Събор на св. Седемдесет апостола. Съвременна гръцка икона. The Synaxis of the 70 Holy Apostles  

 

 

Св. апостоли Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий от Седемдесетте апостоли

I век

Честват се на 8 април и на 4 януари - Събор на светите 70 апостола

 

Тропар на апостоли, глас 3

Апостоли свети,
молете милостивия Бог за прегрешенията опрощение да даде на нашите души.

Кондак, глас 2

Явистеся Христовы ученицы и Апостоли всечестнии,
Иродионе славне, Агаве и Руфе, Асинкрите, Флегонте со Ермом:
присно молитеся Господеви,
подати нам согрешений прощение поющым вас.

Били сте Христови ученици и най-свети апостоли,
славен Иродионе, Агаве и Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий!
Молете винаги Господа
да прости съгрешенията ни на нас, които ви възпяваме.

Кондак, глас 2, подобен Вишних ищя

Да възхвалим божествено с песни, верни,
лика на седемдесете Христови ученици,
защото чрез тях навикнахме да почитаме Неразделната Троица,
и те са светилници на Божествената вяра.

По-долу:

Виж също:

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Житие на св. апостоли Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий

Св. апостол Родион. Руска икона. Източник: days.ru

Св. апостол Родион. Руска икона. Източник: days.ruСвети апостол Иродион се родил в Тарс, главен град на областта Киликия в Мала Азия, следователно бил съгражданин на свети апостол Павел. Той бил сътрудник на светите апостоли и ревностен проповедник на Христовото учение между юдеите и езичниците. Като слушали неговата проповед, мнозина повярвали в Иисуса Христа и се кръстили. За усърдното му служение на Църквата светите апостоли го поставили епископ в гр. Неопатрида. Той страдал много за вярата както от юдеите, така и от езичниците. Веднъж враговете на християнската вяра дотолкова го измъчвали, че той изпаднал в безсъзнание. Като помислили, че той е вече мъртъв, мъчителите се отдалечили от него. Но светият мъченик, подкрепен от Божията благодат, оздравял и след това проповядвал евангелското слово в Рим заедно със св. ап. Петър.

Апостолската дейност на св. Иродион е била известна и на св. ап. Павел. Той го е чувствувал толкова близък, че в края на посланието си до Римляните го поздравява като свой сродник: "Поздравете сродника ми Иродиона" (Рим. 16:11).

След мъченическата смърт на св. ап. Петър апостол Иродион заедно с много други християни бил посечен с меч в Рим.

 

Свети апостол Агав проповядвал в Йерусалим и Юдея. Той притежавал пророчески дар. Св. апостол и евангелист Лука споменава за него на две места в книгата си Деяния на светите апостоли. В Антиохия той предсказал, че "по цялата вселена ще бъде голям глад". Това пророчество се изпълнило през време на император Клавдий (42–54 г.). По този повод антиохийските християни събрали помощ и по Варнава и Савел я изпратили на своите бедствуващи братя в Юдея (Деян. ап. 11:28-30).

През лятото на 58 година, когато св. ап. Павел се връщал в Йерусалим  след третото си проповедническо пътешествие, той минал през гр. КесарияРечник. Там посетил Филипа, един от седемте дякони, и няколко дена останал в неговия дом. През това време от Юдея в Кесария пристигнал един пророк, на име Агав, който "взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светий: така ще свържат юдеите в Йерусалим оня мъж, на когото е тоя пояс, и ще го предадат в ръце езически" (Деян. ап. 21:8-11).

 

Свети апостол Руф е бил епископ в гръцкия град Тива. В Посланието си до Римляните св. ап. Павел изпраща поздрав до него и до апостол Асинкрит, който бил епископ в Иркания (град в Мала Азия), до апостол Флегонт, епископ в тракийския град Маратон, и до апостол Ермий, епископ Далматски.

