ВЪВЕДЕНИЕ Апологетика Вяра неверие съмнение знание Сътворение еволюция Православие инославие Чудеса знамения Иконография  иконопочитание конверти
  www.Pravoslavieto.com      

 

Архив на публикациите

2007 година

 

 

Виж също: Най-нови попълнения

  Семейният живот на древните християни

 :: "Християните не се различават от другите хора..."
 :: Молитвата. Kак християните са разбирали учението за непрекъснатата молитва. Дневната и нощната молитва. Определени часове за молитва. Най-употребяваните молитви. Външно положение при молитва. Употреба на кръста.
 :: Масата. Благочестивите обичаи при вкусване на храната; каква храна са предпочитали. Употребата на напитки, правила на благоприличие при пиене. Как са се държали християните на пиршества.
 :: Девствено и брачно състояние. Мисли за целомъдрието. Примери на християнска ревност за запазване на девството.
 :: Брачният живот. Църковната благословия на брака. Целите на брака. Девство в брака, дни ни въздържане от брачни отношения.
 :: Нравствените качества на съпрузите и тяхното духовно единство. Грижата на съпрузите за взаимното им душевно спасение. Разрив на взаимното съжителство.
 :: Религиозно и нравствено възпитание на децата

  Обожението като цел на човешкия живот

Архимандрит Георги (Капсанис), игумен на манастира "Св. Григорий", Света Гора, Атон [Нашата вяра, Нашата надежда]

Изключително дръзко е някой да говори за обожение, преди сам да е вкусил от него. Чрез милостта на Всемогъщия Бог и наш Спасител Иисус Христос, се одързостихме да говорим за това, което не е по силите ни. Ние трябва да правим това, за да не укриваме от православните ни братя най-високата и крайна цел на нашия живот, тази за която бяхме сътворени.
Ние трябва да правим това, за да стане ясно, че единственото православно пастирско учение е това за обожението, а не за нравственото усъвършенстване на човека, без Божията благодат, както е според западните разбирания. >>>

Съдържание:
 :: Въчеловечаването на Бога: причината за обожението на човека
 :: Приносът на Св. Богородица за обожението на човека
 :: Църквата e мястото на човешкото обожение
 :: Обожението e възможно чрез нетварните божествени енергии
 :: Предпоставки за обожението: Смирението, Подвизаването, Св. Тайнства и молитва
Преживявания на обожението
 :: Причини за неуспеха на мнозина да достигнат обожение: Отдадеността на житейски грижи,  Морализмът, Антропоцентричният хуманизъм
 :: Резултати от духовното ръководство към обожение
 :: Последици от духовно ръководство, което не води към обожение

Хула против Светия Дух

"Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците; и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят."
Тези думи означават следното. >>>

Вярвам... в единия Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния,
Който е роден от Отца преди всички векове;
Светлина от Светлина, истински Бог от истински Бог,
роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

 :: Рождество на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос св. Димитрий Ростовски
 :: Слово на Рождество Христово Св. Лъв Велики
 :: Как трябва да се посреща Рождество Христово Св. Амвросий Медиолански
 :: Слово на Рождество Христово Св. Теофан Затворник
 :: Младенецът Христос започва Своя кръстен път Архим. Йоан (Крестянкин)
 :: Родословие на Безначалния Св. Григорий Богослов
 :: Родословието на Христос Митр. Антоний Сурожский

БЪДНИ ВЕЧЕР - Ако Христос не се роди в сърцето ти...

Антоний Хубанчев

Тази нощ е тайнствена. Тази нощ е свята.
Предвечният Бог слиза от небесата, за да се сбъдне великата тайна на Боговъплъщението.
Не само богоизбраният народ - древният Израил, но и античният гръко-римски свят имат от векове предчувствието за идването от небесата на Месия като централно събитие в живота на човечеството. >>>

За празнуването на празниците Богоявление и Рождество Христово

Андриан Александров

...През IV в. на Богоявление се прославя главно раждането на Спасителя. Кръщението Господне става основно събитие на този ден, 6 януари, едва след отделяне на Рождество Христово като самостоятелен празник, честван на 25 декември. ... Причините, поради които Рождество Христово не се чества като самостоятелен празник през първите три века, се коренят в християнския възглед за човека, според който предимство пред телесното раждане и земния живот имат духовното раждане (кръщението) и телесната смърт, която е раждане за вечен живот. >>>

Постът, каноните и спасението

Жасмина Донкова

Въпросът за изясняването на същността и предназначението на поста в Православната църква е бил предмет на разглеждане през цялата история на Църквата. Това е една от причините той да намери място в творенията на почти всички свети отци и учители на Църквата, както и в изследванията на много съвременни богослови.
Сам Бог е поставил предписанието за поста още в Стария Завет, като е казал: "... обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание" (Иоил. 2:12). Чрез поста Бог е искал да научи хората на послушание и въздържание.
... Проследявайки текстове от Свещеното Писание и каноните на Църквата, виждаме, че целта на поста е смиряването на човека пред Бога и усмиряване на плътските похоти и страсти. Това още веднъж доказва, че постът е не само благочестива традиция; той е Божествено установление и средство за общението ни с Бога. Той е част от пътя на нашето спасение. Затова основанието за спазване на поста не бива да се търси в някакво законничество, а в Божия промисъл за спасението на човека. >>>

Проповедта в България до Покръстването

Проф. д-р Тодор Поптодоров, Годишник на Духовната академия, 1966 г.

 :: Благовестничество от апостолско и следапостолско време
 :: Съдържание, характер, видове и форми на проповед до Покръстването

 > Земята, която днес се населява от българския народ, е огласена ст словото Божие още във времето на светите апостоли. С достатъчно основание се мисли, че тук са идвали на мисионерско-благовестническо служение някои от апостолите: св. Павел, св. Андрей Първозвани, а може би и други. В книга "Деяния на светите Апостоли" се говори за св. ап. Павел, че при мисионерските си пътувания посетил земи, които са в съседство със сегашните български земи... След като основава във Филипи църковна община, ап. Павел основава такива и в градовете Амфипол (близо до Стримонския залив, около с. Неохори), Аполония (на път между Амфипол и Солун), Солун, Верия (на юг от Воден) и други крайморски градове, откъдето ученици на апостола навлизат навътре в Македония и Тракия като мисионери, епископи, презвитери и пр. >>>

 

"И тъй, Син Божи стана човек, за да ни покаже на каква висота ни възнася.

За да познаем любовта Божия; за да ни посочи, че Бог е създал нашето естество добро; за да стане Началник на новия живот; да потвърди възкресението и да прекрати безнадеждността.

За да направи човеците синове Божии и участници в божественото безсмъртие, като Самият Той стана Син човешки.

За да узнаем, че човешката природа, за разлика от всички твари, е сътворена по образ Божи и е толкова сродна с Него, че може да образува в Господа Иисуса Христа една ипостас" (Св. Григорий Палама).

