Свещено Писание на Стария Завет
Мойсеевото Петокнижие
Тора

 

Първите пет книги от Библията: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие са известни под сборното име Моисеево Петокнижие.

Св. пророк Мойсей. Източник: ikona.ruПророк Моисей (1359-1236 г. пр.Хр.) е живял 120 години (Второз. 34:7), от Левиевото коляно, син е на Авраам и Иохаведа (Изх. 2:1-2; 6:20), роден е в Египет, отгледан е от фараоновата дъщеря Термутис.

На планината Хорив, при неизгарящата къпина, Бог го избра за водач на израилския народ (Изх. 3:3; 4:31) и му възложи да записва каквото Той му нареди да известява на израилския народ (Изх. 24:4; 34:10-26; Чис. 32:2; Второз. 31:9-24).

Библейските новозаветни писатели единодушно сочат в писанията си, че Моисей е написал Петокнижието (Йоан 5:45-47; Марк. 12:26; Деян. 15:21; Рим. 9-15; 1Кор. 9:9; Евр. 9:19).

Древните гръцки писатели Полемон и Евполем (V в. пр.Хр.) и латинските Тацит и Ювенал (I в. сл.Хр.) също потвърждават Моисеевото авторство на Петокнижието. Само заключителната част на Второзаконие се отдава на Иисус Навин.

В страниците на Петокнижието се съдържа историята на човешкия род: от създаването на първите люде Адам и Ева до последните дни на Моисея; изгубването на рая; Вавилонското стълпотворение, потопът; животът на вехтозаветните патриарси; Синайското законодателство; осиновяването на Израил от Бога; извеждането му от Египет; странствуването му из Синайската пустиня; достигането на Обетованата земя.

Из книгата "За Библията" от Бивш Неврокопски митрополит Пимен Православен речник
© Синодално издателство, София, 1988

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com