Всички тези апостоли проповядвали ревностно словото Божие в различни области на Римската империя. Те претърпели мъчения за вярата си в Иисуса Христа и отдали живота си в себежертвено служение на Бога и на ближния.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

В памет на светите апостоли Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий

    (1) Свети апостол Иродион, както и останалите петима апостоли, е от групата на 70-те апостоли. Паметта им се празнува на 4 януари.
(1) Тарс - голям град в древността, в малоазиатската част на Киликия. И до днес са се запазили неговите руини.
(2) Патара - голям търговски град в гръцкото кралство, на брега на залив.
(3) Коринт - прочут някога град в древна Гърция, разположен в югоизточната част на Коринтския залив между Йонийско и Егейско море. В Коринт през 58 г. апостол Павел написва Послание до Римляните.
(4) Свети Олимп или Олимпан е един от 70-те апостоли. Паметта му е на 4 януари.
(5) Кончината на свети апостол Иродион била около 67 година.
 

Свети апостол Иродион (1), родственик по плът на свети апостол Павел, бил от киликийския град Тарс (2). Той бил спътник и сътрудник на светите апостоли Петър и Павел (виж житието им на 29 юни, бел.ред.) и от тях бил поставен за епископ на град Патара (3). В сана на епископ свети Иродион дейно разпространявал християнското учение сред елините езичници.

Тъй като свети Иродион обърнал към Христа мнозина от езичниците, юдеите от завист към този Божий служител се наговорили с идолослужителите елини, хванали светеца със сила и го предали на най-различни мъчения. При това едни немилосърдно биели светеца, други хвърляли по него камъни, трети го удряли с пръчки по главата. Един от мъчителите ударил светия с нож толкова силно, че той паднал като мъртъв; като помислили, че е умрял, мъчителите го оставили.

Но светият апостол по Божията благодат останал жив и след това не малко се потрудил в Рим, проповядвайки словото Божие заедно със светия първовърховен апостол Петър. Апостол Павел, когато праща на Римляните посланието от Коринт (3), приветства в това послание и Иродиона, който тогава е бил в Рим заедно с апостол Петър: "Поздравете - казва той - сродника ми Иродиона" (Рим. 16:11).

А когато свети апостол Петър бил разпънат, тогава и Иродион, както свидетелства Метафраст, заедно с Олимп (4) и много други вярващи бил посечен с меч (5).

    * Действително по това време имало голямо неплодородие както в Гърция (по свидетелството на Евсевий, историк от IV в.), така и в Рим (по свидетелството на Светоний и Йосиф Флавий, историци от I-II в. от Рождество Христово). Император Клавдий царувал от 41 до 52 година. Бел.ред.

** КесарияРечник - палестински град на източния бряг на Средиземно море, построен от иудейския цар Ирод на мястото на древния град Стратон, наречен така в чест на кесаря Август. Бел.ред.

 

Апостол Агав бил изпълнен с пророчески дар. За него се споменава в книга "Деяния на светите Апостоли". Тук е казано, че когато от Йерусалим се събрали пророците в Антиохия, "един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез Духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия" (Деян. 11:27-28)*.

В Кесария* свети Агав предсказал на апостол Павел страданията, които ще го постигнат в Йерусалим, както разказва книга "Деяния на светите Апостоли": "взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светии: така ще свържат иудеите в Йерусалим оня мъж, чийто е този пояс, и ще го предадат в ръце езически". Свети апостол Агав проповядвал за Христа в различни страни и мнозина от езичниците обърнал към Христовата вяра.

Свети апостол Руф, когото апостол Павел приветства в посланието към Римляните с тези думи: "Поздравете избрания в Господа Руфа" (Римл. 16:13), бил епископ на град Тива, в Гърция (главен град в гръцката област Беотия, бел.ред.).

Свети апостол Асинкрит, споменаван в същото това послание на апостол Павел към Римляните, бил епископ в Гиркания - област в Мала Азия.

    * Свети апостол Ермий от 70-те не трябва да се бърка с друг апостол от 70-те на име Ерм, който бил епископ в тракийския град Филипополи. Паметта на последния се празнува на 4 януари.

** Далмация - южната част на Илирия, граничеща на север с Панония, на запад с Италия и Адриатическо мор. Бел.ред

 

Светите апостоли Флегонт и Ермий*, споменавани в същото послание, били епископи: първият в тракийския град Маратон, а вторият в Далмация**.

Всички тези апостоли от седемдесетте се подвизавали много, благовестейки Христовото Евангелие по цялата земя, като привели към Христа мнозина езичници. По различно време почти всички те били подложени и на различни мъки от страна както на иудеите, така и на елините, и като приели мъченически венец, със слава отишли при Господа.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com