Събор на св. Седемдесет апостола. Съвременна гръцка икона. The Synaxis of the 70 Holy Apostles  

 

 

Свв. апостоли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен

I - II век

Честват се на 28 юли

 

Кондак, глас 1

Диакони честнии и самовидцы Слова, и сосуди избраннии явистеся веры, Никанор, Прохор, Пармен и Тимон, славнии: темже днесь священную память вашу празднуем, в веселии сердца вас ублажающе.

Били сте честни дякони и избрани съсъди на вярата, славни Никаноре, Прохоре, Пармене и Тимоне: затова днес празнуваме свещената ваша памет и с весело сърце ви облажаваме.

По-долу:

Виж също:

Жития на св. дякони:


 

 

Житие на св. апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен

Св. Йоан Богослов и св. Прохор на остров Патмос Тези св. апостоли от 70-те били избрани за дякони със Стефан, Фипип и Николай, когато в обществото вярващи възникнало някакво недоволство от начина, по който тогава били раздавани всекидневните дажби в йерусалимската църква. Там било поверено да раздават помощи на нуждаещите се. Освен това те деятелно се занимавали с проповядване на Словото Божие и почти всички умрели от мъченическа смърт. Ние разказваме за св. първомъченик Стефан (27 декември) и за св. дякон Филип (11 октомври). Дякон Николай не влиза в числото на светците.

Св. Прохор придружавал известно време апостол Петър. Сетне станал спътник на св. Йоан Богослов и с него делил и трудове, и заточение в Патмос. Св. Прохор записвал боговдъхновените откровения, които св. Йоан Богослов получил. По-късно той бил епископ в Никодимия. Загинал е мъченически, убит от езичниците.

Св. Никанор бил убит от юдеите, когато след мъченическата смърт на архидякон Стефан започнало голямо гонение против Божията църква.

Св. Тимон бил – както се предполага – епископ в един аравийски град. Той понесъл жестоки мъки и умрял разпнат на кръст.

Св. Пармен изпълнявал вярно и усърдно повереното му служение. Завършил живота си тихо пред очите на апостолите. Някои обаче предполагат, че умрял мъченически.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

В памет на светите апостоли Прохор, Никанор, Тимон и Пармен

След Възнесението Господне и след слизането на Светия Дух над апостолите броят на вярващите в Йерусалим значително се увеличил. Затова, по съвета на апостолите, които пребивавали в това време в Йерусалим, били избрани седем мъже, изпълнени с Дух Светий и премъдрост (Деян 6:5), за дяконско служение. Имената на тези мъже били следните: Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай - антиохиец. За самото им избиране книгата “Деяния на светите апостоли” разказва така:

“В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите (евреи из езическите страни) ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава дванайсетте апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Светий и с мъдрост, които ще поставим на тая служба; а ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото.

Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Светий, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Иерусалим; и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата” (Деян. 6:1-7).

    * Някои от църковните писатели (свети Ириней Лионски, Епифаний Кипърски, блажени Иероним и др.) считат дякон Николай за основател и началник на сектата на николаитите, които свети апостол и евангелист Иоан Богослов изобличава в Апокалипсиса (2:6, 15). Те предполагат, че дякон Николай неправилно е разбрал учението на Иисуса Христа за любовта и християнската свобода и бил проповедник на невъздържаната плътска любов. Впрочем Климент Александрийски свидетелства, че дякон Николай прекарвал строг и благочестив живот, имал жена и деца, и дъщерите му остарели в девство. Неговите думи: “Нужно е да се върши противно на плътта”, тоест да се пренебрегва, да не се щади, да се обуздава, били разбрани лъжливо от сектантите. Самият Николай като строг аскет бил чужд на такива заблуждения.

От числото на всички тези избраници паметта на свети първомъченик Стефан се почита в двадесет и седмия ден на месец декември, паметта на свети Филип - в единадесетия ден на месец октомври, а паметта на останалите дякони, с изключение на Николай, непричислен към лика на светиите*, светата Църква почита едновременно на днешния ден, независимо че те починали в различни времена и на различни места, като проповядвали името Христово и запечатали проповедта си с мъченическа смърт.