> РОЖДЕСТВЕНСКИ ПОСТ

 

Йеромонах Неофит Рилски (ок.1793-1881)

 :: Кратко животоописание
 :: Пътуване към изворите Надя Петрова  
 :: Неофит Рилски - патриарх на българските учители и книжовници Емил Георгиев
 :: Неофит Рилски Стилиян Чилингиров
 :: Йеромонах Неофит Рилски - от личността към делото му Иван Радев
 :: "Болгарска граматика" - ръкописно допълнение от Неофит Рилски
 :: Библейското дело в България - история, традиции и значение Проф. д-р Славчо Вълчанов
 :: Неофитовият превод на Новия завет в контекста на книжовноезиковите процеси през Възраждането Диана Иванова
 :: Трите езикови школи през втората четвърт на XIX в. Любомир Андрейчин

Картагенски поместен събор от 419 година

:: Кратка историческа справка
:: Свещеникът, епископът и йерархичната власт. Съвременен прочит на 10-о правило на Картагенския събор Жасмина Донкова
:: Вселенските и поместните събори на Православната църква
:: Толкование на правила святого поместного собора карфагенского Епископ Никодим (Милаш)

Свещеното Писание и светите отци за поста

Иисус Христос - Вседържител (Пантократор)

Вседържител или Пантократор (гр. παντοκρατωρ - всевластен) е най-ранният и основен иконографичен образ на Христос в Християнския Изток, представящ Спасителя като Небесен Цар и Съдия.  >>>

  История на Българската църква. Том първи. Първи период (864-1186 г.)

Димитър Цухлев, 1911 г.

Въведение в историята на Българската църква
Българското царство от Х век до покръстването на българите.
   І. От апостолите и техните близки сътрудници.
   ІІ. От апостолските приемници: църкви във вътрешните провинции на Балканския полуостров.
      А. Разпространението на християнството между тракийците
      Б. Разпространението на християнството между скитите.
      В. Разпространение на християнството между бесите и даките в Тракия
      Г. Разпространението на християнството между готите.
Църковна организация на Балканския полуостров до покръстването на българите.
   І. Епископски и митрополитски катедри.
   ІІ. Патриаршески катедри.
   Константинополският патриархат.
   ІІІ. Епархиално подразделение: а) Провинцията Европа, б) в Родопската област, в) в Хемимонт, г) в Тракийската област, д) в долна Мизия, е) в Скития.

Първите икони на Божията майка

Леонид Успенски

Ако иконата на Спасителя ни показва образа на Бога, станал човек заради нашето спасение, то иконата на Св. Богородица, това е образ на първия човек, осъществил целта на въплощението: обожествяването на човека. Св. Богородица е първият човек, достигнал това обожествяване, разбира се не по природа, а по благодат. Тя е начатък на новото творение. Издигната по-високо от небесните Ангели и станала "по-почитана от херувимите и несравнимо по-славна от серафимите", тя първа достигнала тази цел, която е поставена пред всички хора - пълното преобразяване на човешкото същество. >>>

Първите икони на Спасителя

Леонид Успенски

Църковното предание ни учи, че първата икона на Спасителя се е появила по времето на Неговия земен живот. Това е иконата, която познаваме под името "Неръкотворен образ на Спасителя". Според преданието този образ, отпечатал се по чуден начин върху кърпата, която Спасителят допрял до Своя Лик, бил изпратен от Самия Него на Авгар, владетел на град Едеса (в северозападна Месопотамия).

Леонид Успенски (1902 - 1987)

Леонид Успенски († 1987 г.) е френски иконописец и преподавател по иконознание, учен, изследвал иконата на богословско, историческо и археологическо равнище. Автор е на множество трудове, най-ярки от които са "Значението на иконите" и "Богословието на иконата". С цялостното си творчество Л. Успенски изпъква като един от най-влиятелните изследователи на иконографията на XX век. >>>

Богородица с Младенеца - Пътеводителка (Одигитрия)

"Пътеводителка" (Одигитрия) е един от най-древните и най-разпространените начини на изобразяване на Пресвета Богородица с Младенеца в християнския свят, и особено на Балканите и в Русия. Някои от най-почитаните икони от този тип се приписват на четката на св. ап. Лука.
:: Иконите на Божията Майка от типа Одигитрия
:: Иконата "Св. Богородица Одигитрия" в Рилския манастир
:: Иконата "Св. Богородица Троеручица" в Троянския манастир

Богородица с Младенеца - Умиление (Елеуса)

:: Иконите на Божията Майка от иконографския тип "Умиление" или "Елеуса"
:: Владимирската чудотворна икона на Божията Майка
:: "Утоли моя печали"
:: Базиликата "Богородица Елеуса" в Несебър

Св. Амфилохий Иконийски (ок.340 - ок.395, 23 ноември)

:: Житие на св. Амфилохий Никонийски
:: Животопис, съчинения и учение на св. Амфилохий Иконийски - проф. Илия Цоневски
:: Беседа за покаянието - Св. Амфилохий Иконийски

Как трябва да се посреща Рождество Христово

Св. Амвросий Медиолански

... посрещайки деня на рождеството Господне, да се очистим, братя, от всички скверни грехове, да напълним съкровищницата Му с различни дарове, в този свят ден да утешим странника, да облекчим скръбта на вдовицата и да облечем бедните. Защото добре ли би било, ако в един и същи дом част от слугите на господаря се веселят, носят копринени одежди, а другата част е в униние, едните да са преситени, а другите да търпят глад и студ? И каква ще бъде нашата молитва, когато просим да ни избави от лукавия, а сами не искаме да бъдем милостиви към братята си? Да подражаваме на нашия Господ. >>>

Йерусалим

:: Да се изкачиш в Йерусалим Горан Благоев
:: Хаджилък по Великден Румяна Николова
:: Храм Гроб Господен в Йерусалим
:: Благодатният огън в Йерусалим
:: Кумрански ръкописи (Свитъци от Мъртво море)
:: Интерактивна карта на Йерусалим

Testament of St. John of Rila

I, John, the humble and sinful, who has never done anything good on earth, when I came into this wilderness of Rila, I found no man over here, but only wild animals and impenetrable thickets. I settled alone in it among the wild animals, without food nor shelter, but the sky was my shelter and the earth my bed and the herbs my food. But the good Lord, for the love of whom I disregarded everything and endured hunger and thirst, frost, the heat of the sun, and corporal nakedness, did not abandon me, but like a merciful and child-loving father he lavishly satisfied all my needs. What shall I contribute to the Lord for all he has given me? >>>

Древни библейски преводи

Бивш Неврокопски митрополит Пимен

:: Превод на Седемдесетте
:: Други древни преводи. Преводи от еврейски: Самарянско Петокнижие, Сирийският библейски превод - Пешито
:: Посредствени преводи: Сирийски, Египетски (коптски), Етиопски. Арменски, Грузински, Готски превод на епископ Улфила, Арабски, Латински преводи (Итала, Вулгата, Сикстинска-Климентинска вулгата)
:: Старобългарски преводи. Кирило-Методиевски превод

Св. апостол Ерм

:: Житие на свети апостол Ерм
:: Книгата "Пастирът" от св. ап. Ерм
:: Ерм и неговият "Пастир" проф. Илия Цоневски

Теософия

:: За теософията накратко
:: Библията и теософският спиритизъм и окултизъм
:: Православният път към спасението и източните и окултните мистически учения
:: Учението на Петър Дънов
:: Ваклуш Толев
:: Ориген: анафематствованный мученик

Учението на Петър Дънов (Беинса Дуно)

Д. Т. Ласков, 1922 година

Съдържа:1. Религиозните убеждения на Петър Дънов. Учението на Дънов:
     а) За Бога
     б) За Св. Троица
     в) За личността на Иисус Христос
     г) За сътворението на света
     д) Ангелологията на Петър Дънов
     е) За човека
     ж) За душата
     з) За половете
     и) За двете дървета в рая
     к) За грехопадението на първите хора
     л) За църквата
     м) За тайнствата
     н) За ада и рая
     о) За участта на човека след неговата смърт
     п) За извикване душите на умрелите
2. Нравственото учение на Дънов

