). Подобно на пророк Самуил, към него се обръщали за помощ и обикновените хора. Притежавал изключителна сила на духа, твърда вяра и прозорливост. На царете говорел безстрашно, изобличавайки нечестието им. 

Пророкът извършил множество чудеса: разделил водите на р.Йордан и преминал по сухото й дъно, избавил бедна вдовица от гладна смърт като по чудесен начин напълнил съдовете с олио, възкресил с молитвите си внезапно починало момченце, излекувал от проказа сирийския пълководец Нееман, превърнал солената вода в питейна, по чудесен начил в пустинята набавил вода за войската на израилския и йудейския цар, които воювали с моавитяните. Във видение, описано в IV Цар. 5 гл., пророкът разказал за върховната Божия власт над всички народи. Той участвал в държавните дела (при въздигането на Азаил на сирийския престол, IV Цар. 8 гл., помазването на Ииуй IV Цар. 8 гл. и др.), предсказал победата над врага на израилския цар Иоахаз и със своята прозорливост и мъдри съвети донесъл победи на израилските царе.  Въпреки усилията на пророците, идолопоклонството и гнусните езически обичаи подронили духовната база на израилския народ. Заради греха на отстъплението Бог допуснал Израилското царство да бъде унищожено от асирийските войски в 722 г. преди Христа (IV Цар. 17 глава).

Св. пророк Елисей починал в дълбока старост в Самария при Иоас (IV Цар. 2-10 гл.). "И приживе вършеше той чудеса, и след смъртта делата му бяха чудни" (Сир. 48:15). Година след смъртта му мъртвец, захвърлен в пещерата, в която лежали мощите на пророка, възкръснал от досега си с него (IV Цар. 13:21).

В Своите поучения Господ Иисус Христос няколко пъти споменавал Илия и Елисей, затова всеки вярващ трябва да се запознае с техния живот и подвизи.

Както св. пророк Илия, така и пророк Елисей проповядвали устно и не оставили след себе си писмено слово.

Pravoslavieto.com

 

 

Житие на св. пророк Елисей

Св. пророк Елисей живял около 900 г. преди Христа. Той бил приемник в пророческото служение на свети Илия. Когато Бог се явил на Илия на планината Хорив и му поръчал да помаже вместо себе си пророк, това определение свише се паднало на Сафатовия син Елисей. “Намери Илия Сафатовия син Елисея, когато ореше. Дванадесет рала волове имаше той и сам беше при дванадесетото. Минавайки край него, Илия хвърли кожуха си върху него. И Елесей остави воловете си и се затече след Илия и каза: “Позволи ми да целуна баща си и майка си, и ще тръгна след теб”! Той му отговори: “Иди и върни се”! Той се върна от него, взе рало волове, закла ги и като запали ралото на воловете опече месото им и го раздаде на людете и те ядоха. А сам той стана и тръгна след Илия и почна да му служи” /3 Цар.19:19-21/.

Виждайки усърдието на своя ученик, св. пророк Илия, преди да си замине от тоя свят, му казал: “Искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе!” - “Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене!” - отговорил му Елисей, който желаел най-вече от всичко възможност да извършва свето служение с чудодействена сила за по-нататъшен успех. - “Мъчно нещо искаш” - казал му Илия, но изпълнил молбата на своя приемник. Оттогава Елисей ревностно се предал на пророческо служение, като утвърждавал във вярата израилския народ и свидетелствал за пребъдващия в Него Бог чрез многобройни чудеса. “И в своите дни пред княз не трепереше, и никой го не надмина; нищо го не надделя, и след смъртта делата му бяха чудни” (Сир. 48:13-15).

Народът виждал в Елисей Божий пратеник, назидавал се от неговото слово и, макар да не дошъл до пълно покаяние, все пак отчасти се отклонявал от служението на езическите богове, към които били привлечени мнозина израилтяни чрез своите нечестиви царе.

Свети пророк Елисей извършил много чудеса.

Жителите на Йерихон се оплаквали на Елисей, че водата им е лоша и затова земята е безплодна. Светият пророк веднага им помогнал с чудотворството си - водата станала здрава и нямало повече безплодие. Във време на война цялата войска изнемогвала от жажада. По молитвата на пророка, всички ями и изсъхнали потоци внезапно се напълнили с вода. На една бедна жена умрял мъжът, като оставил много дългове. Заимодавецът се заканял да й вземе двата сина за свои роби, ако тя не му се издължи. Вдовицата разказала на Елисей своята тъга. “Нямаш ли нищо в къщи”? - попитал я пророкът. - “Нищо нямам, отговорила вдовицата, освен един съд с маслиново масло”. “Иди си, поискай празни съдове от всички твои съседи - казал й пророкът. - и наливай масло във всички тия съдове, докато се напълнят”! Жената изпълнила повелята на пророка; маслиновото масло се оказало тъй много, че тя когато го продала, не само изплатила всички дългове, но й останали средства, с които издържала семейството си.

