Св. пророк Наум  

 

 

 

Св. пророк Наум

(VII век преди Рождество Xристово)

Чества се на 1 декември

 

 

 

Тропар на пророк, глас 2

На Твоя пророк (името) паметта, Господи, като празнуваме,
с него Те молим: спаси нашите души.

Кондак, глас 4

Просветившееся духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо яко настоящая далече сущая. Сего ради тя почитаем, пророче блаженне, Науме славне.

***

По-долу:

Виж също:

 

 

Кратко животоописание

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Житие на св. пророк Наум

Св. пророк Наум живял 700 години преди Рождество Христово. 200 години преди него пророк Йона, по Божия повеля предсказал разрушението на НиневияРечник за големите беззакония на нейните жители. Ниневитяни се покаяли и всеблагият Господ отменил строгата Си присъда. Но след известно време те пак се развратили. Тогава Господ чрез устата на пророк Наум им открил страшните бедствия, които ще ги постигнат.

Пророчеството се сбъднало точно. Ниневия, един от най-големите и богати градове на древния свят, била разрушена дo основи и разграбена от враговете. Разливането на р. Тигър довършило опустошението. Сега едва може да се познае мястото, където е бил тоя грамаден град.

Пророк Наум предсказал и други събития и утешавал верните Божии служители чрез откриване на евангелските обещания.

"Ето по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир – се провиква пророкът. – Празнувай, Юдейо, твоите празници, изпълнявмай оброците си!"  (Наум. 1:15).

© Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година.

Пророчеството за гибелта на Ниневия от вода и огън се изпълнило буквално. Обсадена от врагове (Циаксар, Мидийският цар и Набопаласаром, Вавилонски цар около 600 г. пр. Р.Хр.), Ниневия твърдо устоявала на обсадата цели три години. И само разливането на река Тигър, която разрушила градските стени, дало възможност на враговете да влязат в града и да го разрушат до основи, преди ниневитяните да успеят да издигнат нова стена (Наум. 3:14). Ниневийският цар Сарданапал се отчаял за своето спасение и от страх да не бъде пленен, повелил в самия дворец да бъде запален голям огън, събрал всички свои съкровища и изгорил в него себе си заедно със всички наложници. Така се изпълнили грозните думи на Наум и другия велик пророк Исайя (Ис. 30:33).

Освен пророчеството за падането на Ниневия, в книгата на пророк Наум могат да бъдат открити и месиански черти:

"Наум изрича, - казва блажени Теодорит, - гибелта на Ниневия, на нейните войски и градове, затова че макар и да се покаяли след проповедта на Иона, те скоро забравили за нея и излезли на оръжие срещу Израил. Но, продължава той, книгата съдържа и следното пророчество за Спасителя: "Подига се против тебе разрушител: пази твърдините, варди пътя, укрепи чресла, събирай сили" (Наум. 2:1. на ц.сл.: "взыде вдыхаяй в лице твое"), та така както на Адам Бог вдъхнал дихание за живот, така и Владиката Христос, възобновявайки този образ, "духна" на апостолите "и им казва: приемете Духа Светаго" (Иоан. 20:22).

Затова и под цялото разрушено царство на асирийците в Книгата на пр. Наум ние разбираме властта на дявола, победена от Владиката Христос, а под ликуващия Иуда разбираме вселената, ликуваща за спасението"

Книгата на пророк Наум не се употребява в богослужението на Православната църква.

Из бележките към Чети-минеите на св. Димитрий Ростовски.

 

 

Памет на свети пророк Наум

Свети пророк Наум ­ един от дванадесетте така наречени "малки" пророци, произхождал от Галилея, от село Елкоша (поради това пророкът нарича себе си Наум Елкосенеца в кн. Наум.1:1, бел. ред.).

Основното съдържание на книгата на пророк Наум е пророчеството за падането и гибелта на НиневияРечник, предсказание за бедствията, които праведният Господ ще изпрати върху този град, и най-живо изображение на окончателното и пълно разрушение на този голям и добре укрепен град. Пророк Наум предсказва разрушението на Ниневия, като наказание за беззаконията й, и особено за разрушението на Израилското царство и за хулата на Сенахирим* срещу Иехова*. Така той повтаря страшното пророчество, което било изречено за Ниневия от пророк Иона (Иона 2:2); пророчеството на Иона за гибелта на Ниневия не било отменено, а само отсрочено.

* Асирийски цар, син и наследник на Салманасар, който разрушил Израилското царство.

** Иехова (на църковнослав. Сущий; Същият) - едно от Божиите имена. То сочи на самобитността, вечността и неизменяемостта на Божията Същност, и постоянно се употребява в Свещеното Писание за единия Истинен Бог.

Ниневийците, покаяли се за кратко време след проповедта на светия пророк, виждайки, че пророчеството не се е сбъднало върху тях, отново се обърнали към предишните си зли дела, с което прогневили Бога и оскърбили Неговото дълготърпение.

Поводът за това пророчество бил следният: когато войската на Сенахирим по чудесен начин била изтребена под стените на ИерусалимРечник и Сенахирим със заплаха се отдалечил, евреите, макар и да се радвали на това освобождение, се боели, че разгневен от неуспеха, той отново ще събере войска, по-голяма от предишната, и ще се върне, както заплашил, под стените на Иерусалим.

За да успокои и ободри еврейския народ, пророк Наум произнесъл своята реч. В нея той предсказал окончателната гибел на Ниневия, която ще бъде разрушена от бурното разливане на водите, а съкровищата на града ще бъдат разграбени и изтребени с огън.

Цялата книга на свети пророк Наум сама по себе си представлява последователно изложение на страшното Божие решение за гибелта на Ниневия за това, че от нея произлязъл замислилият зло против Иехова (тоест Сенахирим), а на Иудейското царство се предсказва освобождение от игото на Асирия.

След това следва описание на обсадата и самото разрушаване на Ниневия и накрая се обяснява, че Ниневия с пълно право е заслужила такава участ със своето идолопоклонство, и особено със своите разврат и вълшебство, чрез които е поробвала народите. Затова никакви средства за защита няма да я спасят и всички народи ще се радват, че са се избавили от такъв жесток притеснител.

Времето на служението на порок Наум се отнася към втората половина на царуването на Иудейския цар Езекия, тоест към 745­714 г. пр. Р. Хр. (след разрушаването на Израилското царство).

За другите обстоятелства от живота на пророка не се знае нищо. Според преданието, той починал на 45-годишна възраст и бил погребан в отечеството си.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com