Манастирът Грачаница в Косово, Сърбия

Сръбският манастир Грачаница е разположен в с. Грачаница, на 5 километра от Прищина - административния център на Косово и Метохия, и в непосредствена близост до древния митрополитски център Липлян.
Издигнат е от св. крал Стефан Урош II Милутин (King Stefan Uroš II Milutin Nemanjic of Serbia, 1253-1321, царувал 1282–1321) върху руините на храм, посветен на Пресвета Богородица, който пък  лежал върху останките на раннохристиянска базилика от VI век. Посветен е на Успението на Божията Майка. >>>

Валентин (Valentinus) (ок. 100 - ок. 161)

Античен мислител, един от най-големите автори на гностични произведения. Роден и получил образование в Египет, където приема християнството. Мирогледът на Валентин се формира под влиянието на Василид, но той се смята за наследник на тайно апостолско предание, което възприема от някой си Теод, когото представя за познаващ апостол Павел. >>>

Ориген (ок. 185 - ок. 254 година)

Ориген е богослов, представител на Александрийската школа, блестящ педагог и плодовит писател, дал мощен импулс за развитието на богословието в древната църква. Пръв направил опит да установи оригиналния текст на Стария завет. Съчинения "За началата", "Срещу Целз" (8 книги) и др. Създал своя философско-богословска теория, обявена на Петия вселенски събор за еретична, >>>

Св. Методий Патарски († 311)

Св. Методий е повече известен със своите съчинения, отколкото с обстоятелствата на своя живот. Знае се, че във време на гонението той увещава своето паство към твърдост във вярата и сам извършил мъченически подвиг. ... Отците на Църквата с голямо уважение говорят за писанията на св. Методий, който с ярост и сила опровергал лъжливото учение на Порфирий и някои заблуждения на Ориген. Св. Методий написал обширно съчинение "За Възкресението", обяснение на книгата Битие, на Песен на песните и на много други книги. Отците на Църквата го наричат ревностен поборник на истината и богат на мъдрост. >>>

Св. преподобна Мелания Римлянка

В IV в. няколко свети мъже, гонени на Изток от арианите, потърсили убежище в Рим. От тях римските християни узнали за подвизите на светите отшелници и за трудовете на монашеския живот, по онова време още малко известен на Запад. Тия разкази възбудили силна ревност и голямо усърдие за служение на Бога, особено между жените. >>>

Храм-паметник "Св.св. Кирил и Методий" в Стария Преслав

Построяването на манастира "Св. Св. Кирил и Методий" в Стария Преслав е свързано с 1000-годишния юбилей от успението на Св. Методий през 885 година, покръстването на българите през 864 г., но в последствие и 1000 години от царуването на Симеон Велики. За осъществяването на идеята Четвъртото Обикновено Народно събрание през 1884 г. взема решение да се издигне храм-паметник. >>>

Блажени Йероним Стридонски (ок.350-ок.430)

:: Кратко животоописание
:: Блажени Йероним - Живот и дейност. Съчинения. Учение - Проф. Илия Цоневски
:: Библията на латински. Нравът на бл. Йероним
:: Блажени Йероним като екзегет - прот. Ал. Мен
:: Из творчеството на блаж. Йероним

Древни библейски ръкописи и рецензии на Библията

Бивш Неврокопски митрополит Пимен

:: Как се е запазил еврейският библейски кодекс до наши дни?
:: Най-старите ръкописи на еврейската Библия. Библейски ръкописи на гръцки език.  Таргуми. Превод на Седемдесетте
:: По-важни древни, маюскулни, унциални гръцки ръкописи. Кодекс ватиканус. Kодекс Синаитикус. Kодекс Александринус. Kодекс Паризиензис. Кодекс Кларамонтанус
:: Рецензии. Оригенова рецензия

 книга Поучения на съвременните старци

Свещеник Дионисий Тацис

1. Христос е всичко за нас
2. Любовта
3. Молитвата
4. Умът
5. Помислите
6. Безмълвието
7. Духовният подвиг
8. Духовните поучения
9. Изкушенията
10. Духовните опити
11. Грехът, покаянието, изповедта
12. Причастието
13. Вярата, смирението, изповедта
14. Клирикът и неговата дейност
15. Монашеството
16. Страданията и скърбите
17. Бракът и възпитанието на децата
13. Различни теми

Климент Александрийски (ок. 150 - ок. 215 година)

Климент Александрийски e един от Отците на църквата, апологет, представител на Александрийската школа. Роден е в семейството на гърци езичници. Първоначално изучавал античната философия в Атина и в Александрия (Египет) - тогавашната "столица" на гностицизма, след което приел християнството. От 190 г. наследил учителя си Пантен като главен наставник на Александрийското огласително училище. >>>

Светител Мелитон Сардикийски (+ ок.195)

Св. Мелитон Сардийски е християнски апологет от поколението след апостолските мъже. Данните за живота му са противоречиви и за личността и живота му има много недоразумения. Според Евсевий Кесарийски, св. Мелитон е бил епископ на град Сарди в Лидия (Мала Азия) при император Антонин Пий. Св. Мелитон бил строг подвижник и имал несъмнен пророчески дар. >>>

Атинагор Атинянин (Атинагор Атински) († ок. 170 г.)

За живота на Атинагор се знае малко. Предполага се, че е роден в Атина. Първоначално изучавал и преподавал в Александрия платоновата философия. Възнамерявайки да пише против християните, той се обърнал към Св. Писание, но бил пленен от благодатта на Светия Дух и вместо борец против християнството станал блестящ защитник на Христовата вяра. >>>

 книга Апология на християнството

Квинт Септимий Флоренс Тертулиан

... Истината не иска нищо за себе си, защото не се учудва на положението си. Тя знае, че живее като странница по земята, че лесно среща врагове сред чужденците, но че си има род, дом, надежда, благодат и достойнство на небето. Какво вреди на законите ви - господари в своето царство, ако тя бъде изслушана? >>>

Тертулиан (ок. 160- ок. 223 г.)

Квинт Септимий Флоренс Тертулиан е една от най-представителните фигури на латинската апологетика. Роден е около 160 г. в Картаген. Произхожда от езическо семейство, баща му е римски центурион. Получил е високо общонаучно, риторическо и юридическо образование, след което е бил адвокат в Рим. Там той приема и християнството, а скоро след това - около 195 г. - се завръща в Картаген, където се проявява като безкомпромисен защитник на епископалната църква от нападките на езичници и гностици. >>>

Св. преподобни Сергий Радонежски

Този велик чудотворец (със светско име Вартоломей), живял през XIV век и оказал огромно влияние върху монашеството в цяла Русия. Родил се в знатно и благочестиво семейство. Седемгодишен, свети Сергий тръгнал на училище и изпитвал от цялото си сърце жажда за учение, но то не му се отдавало: учителите го наказвали, приятелите му се подигравали и това предизвиквало у момчето голяма скръб. Дни и нощи то се молело на Бога да просветли разума му, така че да може да учи. Когато родителите му починали той се заселил в една гъста гора близо до град Радонеж и там заживял отшелнически живот. В тази гора Сергий и единия от братята му построили малка дървена църквичка в чест на Пресветата Троица. Така се родила прочутата Троице-Сергиева лавра, която е един от най-забележителните и значими манастирски общности в Православна Русия. Авторитетът на преподобния бил огромен не само сред духовенството, но се разпространил и в светския свят. Нерядко се налагало той да бъде примирител при различни междуособици на руските князе. Заради невероятните му земни подвизи преподобни Сергий Радонежски е наричан игумен на цялата руска земя. А чудесата, които преподобният извършва, никога не са преставали. >>>