В Сирийската страна живял един храбър военачалник, на име Нееман. Той заболял от проказа и никакви лекари не могли да го излекуват. При жената на Нееман прислужвала една малка израилтянка, взета в плен във време на войната. Жалейки за Нееман, тя казала на господарката си: “Да отидеше моят господар при пророка, който е в Самария, навярно би се излекувал”. Жената на Нееман съобщила на мъжа си думите на малката израилтянка и Нееман взел от царя позволение да отиде в Самария. Царят му дал писмо до израилския цар. Нееман взел със себе си злато, сребро и богати дрехи за дар на този, който го изцери и се отправил за Израилската земя. Като пристигнал, той дал на царя писмото от сирийския цар, който пишел: “Пращам ти Неемане, моя слуга, за да го очистиш от проказата”. Наскърбил се израилският цар, когато прочел това писмо. “Нима аз съм Бог, да умъртвявам и съживяват!” - извикал той. - “Сирийският цар търси повод, за да ми обяви война”.

Елисей узнал за скръбта на царя и пратил да му кажат: “Защо скърбиш? Нека дойде при мене Нееман и ще узнае, че има Божий пророк у Израиля”. Нееман с многобройната си прислуга доближил до къщата на Елисей. Пророкът пратил при него слугата си да му каже: “Иди, окъпи се седем пъти във водите на Йордан и ще се излекуваш!” Гордият пълководец се разсърдил. Той се обидил, загдето пророкът сам не излязъл при него. “Аз мислех - казал той, - че пророкът ще излезе и ще призове над мене името на своя Бог и ще си тури ръката на мене, а той ме праща на Йордан. Нима нашите реки близо до Дамаск не са по-добри от Йордан и от всички израилски води?” С тия думи той си бил тръгнал вече назад. Но слугите му го убедили да изпълни съвета на пророка и Нееман, като се потопил седем пъти във водите на Йордан, се очистил съвършено от проказата.

Тогава той с благодарност се върнал при Елисей и, като му предложил богатите си дарове - злато, сребро и скъпи дрехи, му казал: “Сега познах, че няма Бог, освен Тоя, Комуто се покланят у Израиля! Прочее, приеми даровете, които ти донесе твоя раб!” Но Елисей се отказал от даровете и Нееман си заминал обратно, като дал обещание да не се покланя повече на идолите и да се моли на Бога Всевишни.

Веднъж, когато израилтяните воювали със сирийците, донесли на сирийския цар, че пророк Елисей съобщава на враговете му за всички негови планове и с това вреди на успеха на неговото дело. Сирийският цар, разгневен, заповядал на войската си нощно време да обкръжи града, в който пророкът се намирал, за да го вземе в плен. На разсъмване един от слугите на Елисей, като видял множество неприятелска войска около града, уплашил се и казал на своя господар: “Какво ще правим?” - “Не бой се! - отговорил му Елисей. - Защото ония, които са с нас, са повече от ония, които са с тях!” И Елисей започнал да се моли: “Господи, отвори му очите да види!” И веднага слугата видял, че цялата планина е покрита с конници и ездачи. Той разбрал, че пророкът е охраняван от непобедими небесни сили. По волята Божия враговете дошли в смущение и, като били поразени със слепота, паднали в ръцете на израилския цар. Царят искал да избие пленниците, но Елисей му казал: “Не твоето оръжие ги плени!” - и склонил царя към милосърдие. Царят го послушал и пуснал пленниците на свобода.

Много други чудеса извършил св. пророк Елисей и предсказал бъдещето. Пророчествата му са описани подробно в Библията (Четвърта книга Царства). Той умрял в дълбока старост, при цар Иоас, комуто предсказал победа над сирийци. Веднъж войници погребвали мъртвец близо до гробницата на Елисей. При неочаквано нападение на неприятелите те хвърлили мъртвото тяло в гробницата на пророка. Умрелият, като се допрял до костите на светия пророк, веднага възкръснал.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Житие и чудеса на свети пророк Елисей

Св. пр. Елисей, стенопис от сръбския манастир Студеница. Източник: blago.serbianunity.net.Свети пророк Елисей бил син на Сафат от коляното Рувимово. Родил се в град Авел-Мехол (3Цар. 19:16) и бил велик чудотворец. Самото му рождение било съпроводено с чудесни явления: в град Силом, далеч от Йерусалим, имало златна телица, на която падналите в идолопоклонство израилтяни се покланяли като на Бог и принасяли жертви. В часа на Елисеевото рождение бездушната телица заревала така силно, че я чули чак в Йерусалим. Всички много се дивели на това, а един свещеник, преизпълнен с Дух Свети, казал: "Велик Божий пророк се е родил днес и той ще разруши истуканите и ще съкруши силните!"