 

Св. Йоан Богослов и св. Прохор на остров Патмос
Св. Йоан Богослов и ап. Прохор на остров Патмос

    [1] Св. Симеон Метафраст (Симеон Логотет) - един от най-известните църковни писатели на Х в. Роден в Константинопол, изпълнявал длъжността секретар при императорите Лъв Философ и Константин VII. Изпълнявал важни дипломатически поръчения. Спасил град Солун от изтреблението, с което в 904 г. го заплашили арабите, като убедили предводителя им да вземе за града паричен откуп. В края на живота си бил патриций и магистър. Заради своя благочестив живот е причислен от светата Църква към лика на светиите (паметта му се празнува от св. Църква на 27 ноември). Симеон Метафраст се прославил твърде много със своите църковно-исторически трудове. Той съставил (или, по-правилно, събрал) “Жития на светиите”. При това свeти Симеон не се ограничавал само със събирането на древните сказания за житията, подвизите и страданията на светиите, а ги преразказвал или ги предавал. От тук идва и неговото прозвище “Метафраст” от гр. μεταφράξειν - преразказвам, предавам.

[2] Паметта на св.ап. Йоан Богослов се празнува от светата Църква на 26 септември и 8 май.

[3] Според преданието свети Прохор записал по думите на свети Иоан Богослов евангелието му.

[4] Според мнението на някои изследователи трябва да различаваме две лица с името Прохор:
   1) Прохор дякон - спътник на свети апостол Петър и впоследствие епископ на Никомидия. Той пострадал заради изповядване на името Христово в Антиохия на 9 август.
   2) Прохор - по-късно живял ученик и спътник на свети апостол и евангелист Иоан Богослов. Той се счита за съставител на разказа за живота и чудесата на свети апостол и евангелист Иоан Богослов от Успението на Божията Майка до кончината му. Предполага се, че именно този Прохор е изобразен на древните икони като преписвач (преписвач на Евангелието).

Първоначално свети Прохор съпътствал светия върховен апостол Петър (още преди Успението на Божията Майка) заедно с останалите ученици. От апостол Петър свети Прохор бил поставен за епископ на Витинския град Никомидия, както повествува за това блаженият Симеон Метафраст [1] в сказанието за житието и подвизите на свети апостол Петър (29 юни). След Успението на Божията Майка свети Прохор бил спътник и сътрудник на свети апостол Йоан Богослов [2]. Заедно с него той преминал през много страни, като навсякъде приемал страдания от езичниците заради благовестието на името Христово. Заедно с Иоан Богослов свети Прохор бил заточен на остров Патмос. Тук той записвал всичко, което чул от свети Иоан Богослов, казано по откровение Божие [3].  След това свети Прохор отново се потрудил в Никомидия, където бил пръв епископ. Тук той обръщал към Христа езичниците, като умножавал новосъбраната църква.

Свети Прохор загинал мъченически, убит от езичниците заради благовестието на името Христово в град Антиохия[4]. Не можем да твърдим с достоверност, че трябва да различаваме две лица с името Прохор. (Може би Прохор - дяконът, и Прохор - спътникът на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, са едно лице, както това приема свети Димитрий Ростовски).

Свети Никанор пострадал в същия ден, когато бил убит с камъни свети първомъченик Стефан. През това време било повдигнато жестоко гонение срещу Иерусалимската църква. Както първомъченик Стефан, така и свети Никанор бил умъртвен заедно с две хиляди души, повярвали в Христа. За начина на убиването му се споменава в канона, че той е бил като агне, принесено в жертва на Бога (Песен 4, 6 и 7).

    [1] Паметта на свети апостол Тимон се почита от светата Църква също на 30 декември и 4 януари (заедно със събора на 70-те апостоли).

[2] Според мнението на някои изследователи свети апостол Пармен проповядвал Евангелието в Македония. Мъченическата кончина на свети апостол Пармен отнасят към времето на царуването на император Траян (98-117 г.), и по-точно - към последните години на царуването му.

Свети Тимон бил поставен от светите апостоли за епископ на град Бостория, намиращ се в Арабия. Заради проповедта на Христовото име той пострадал много както от иудеите, така и от езичниците. Накрая бил хвърлен в силно нагорещена пещ, но не пострадал никак от огъня, а излязъл от пещта невредим. Преданието на Римската църква добавя, че като излязъл от пещта, свети Тимон бил предаден на кръстна смърт [1].

Свети Пармен с усърдие извършвал служението, поръчано му от светите апостоли. Той умрял пред очите им, от техните ръце бил погребан и от тях оплакан. Някои обаче твърдят, че преди смъртта си той пострадал и бил украсен с мъченически венец [2].

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com