Троицко-Сергиевата лавра

Троице-Сергиева лавра е знаменит руски манастир, център на книжовното дело, иконописта и приложните изкуства. Основан е  около 1345 г. от св. преподобни Сергий Радонежски в центъра на град Сергиев Посад (Московска област). Храмовете в него са изписани от най-големите майстори от XV-XVI век - св. Андрей Рубльов Иконописец, Даниил Чорни, Симон Ушаков и други. След Октомврийската революция Троице-Сергиевата лавра била закрита, манастирските сгради били предоставени на различни учреждения, които ги ползвали и за жилища. >>>

Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър (Иван Александрово евангелие)

:: Накратко за Иван Александровото евангелие
:: Четвероевангелието на цар Иван Александър Александра Карамихалева
:: Лондонското четириевангелие Кирило-Методиев вестник
:: Лондонското Четвероевангелие се завърна в България Александра Карамихалева
:: Из "Осмогласник" от времето на цар Иван Александър
:: Миниатюри от евангелието
:: Gospels of Tsar Ivan Alexander British Library
:: Фрески и рукописи Древней Руси и Болгарского Царства О. Ю. Белякова, Л.В. Филатова

Аборт. Отношението на Църквата към аборта

  > Фотогалерии: нероденото
  > Невидимото убийство - Александра Карамихалева
  > Отношението на Църквата към аборта
  > Епитимия и правила за нейното назначаване
  > Оправдани ли са евгеническите аборти - Александра Карамихалева
  > Етични проблеми на аборта - проф. Ирина Силуянова
  > Пресата 2006-2007

Св. преподобни Андрей Рубльов Иконописец

Св. Андрей Рубльов се родил около 1360 година. Произхождал от образовано семейство и се отличавал с необикновена мъдрост, за което свидетелства и неговото творчество. На живописно майстворство се учил във Византия и в България. Известно време св. Андрей e творил с Теофан Грек. >>>

"Възстановяването" на българските църкви:  Храмовете във Велико Търново

Владимир Дойчев

... Държавата взема българските светини, възстановява ги (с доста пари) и после ги лишава същността им. От духовни пристанища те стават място за интелектуално убиване на скуката, от "домове Господни" стават "домове човешки", от "домове за молитва" стават "домове за празни приказки и суетни мъдрувания". Домове, в които се говорят много и красиви неща. Но само в минало време. Миналото време на упованието в Бога, на победа чрез Него, на прослава на Името Му и величие на българската държава. Всичко в минало време. Заповядайте, само срещу N-брой лева. Ще ви разкажем... >>>

Патриаршеската катедрала "Св. Възнесение Господне" във Велико Търново

:: За катедралата накратко
:: Българската патриаршия във Велико Търново Исторически музей В. Търново
:: Вътрешността и фреските на някогашната "Велика църква" след оскверняването й през 80-те години на XX векXX век

Магия

:: Кой ни направи магия Благовест Ангелов
:: За магиите Св. Никодим Светогорец
:: Библейската присъда над магиите
В столичния храм "Св. Неделя" всеки четвъртък се четат т. нар. КИПРИЯНОВИ МОЛИТВИ против магии, уроки, заклинания и пр. Храмът се пълни с хора християни. Една част от тях са "практикуващи", други - само по традиция. Но за тези молитви всички си приличат по две неща: имат проблем, за който някак са узнали, че се дължи на магия и имат надежда, че Бог по силата на молитвите ще им разреши проблема. >>>

Иван Милев - "най-българският" художник

... Милев бе пръв и единствен нарисувал българското селско християнство. В неговата живопис са душите ни, нравите ни, надеждите ни, острите ни профили и облите ни гърбове, твърдите ни дълги пръсти, които хващат кораво кавала или брадвата. В Иван Милев имах това, което цивилизацията на Окситания ми даваше като цяло: молитвата в катедралата и цъфналото дърво на нивата. >>>

Кърджали: Манастирът "Св. Йоан Предтеча"

Високо над Арда, най-голямата река в Родопите, в квартал "Веселчане" на град Кърджали белеят руините на средновековния манастир "Св. Йоан Предтеча". През 30-те години на миналия век местни археолози откриват за първи път останките на манастира. По-късно - през 1962, при строителни работи са намерени нови части от манастира и останки от църквата. Археологическите разкопки обаче започват едва в средата на 80-те години. Тогава излизат наяве елементите на голям манастирски комплекс, ограден със солидни крепостни стени. В центъра му се откроили стените на църква с уникални стенописи, достигащи на места до 3,5 метра. >>>

Молитви за избавяне от хулни мисли

Православието и православните храмове в Албания

Албания е прекрасна страна. Връзката ни с нея е древна и неразривна, макар че днес сме забравили колко много неща ни свързват. Тук е съхранен лъч от зората на светото Кирило-Методиево дело! Тук е областта Кутмичевица, Главиница, Девол - светли дири на учениците на светите братя Кирил и Методий. Тук св. цар Борис-Михаил Покръстител гради едни от най-хубавите си храмове. Тук е седалището на Климент, епископ Велички, или св. Климент Охридски ­ "пръв епископ на български език", както е казал житиеписецът. Предполага се, че Величката епископия води названието си от името на град Величка ­ Велица, Белица, Белград - българските имена на днешния град-музей Берат. Църкви и манастири съхраняват до наши дни следи от духовно общение. Тук прекрасни изображения пазят спомена за великото дело на светите Седмочисленици, сели семето на Христовото учение сред народа чрез живо слово вред по българското землище. Тук са запазени мощи на св. Горазд, гробът на св. цар Йоан-Владимир. Тук е закърмен и раснал с топли майчини грижи и св. Йоан Кукузел... >>>

Манастирът "Рождество Богородично" в Арденица

Пътят до манастира в Арденица е далече от представите ни за съвременни комуникации. Той е по-скоро далечен полъх от средновековието. Само на кон или магаре може да се разминеш с насрещния пътник по тесния друм и да продължиш нагоре.
Преди да стигнем до манастира "Рождество на Пресвета Богородица", преминаваме първо през стария, доскоро порутен манастир, носещ името "Св. Козма Етолийски". Възстановеният храм на манастира говори за съвестното отношение от страна на Албанската православна църква към християнското историческото наследство. След реставрацията храмът отново е действащ, отново е духовно убежище и дом на богомолците ­ принадлежи на православните миряни и пълнокръвно действа. >>>

Архимандрит Серафим (Алексиев)

Архимандрит Серафим е многообичан български иерей, богослов, духовен писател и поет, оставил изключително богато и вдъхновено духовно и научно наследство. >>>

Св. Николай Велимирович Сръбски

Св. Николай (Велимирович), епископ Охридски и Жички (1881-1956) е проникновен богослов и религиозен философ, иерей на Сръбската православна църква, възродил монашеския живот и народното благочестие в Сърбия, почетен доктор на няколко престижни университета, един от светилниците на Църквата, с право наречен "Сръбският Златоуст".
Светителят е роден през 1880 г. в с. Лелич, Южна Сърбия. Завършва богословие в Белград и специализира в Берн, Женева, Лондон и Петербург; в Берн защитава докторат по богословие, а в Женева - по философия. През 1909 г. приема монашество в манастира Раковица, след което преподава богословие в Белградската духовна академия. >>>

 > Св. Николай Велимирович - Тълкувания, поучения, размисли

Неделя на Всички български светии, втора след Петдесетница

Св. Иларион Мъгленски († 1164)

Св. патриарх Йоаким І Търновски

Този преподобен отец беше родом българин, роден от благородни родители. Като стана на възраст, възненавидя лъжовността на този свят, остави света и отиде на Света Гора в Атон. Там прие на себе си ангелски образ и се покоряваше на всички отци. Непрестанно пребъдваше в молитва, чист живот, пост и бдение. Никога не се отдаваше на сън и покой, но си почиваше прав или понякога седнал. И никога не изпълняваше своята воля, но имаше послушание към игумена и към всички братя. Постоянно се намираше в умиление, в сълзи, във въздържание и обуздаване на тялото си. Така изпълняваше чина на светите отци и беше именит сред всички. >>>