Когато Елисей достигнал пълнолетие, прекарвайки живота си в девствена чистота, за да угоди повече на Бога, Бог го призвал за пророческо служение. Това станало така. Веднъж Елисей орал земята с дванадесет рала волове. Пророк Илия, който по това време се намирал на планината Хорив и говорил с Бога, получил от Него повеление да помаже Елисей за пророк вместо себе си. И когато Елисей бил в полето, пророк Илия го наближил и хвърлил кожуха си върху него, и като му предал волята Господня, го нарекъл за пророк и му заповядал да го следва. Елисей начаса оставил всичко и бил готов с цялото си усърдие да следва светия Божий пророк Илия, но само измолил от него позволение за кратко да се завърне вкъщи и да се прости с баща си и майка си. У дома си той заклал воловете, с които орял, насякъл плуга и го запалил, и като опекъл на него воловете, раздал на хората и съседите си за угощение. После целунал баща си и майка си и незабавно последвал Илия, и му служел, поучавайки се от него на Божиите тайни. По Божията благодат той станал пророк, не по-малък от учителя и наставника си Илия. Когато на Бога било угодно да грабне раба Си Илия във вихрушка с огнена колесница на небето и да го пресели в рая, Илия запитал Елисей какъв дар желае от Бога, за да му го изпроси със своята молитва.

- Искай - казал Илия - каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе.

Елисей не поискал нещо земно и временно, защото, като оставил всичко заради Бога, не му било нужно нищо на земята. Той не искал от Илия нито здраве за тялото си, нито дълги дни живот, защото, очаквайки да наследи вечния, не желаел дълго да пребивава във временния. Той си изпросил благодатта на Светия Дух, която била в Илия, да се приумножи в него самия.

- Пророческият дар и дарът за чудотворство, който е в тебе - казал той, - да бъде двойно върху мене, та да мога ония, които са заблудени и служат на Ваала, да поуча с пророческо слово, като потвърждавам наставленията си с чудеса и чрез това да ги обърна отново към Единия истински Бог.

Илия се съгласил да изпълни исканото, но с едно условие:

- Ако видиш как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде.

И ето, докато вървели и разговаряли, явила се огнена колесница и огнени коне, които ги разделили един от друг, и Илия се понесъл във вихрушка към небето. А Елисей гледал и викал:

- Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!

Накрая, когато вече не виждал огнената колесница, скрила се далеч във висините заедно с Илия, той почнал да плаче за него като за свой баща и раздрал дрехите си на две. Но ето че видял кожуха, който Илия хвърлил отвисоко и с който покрил Елисея, и приел това за знак, че духът Илиев е двойно върху него, и се утешил в своята печал. Той пазел кожуха при себе си като скъпоценно съкровище или като драгоценна царска дреха и с него извършил същото чудо, както Илия. За да премине река Йордан, той ударил с него по водата, тя се разделила на две и Елисей преминал по сухо. Пророческите ученици, живеещи в Иерихон, видели това чудо и се убедили, че Илиевият Дух е слязъл върху Елисей. Те излезли насреща му и се поклонили до земята.

А Елисей спрял в Иерихон и останал там известно време. След това Елисей тръгнал от Иерохон за Ветил.

От Ветил Елисей отишъл на планината Кармил, а оттам се завърнал в Самария. По това време израилтяните започнали война против моавците. Моавският цар, чиито земи изобилствали със стада, обикновено пращал ежегодно на израилския цар данък от сто хиляди овци и сто хиляди неостригани овни. Но след смъртта на израилския цар Ахав, моавският цар се отметнал и престанал да праща обичайния данък. Тогава Иорам, синът на Ахава, царуващ над Израиля в Самария и държащ нечестието на баща си, събрал цялата си войска и поискал помощ от Иосафат, благочестивия иудейски цар от Йерусалим, а също и от подчинения си едомски цар, и тръгнал против моавците през Едомската пустиня. Но по Божий промисъл сред полковете им бил и пророк Елисей. Седем дни вървели царете с полковете си и нямало вода нито за хората, нито за добитъка - всички изнемогвали от жажда.

Иорам, израилският цар, казал с въздишка:

- Господ ни е събрал нас, трима царе, за да ни предаде в ръката на моавците.