Велико Търново - от Бога пазената историческа столица на българите

Пламен Павлов

Днешната земя на българите е едно от древните огнища на цивилизацията на европейския континент, оживен кръстопът на различни култури. Според статистиката България е на едно от първите места в света по броя на археологическите си паметници, в Европа тя отстъпва само на Гърция и Италия. През Средновековието българската държава се превръща в една от "великите сили" на европейския политически и културен живот. Вторият от двата големи периода в историята на средновековна България е неразривно свързан с "Богопазения Цариград Търнов" – столицата на Второто българско царство (ХІІ-ХІV в.), градът, чиято слава стига чак до "Северния Океан"... >>>

ВСИ СВЕТИИ. Неделя на Всички светии

Първата неделя след Петдесетница е посветена на всички светии. Отците на Църквата са установили този празник по три причини. Първо ­ да ни посочат плодовете, с които слизането на Светия Дух изпълни и оплоди нетленната действителност, духовния свят. Второ ­ да ни напомнят, че има много герои на вярата, които със съвършен живот и с жертвена изповед са служили на Бога и са овенчани от Него с "венеца на славата", но са останали безименни и неизвестни за света. И трето ­ да се съберат всички светии в един ден, за да се знае, че те са живели и просияли със силата на Единия Спасител Иисус Христос, че са се подвизавали на едно и също поприще на добродетелта, че всички са от Едната, Света, Съборна и Апостолска Христова Църква и че пребъдват в едно Небесно Царство на Отца и Сина, и Светия Дух ­ в Царството на благодатта. " >>>

Без Църквата няма спасение

Архимандрит Рафаил (Карелин)

В нашия църковен свят се появиха някакви невидими сили. които са си поставили за цел (може би дори без да съзнават това), бавно и упорито да изопачават и да дискредитират учението на Църквата. Възниква реалното опасение, че
искат да създадат ново, либерално християнство, в което Самият Христос само учител по нравственост и искат да лишат християнството от неговите исторически корени, да унищожат неговата мистична дълбочина и вместо главната цел - богообщението, да поставят друга цел - служение на хората, а в действителност -
служение на човешките страсти.

Старите български столици: Охрид

 :: Българският диамант в короната на средновековната общобалканска култура Ралица Базайтова
 :: Православните храмове в град Охрид
 :: Слово в Охрид протопрезитер. д-р Стефан Цанков
 :: Катедралата "Св. София" в Охрид
 :: Църквата "Св. Богородица Перивлепта" (Св. Климент")
 :: Манастирът "Св. Климент и Пантелеймон" на хълма Плаошник в Охрид
 :: Манастирът "Св. Наум" в Охрид
 :: Св. свещеномъченик Еразъм Охридски

Маньо Стоянов

:: Живот и дейност на д-р Маньо Манев - Лиана Гълъбова
:: Анализ и преценка на дейността на първите протестантски мисионери в България - Маньо Стоянов
:: Начало на протестантката пропаганда в България - Маньо Стоянов

"(Вярвам) и в Светия Дух, Господа, Животворящия,
Който от Отца изхожда,
Комуто се покланяме и Когото славим наравно с Отца и Сина,
и Който е говорил чрез пророците"

Света Петдесетница - Св. Дух

Пътуване към изворите

Надя Петрова

Всеки културно издигнат човек в нашето съвремие би могъл да разкаже безброй подробности за живота и делото на величествените гении от Западноевропейския ренесан Данте Алигиери, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонароти. Би могъл на един дъх да изброи поне най-ярките имена и в Българското възраждане: свети Иван Рилски, Климент, Наум, Горазд, Ангеларий, Сава – светите ученици на солунските братя Кирил и Методий, свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски. Само че знае отчайващо малко или почти нищо за личността и святото им дело.
Кой и какво би могъл да разкаже, например за онзи безименен рилски монах – Рафаил. За човека, който вложил душата си в жилчиците на къс рилско дърво, за да извае за своята България невероятния дърворезбен кръст, който кара всяко българско сърце да затрепти от гордост, а всеки чужденец да се проникне от възхищение и почит? Известно ни е само монашеското му име. Не знаем нито как е изглеждал, нито кога и къде се е родил, как е живял, за какво е мечтал и за какво се е борил, от какво е страдал и кое го е възмущавало. Само че, трябва да помним и свято да отстояваме мисълта, че неговите 36 невероятни композиции от светото Евангелие, включващи в себе си повече от 200 отделни фигури и образи, принадлежат на България, на нас, на бъдещите български поколения! Те нямат финансова еквивалентност! Така както няма подобна еквивалентност нито душевността на българина, нито неговият талант, нито националната му гордост! >>>

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Спасовден)

 :: Празнични песнопения
 :: Празнични икони
 :: Възнесение Господне
 :: Истинност на Възнесението
 :: Възнесение Господне
 :: Поучение на Възнесение Господне Св. Димитрий Ростовски
 :: Иконата на Възнесение Господне Леонид Успенски
 :: Църквата "Св. Възнесение Христово" в Несебър
 :: Сказания за подвижните празници
 :: Света Петдесетница

Патриарх Кирил Български

Рим и Болгария

Митрополит Пловдивский Кирилл, патриарх Болгарский

1. Режим капитуляций
2. Католицизм в Болгарии
3. Новые успехи
4. После Освобождения
5. Административная организация католиков в Болгарии
6. Католики восточного обряда (униаты)
7. Количество католиков в Болгарии
8. Имущества Католической церкви. Ее печать. Училища. Духовенство.
Печатные органы католической церкви
Католические училища
Католическое духовенство
9. Перспективы католической пропаганды

Раннохристиянската църква в местността Джанавара (Джанавар тепе) край Варна

Александър Минчев

Една от най-интересните ранно християнски църкви в България е открита в местността Джанавара (Джанавар-тепе) на 4 километра югозападно от Варна, недалеч от южния бряг на Варненското езеро. Сградата има уникален за българските земи план. ... През 60-те години на църквата е направена частична консервация и реставрация, но мозайките се намират и досега in situ. Общата им площ е значителна - около 120 кв. м, от които са запазени вероятно около 100 кв. метра. ... Макар и общо взето семпли като украса, мозайките на църквата са чудесно допълнение към уникалната й архитектура. Те разширяват като мотиви и разнообразяват паметниците на раннохристиянсткото мозаечно изкуство от VI в. в българските земи. >>>

Теософия

 :: За теософията накратко
 :: Библията и теософският спиритизъм и окултизъм
 :: Православният път към спасението и източните и окултните мистически учения
 :: Учението на Петър Дънов
 :: Ваклуш Толев

"Концертът свърши". Живот и дело на Петър Дънов

Архимандрит доцент Павел Стефанов

...Какво е учението на Дънов? Под влияние на теософията, която е плод на индуизма, Петър Дънов схваща Бог в пантеистичен смисъл, като безличен Дух, който съдържа всичко в себе си и е център на цялото битие. Той отрича учението за Св. Троица, като го тълкува в чисто алегоричен план. За него Бог Отец е учението за Божията мъдрост, Бог Син – учението за Божията любов, а Бог Св. Дух – учението за еволюцията на човека. Според този еретик Христос не е Божи Син, а само велик окултен Учител. Той отхвърля и Божия промисъл, защото постоянно се позовава на басните на астрологията. Дънов отрича както християнската догматика, така и християнската етика. >>>

Ваклуш Толев

Ваклуш Толев е завършил православен богословски факултет, но някои от основните идеи в религиозната му доктрина са антихристиянски. Учението му е смесица от християнство, прабългарска символика, източни религии, окултизъм и езотеризъм. Толев критикува основни концепции на Петър Дънов, но е силно повлиян от му, поради което е наричан "следдъновистки окултист". Ето някои от основните разлики между религиозното учение на Толев и догматическите истини на Православната Църква. >>>

Храм "Св. Петка Самарджийска" в София

Св. Параскева (Петка)

Св. Параскева (Петка) е особено обичана и почитана светица в много поместни църкви. . Редно е, обаче, да различаваме
 :: Преподобната Параскева Епиватска (Българска), живяла в X-XI век (чествана на 14 октомври) >>>
 :: Преподобномъченицата Параскева Римлянка, живяла през II век (26 юли) >>>
 :: Великомъченицата Параскева Иконийска, родом от Икония, Мала Азия (28 октомври) >>>

Православни храмове и църкви

Несебър - история и настояще
 :: Кратка история на Несебър
 :: Интернетен сайт на община Несебър
 :: Национална комисия за ЮНЕСКО: Несебър
 :: Болгарское гостоприимство
Църквите и светините в Несебър
 :: Църквата-музей "Св. Стефан"
 :: Църквата "Св. Възнесение Христово" ("Св. Спас")

Раннохристиянско изкуство и архитектура в българските земи

:: Раннохристиянски манастирски комплекс в местността "Караач Теке", Варна
:: Раннохристиянска църква в местността Джанавара (Джанавар-тепе) край Варна
:: Раннохристиянските храмове и епископската базилика в Сандански
:: Еленската базилика в град Пирдоп

Град Костур (Македония, днес Гърция) и неговите църкви

Ралица Базайтова

Историческата съдба на Балканите и особено на България е довела до това, че за да се срещаме със оцелелите следи на нашето общо национално минало, често трябва да посещаваме кътчета отанали извън границите на съвременна България. Запазени встрани от разрушителните процеси, там и днес се издигат старите български черкви, понесли върху себе си следите на вековете.
Едно от тези недалечни места е старият български град в Егейска Македония - Костур (днес гр. Кастория в Република Гърция), разположен на бреговете на Костурското езеро (гръц. Орестиада). Намира се върху трасето на прочутият древен път известен с римското си име Виа Игнация (гръц. Егнатия), свързващ Изтока със Запада. В миналото този град е имал ред преимущества, към които се завръща чак в наши дни. >>>

Доклади и резолюция на Икуменическата комисия на Московското Всеправославно съвещание, 1948 г.

 :: Икуменическото движение и Българската Православна Църква - Екзарх Стефан Български
 :: Трябва ли Руската Православна Църква да участва в икуменическото движение? - Архиеп. Серафим (Соболев)
 :: Экуменическое движение и Русская Православная Церковь - Протоиерей Г. И. Разумовский
     I. История экуменического движения, его участники и формы проявления
     II. Отношение к экуменическому движению со стороны нe-англиканских и не-протестантских вероисповедании
     III. Разбор решений Эдинбургской и Оксфордской конференций 1937 г.
     IV. Экуменическое движение после войны
     V. Отношение Русской православной церкви к экуменическому движению в настоящий период его развития
 :: Проектодекларация от името на Православните Автокефални Църкви към всички християни в света
 :: Резолюция на Съвещанието на тема "Икуменическото движени еи и Православната Църква"

Снежната кралица

Ханс Кристиан Андерсен

Слушай, започваме! Когато стигнем до края на приказката, ще знаем повече, отколкото знаем сега, защото всичко започна с един лош трол, най-лошия. Това беше самият дявол.
Един ден дяволът беше в изключително добро настроение, защото бе направил огледало, което можеше да поглъща всичко добро и хубаво, а всичко лошо и грозно изпъкваше още по-ясно и по-отвратително. Прекрасните пейзажи приличаха на варен спанак, а добрите хора се отразяваха грозни или с главата надолу без корем. Лицата бяха така обезобразени, че не можеха да се разпознаят. А ако човек имаше луничка, можеше да бъде сигурен, че тя щеше да се проточи по носа и устата му. Беше изключително забавно, твърдеше дяволът. Ако през главата на един човек минеше добра, благочестива мисъл, от огледалото се разнасяше висок кикот, което караше дяволът да се гордее извънредно много с произведението си. >>>

Школьное богословие

Диакон Андрей Кураев

Содержание: Первый урок. Творение мира. Создание человека. Авель и Каин. Потоп. Вавилонская башня. Рождение Матери. Благовещение. О Христе. Волхвы и пастухи. Икона Рождества. Чудо встречи. День Богоявления. Притчи Христовы. Преображение. Голгофа. Распятие. Пасха. Пасхальная Икона. Духов день. Устарел ли Новый Завет? Мечта о коммунизме. Родительская суббота. Не все то, что сверху - от Бога.

Православното учение за Възкресението на Христа, Победител на смъртта, и за нашето възкресение

Архимандрит Серафим (Алексиев)

Смъртта на Христа Спасителя и Възкресението Му от мъртвите съставят същината на онази велика тайна на благочестието (1Тим. 3:16), която ние наричаме тайна на спасението. Смъртта на Христа е откупът за грешниците, а възкръсването Му е залогът за нашето вечно спасение и бъдещо възкресение. >>>

Плащаницa. Църковна бродерия

Плащаницата е голямо иконописно или везано с разноцветни конци изображение на Тялото на Иисус Христос след снемането от Кръста или на Успението на Пресвета Богородица. На Велики петък плащаницата на Иисус се изнася тържествено от олтара и се полага на средата на храма за поклонение от вярващите, а след пасхалната полунощница се внася в олтара. Плащаницата на Св. Богородица се използва в богослужението на Успение Богородично. >>>

Слово във вторник на Страстната седмица

Св. Теофан Затворник

"Господ, отивайки на доброволни страдания, казваше на Апостолите по пътя: ето възлизаме в Иерусалим и Син Човечески ще бъде предаден на разпятие. Прочее, елате да Го придружаваме и да се разпънем за житейските удоволствия заради Него". Така светата Църква ни кани да съпътствуваме, да страдаме и да се съразпънем с Господа в тези дни, посветени на спомена на Неговите божествени страдания и смърт. ... Ето, ние постим, посещаваме светия храм, молим се и у дома, прекарваме известно време само със себе си, наложили сме си някои благочестиви занимания. Нека продължаваме така. ...Така като започнем, нека принудим себе си да се придвижим още по-близо до Господа в шествието след Него. >>>

Слово във сряда на Страстната седмица

Св. Теофан Затворник

...Във време на своето пребиваване с Господа, той по живот е бил съвсем същото, както и другите Апостоли. С тях той ял, пил, пътувал, нощувал, с тях слушал поученията и видял чудесата на Господа, с тях търпял всички нужди, проповядвал; a може би и чудеса е вършил в името на Господа. Нито Апостолите, нито друг някой бе забелязал някаква особеност в него. А между това на края виждате какво излезе? От де е тоя плод? Разбира се, отвътре, от душата.

Слово в четвъртък на Страстната седмица

Св. Теофан Затворник

Радвайте се, православни християни, че се удостоихте да се причастите със светите Христови Тайни. И толкова повече радвайте се, че се удостоихте с това днес, тъй като самото Тайнство е установено на днешния ден.
На днешния ден Господ е причастил светите Апостоли и им поръчал да учредят в светата Църква такова причастяване. Светите Апостоли учредили това. Ето и ние се причастяваме с пречистото тяло и пречистата кръв на Господа, за изцеряване на душата и тялото.
Радвайте се всички, които се удостоихте с тоя велик Божи дар. Но радвайте се със страх. Казвайте в себе си: Слава на Тебе, Боже! Слава на Тебе, Боже! Слава на Тебе, Боже! Но не разсейвайте вашите мисли и чувства и внимателно пазете и душите и телата си.