А иудейският цар запитал:

- Няма ли тук пророк Господен, та чрез него да попитаме Господа?

Слугата на израилския цар им рекъл:

- Тук е Елисей, Сафатовият син, който поливаше вода на Илиевите ръце.

А царят Иосафат засвидетелствал за Елисей:

- У него има слово Господне.

И ето, тримата царе дошли при пророка, за да се помоли за тях на Господа, та Той да му открие какво ги очаква. Но Елисей рекъл на Иорам, израилския цар:

- Какво общо имаш ти с мене? Иди при пророците на баща си Ахава и на майка си Иезавел и тях питай какво ви очаква.

- Нима Господ - запитал със смирение Иорам - свика тук нас, тримата царе, за да ни предаде в ръката на моавци?

Елисей отговорил:

- Призовавам за свидетел Господа на силите, Комуто предстоя, че ако не почитах Иоасафа, благочестивия иудейски цар, не бих и погледнал тебе, идолопоклонника.

После Елисей поискал да му повикат гуслар. И докато гусларят левит дивно пеел Давидови псалми, Духът Господен слязъл върху Елисея и той пророкувал:

- Направете дълбоки ями, защото така казва Господ: няма да видите ни дъжд, ни вятър, а ямите ще се напълнят с вода, от която ще пиете вие и добитъкът ви, а моавците Той ще предаде в ръцете ви и ще ги победите, ще поразите всичките им укрепени градове, ще отсечете всички плодни дървета, ще заприщите всички извори с камъни и пръст и ще опустошите цялата моавска земя.

Думите на пророка се сбъднали. На сутринта, когато благочестивият иудейски цар Иосафат принасял жертва на Бога чрез свещенически ръце, хората видели да тече вода по едомския път. Отначало тя стигнала полковете на Иосафат и разливайки се по околностите, изпълнила всички ями и дупки в долината и земята се напоила с вода. Хората утолили жаждата си и с укрепени сили тръгнали против моавците и им нанесли тежко поражение. Те завладели цялата им земя и по повелението на пророка я разорили, а после с тържество се завърнали в своята страна.

Славен бил тоя велик Божий угодник и в други дивни пророчески дарования и деяния, както пространно се разказва в книга Царства. Той предсказал седемгодишния глад в земята на Израиля. Предвидил смъртта на сирийския цар Венадад, Елисей посочил, че сирийското царство ще премине в ръцете на Азаила. Той помазал Ииуя - един от израилските князе - за царството и го подбудил да изтреби богоненавистния идолопоклоннически дом на Ахава. Ииуй убил двамата царе идолопоклонници: израилския цар Иорам и иудейския Охозия, внука на благочестивия цар Иосафат, който не подражавал на дядо си и изпаднал в нечестие. Той умъртвил Иезавел, нечестивата жена на Ахава, майката на Иорама, и избил всички Ваалови жреци и влъхви. Във всички тия дела му помагали благословията и молитвите на пророк Елисей. След смъртта на Ииуя в Мзраил се възцарил синът му Иохаз, на свой ред наследен от Иоас, внука на Ииуя. При царуването на Иоас, Божият човек Елисей пребивавал в Самария. Бидейки вече много стар, той се разболял. Цар Иоас дошъл да го навести и плакал над него, думайки:

- Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!

Елисей му казал:

- Вземи лък и стрели, отвори прозореца на изток, където е Сирия, и опъни тетивата.

Царят изпълнил това. Божият пророк сложил ръцете си върху неговите и казал:

- Пусни стрелата към Сирия.

Царят пуснал стрелата, а пророкът рекъл:

- Тая стрела е стрелата на Господнето избавление и ти ще победиш Сирия.

И пак наредил на царя да вземе лъка и стрелите:

- Удари стрелите в земята - казал пророкът.

Царят ударил три пъти и спрял. А Божият човек му се; разгневил и рекъл:

- Трябваше да удариш пет или шест пъти, тогава щеше да разбиеш напълно сирийците, а сега ще ги поразиш само три пъти.

Така, пророчествайки на царя, Елисей починал и бил погребан с почести. Пророк Елисей вършел чудеса не само приживе, но и след кончината си се проявил като чудотворец. Година след неговата смърт се случило така, че погребвали един човек извън града. В това време в израилската земя нахлули моавски пълчища. Придружителите видели неприятеля отдалеч и хвърлили тялото в една пещера. Това била пещерата, където бил погребан пророк Елисей. Щом се допрял до костите на пророка, мъртвият на часа оживял и като излязъл от пещерата, тръгнал към града.

Така Бог прославил Своя угодник и след смъртта. За всичко това на нашия Бог слава, чест и поклонение сега и всякога и во веки веков. Амин.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com