Слово в петък на Страстната седмица: Страшният съд над Бога

Архимандрит Юстин (Попович)

...Днес човечеството е осъдило Бога на смърт — това е най-великият бунт в историята на небето и земята; това е най-големият грях в историята на небето и земята. И падналите ангели не са сторили такова нещо. Днес се е извършил Страшен съд над Бога. Светът никога не е виждал по-невинен Осъден и по-безумен съдия. Над Бога са се надсмели по-страшно, отколкото когато и да било. "Всесмехливият ад" днес се е вселил в човека и е осмял Бога и всичко, що е Божие. Днес е осмян Този, Който никога не се е смял. Казва се, че Господ Иисус никога не се е смял, но често са Го виждали да плаче. Днес е опозорен Онзи, Който дойде нас да прослави, днес мъчат Оногова, Който дойде нас да избави от мъки. На смърт се предава днес Онзи, Който ни донесе живот вечен. Човече, има ли край твоето безумие? Има ли дъно твоето падение?

Проповеди през Страстната седмица

Архиепископ Серафим (Соболев)

 :: За това как трябва да се причастяваме и за дивните плодове на това велико Тайнство, когато пристъпваме към него с любов към Христа
 :: За християнските радости, произтичащи от Христовото Възкресение

Православен молитвослов

Молитва за мир в дома и семейството

Тайната на Божественото Въплъщение. Гибелността на ересите и ценността на истинската православна вяра

Архиепископ Серафим (Соболев)

"Днес е началото па нашето спасение, днес се открива пазената от векове тайна: Синът Божий става Син па Девица..." Какво иска да ни каже светата Църква с дадените слова на празничния Тропар? Тя иска да научи и нас винаги да гледаме на тази основна християнска истина като на велика тайна, непостижима за нашия ум, и поради това да я възприемаме не рационалистично, а чрез вярата. Някога големият еретик Арий дръзнал да изяснява истината за Въплъщението със своя ум и се получила хулна ерес, защото Арий учел, че Христос не е Бог, а твар. Тази ерес разрушава основите на цялото християнство, защото словото Божие и Църквата чрез устата на своите св. отци свидетелствуват, че нашето изкупление и спасение е могъл да извърши само Бог, Въплътил се от Дева Мария в момента на Благовещението. >>>

 

20-30 март 2007 г. "70 години от смъртта на проф. Н. Н. Глубоковски"
По инициатива на Централната библиотека и съвместно с Богословския факултет на Софийския университет, Съюза на учените в България и Главното управление на архивите при МС в сградата на БАН ще се открие изложба и ще се проведе юбилейна научна сесия, посветена на живота и творчеството на най-видния православен богослов в България и един от най-авторитетните теолози в Европа и Америка – проф. Н. Н. Глубоковски. В нея ще вземат участие като лектори доц. Е. Трайчев, проф. Н. Шиваров, проф. Ив. Желев, д-р Т. Богданова и А. Клементиев от Санкт Петербург. Като завършек на честването се предвижда издаването на сборник с докладите от конференцията и пълна био-библиография на Н. Н. Глубоковски.

 

Пасхата и Пасхалният цикъл през IX век

Професор протоиерей Благой Чифлянов, 1971

От II век върху фона на седмичния празничен цикъл изпъква годишният Пасхален празник, с който още от апостолско време се възпоминавали Кръстната смърт и възкресението на Господа (1Кор. 5:7). Асийските църкви чествували Пасхата на 14 нисан (Пасха ставросимон), докато другите църкви, давайки превес на Христовото възкресение, празнували следващия неделен ден (Пасха анастасимон). След Първия Вселенски събор (325 г.) и Асийските църкви, с незначителни изключения възприели практиката на останалите църкви. >>>

 


 

Скъпи читатели,
Създателите на сайта religiabg.com имат нужда от нашата подкрепа и помощ. През последните три години те първи в българския православен Интернет интервюираха и ежедневно превеждаха за нас, първи ни дадоха възможност на мига да откликнем на прочетеното, първи се потрудиха и житията на светиите да съпреживяваме ежедневно. Един изоставен православен сайт, при това добър и амбициозен проект като този, би бил не по-малко печален от една занемарена православна светиня. Да подкрепим екипа на religiabg.com с нещо повече от символичното "Не сте сами!", като им окажем - всеки според възможностите си - нужната морална и финансова помощ, и Господ да помага!

 

Обичайте приятелите си

Св. Николай Велимирович

... Любовта е олтар, на който винаги трябва да се върши жертвоприношение. Любовта е божество, което иска винаги пред лицето му да гори жертва, за да се види то отново в светлина. Истинската любов, Божествената любов се отнася винаги към онова, което е най-добро у човека. ... Каквато любов към приятелите предлага един човек, такива приятели ще намери. Всеки има такива приятели, каквито заслужава. Според вида и големината на жертвата се намират и приятелите. Аз трябва да се откажа от всичко низко, за да мога да имам за приятел онзи, чиято душевна висота обичам. И трябва да се откажа от себичността, за да обичам несебичен приятел. И трябва да се откажа от грубостта, обичайки благороден приятел. Приятелството е едно школуване. >>>

Портрет на Владика Николай (Велимирович). Източник: pravoslavie.domainbg.comПричина и следствие в Православието

Св. Николай Велимирович

Един от фундаменталните принципи, отличаващи учението на Православната вяра от останалите философски системи, както и от редица неправославни вероизповедания, е концепцията за каузалността, т.е. за причинно-следствената връзка. Отстрани хората са склонни да наричат нашата вяра мистична, а нашата Църква – Църква на мистици. Именно това кара някои неправославни богослови, както и атеисти, да критикуват или осмиват нашата вяра. ... Има три фактора на причинността, като при това и трите имат личностен характер. Това са: Бог, Сатана и Човек. ... Още в първите страници на Светата Библия един личностен Бог ни е представен като Първопричина, или още по-точно - като Първопричинител на целия видим и невидим свят. >>>

ТРЕТИ МАРТ - Възкресението на един народ

Слово за Освобождението на България
"Блаженопочившаго освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех войнов, падших на поли брани за веру и освобождения отечества нашего, да помянет Господ Бог во царствии Своем." В православните храмове из цялата ни страна всеки път, когато се отслужва божествена света Литургия, по време на Великия вход ние, духовниците, възгласяме към Бога да спомене в Своето царство Царя-Освободител Александър Втори и хилядите български опълченци, руски, украински, белоруски, румънски и фински воини, пожертвали живота си за Освобождението на България. >>>

Сан Стефанският мирен договор и неговият принос

Зара Костова

Много българи днес си задават въпроса, защо датата на Санстефанския мирен договор се смята за толкова значима в българската история. Защо не честваме като национален празник 6 септември 1885 – когато двете части на разделена България (Княжество България и Източна Румелия) се обединяват или пък 22 септември 1908, когато княз Фердинанд обявява тържествено независимостта на България от Османската империя? >>>
 :: Тhe Treaty of San Stefano – Their Significance and Contemporary Resonance Zara Kostova, Ph. D.

За подражаването на светия Христов живот

Св. Тихон Задонски

Христос Господ презрял в тоя свят почестите, славата и богатството, макар че като Господ на всички можел да има всичко. Ти не търсиш ли почести, блаженство и слава в тоя свят? Христос живял в смирение на земята: ти не живееш ли в гордост и разкош? Христос бил към всички любвеобилен и милосърден: ти не мразиш ли и не се ли озлобяваш към подобни на тебе човеци? ... Ето така сравнявай твоята душа с Христовия живот и каквото забележиш противно, по всякакъв начин се старай да го изправиш, и да го последваш. >>>

Синайското законодателство

Два месеца след като по чудесен начин Бог извел израилския народ от Египетската земя, Мойсей разположил на стан народа в Синайската пустиня, а той самият се изкачил на Синайската планина, за да принесе благодарствена молитва на Бога на Авраама, Исаака и Иакова, Който избрал Мойсея  за спасител на израилския народ. Полуизпълнил мисията, възложена му от Йехова, на върха на свещената планина Мойсей се обърнал с пламенна молитва към Бога. >>>

Начини да вършим добри дела

Св. Бенедикт Нурсийски

Преди всичко обичай Господ Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила. Обичай ближния като самия себе си. Не убивай. Не прелюбодействай.  Не кради. Не таи в душата си страстни желания. Не лъжесвидетелствай.
Уважавай всеки човек. Не прави на другите това, което не искаш на теб да сторят. Откажи се от себе си, за да следваш Христа. Бъди строг към собственото си тяло. Не върви подир удоволствията. Обичай поста. Подкрепяй бедните. >>>

Слово за малките добрини

Архим. Йоан Крестянкин

... Малки дела, възпявам ви в химни. Хора, обграждайте се с малки дела, опасвайте се с малките, простички, леки, добри чувства, мисли, думи и дела, които нищо не ви струват. Нека оставим голямото и трудното, то е за онези, които го обичат, а за нас, които все още не сме обикнали голямото, Господ по Своята милост е излял обилно, подобно на водата и въздуха, малката любов. >>>

Старата църква "Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в Добърско

Село Добърско се намира на 20 километра от гр. Банско. Разположено е високо в Разложката котловина в Рила планина с живописна гледка към Пирин и Родопите. Най-ранни писмени сведения за него има от XIV век. Поразителните стенописи и автентична архитектура на храма го причисляват към най-ценните образци на българското изкуство. >>>

Църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново

Няма друг храм по българските земи, който да е благословен с толкова много история. Да е свидетел на толкова знакови събития от нашето минало. Да олицетворява и българската святост, и българската държавност. >>>

Църквата "Св. Петър и Павел" във Велико Търново

Църквата "Св. Апостоли Петър и Павел" се намира в подножието на северния склон на хълма Царевец във Велико Търново. ... Заедно с целия околeн манастир тя е изградена по поръка на съпругата на цар Иван Асен ІІ, царица Ана (1221-1237), която е наредила да бъдат пренесени там мощите на този светец. След падането на Търново под османско владичество в църквата "Св. Апостоли Петър и Павел" е преместена българската патриаршия. В нея около две години служил последният български патриарх Евтимий. >>>

Молитви на иконописеца

 

50 НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ И ДРУГИ ВЕЛИКИ УЧЕНИ ЗА ВЯРАТА СИ В БОГА”"50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога" е дело на Тихомир Димитров.

От книги, статии и писма на Айнщайн, Планк, Шрьодингер, Хайзенберг, Маркони, М.Борн, Т.С. Елиът, Солженицин, Чърчил, Киплинг, Бергсон, Хесе, Сартр, А.Швайцер, Рузвелт, У.Уилсън, Мартин Лутър Кинг, Нютон, Галилей, Коперник, Да Винчи, Декарт, Бруно, Пастьор, Фарадей, Едисон, Дарвин, Кант, Хегел, Русо, Волтер, Лок, Хобс, Бъркли, Хюм, Спиноза, Киркегор, Витгенщайн и много, много други, авторът е подбрал за нас техни мисли за вярата.

На създадения от автора сайт nobelisti.com можете не само да научите къде можете да закупите антологията, но и да се запознаете подробно със структурата и съдържанието й.  Да си пожелаем в идните години авторът да ни зарадва и с ново томче, с мисли на православни подвижници, мислители, държавници и учени. :)

 

Православна Библия и ресурси

:: Библейските места
:: Библейски атлас

Блажени Теофилакт Български (Охридски)

Теофилакт Охридски е почитан византийски църковен писател и Български архиепископ на Охрид по време на византийското робство (X-XII в.). Неговите тълкувания на Св. Писание се ползват и до днес както от Източната, така и от Западната църква. Архиеп. Теофилакт Български е обикновено наричан "Блажени Теофилакт". Заради творбите му от древни времена той бил почитан като светител и учител на Църквата, но той не е включен в сонма на светците. >>>

Символ на вярата от св. Григорий Чудотворец

"Един е Бог, Отец на Живото Слово, на Ипостасната Премъдрост, на Силата и Вечния Образ, Съвършен Родител на Съвършения, Отец на Единородния Син". >>>

Св. преп. Ромил Видински (Ромил Бдински) († 1375)

Св. Никита Ремесиански (†420 г.)

Св. Никита бил славянин от гр. Ремесиана (някои предполагат, че това е в гр. Пирот, където по-късно заемал епископска катедра).
Никита получил обширно образование, за което свидетелства неговият приятел св. Павлин Нолански, като го нарича "най-учен епископ, който дошъл от Дакия и справедливо представял предмет за учудване на римляните". Той проповядвал Евангелието между славяните в Нишко-Пиротската област. >>>

  История на Българската църква. Том първи. Първи период (864-1186 г.)

Димитър Цухлев, 1911 г.

Българското царство от Х век до покръстването на българите.
   І. От апостолите и техните близки сътрудници.
   ІІ. От апостолските приемници: църкви във вътрешните провинции на Балканския полуостров.
      А. Разпространение на християнството между тракийците
      Б. Разпространение на християнството между скитите.
      В. Разпространение на християнството между бесите и даките в Тракия
      Предстои постепенното публикуване на целия том, както следва:
      Г. Разпространението на християнството между готите.
Църковна организация на Балканския полуостров до покръщането на българите
   І. Епископски и митрополитски катедри.
   ІІ. Патриаршески катедри. Константинополският патриархат.
   ІІІ. Епархиално подразделение 

Цар Симеон, св. цар Петър и българската и историческа митология

Георги Тодоров

...Простодушната аргументация на. о. Паисий - Защо бил знаменит цар Симеон? Понеже имал жестока и непрестанна война с гръцките царе и пр. - битува и досега не само в масовото съзнание на българите, но и у историците ни. ... "Симеоновото царствувание е било Златний век за България" ... "Най-великий български цар". ... Следващият христоматиен мит е, че след Симеон (който бил "най-велик") - при царуването на сина му Петър (който бил "безпомощен") - настъпил неочакван срив. ... На повърхността изглежда точно така. Но историята не е наука за повърхността на явленията. А в дълбочина нещата стоят другояче - и тук няма нищо "неочаквано". Всъщност кризата започва още при Симеон. Нещо повече - самият той е главният двигател на историческия провал. >>>

Хаджи Вълчо от Банско (1705-1766)

 :: Зографският манастир и ктиторската дейност на Хаджи Вълчо от Банско
 :: Потомците на Паисий - щедри дарители и запалени историци Галина Минчева

The Lord's Prayer

By Archbishop Nathaniel

... The fundamental prayer for a Christian, the model for all prayer is the Lord's Prayer, which Christ Himself taught His disciples. The Gospel says, One of His disciples said unto Him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. >>>

Св. Борис и митът за избиването на 52-та рода

Георги Тодоров

... Въпросният лукав мит гласи, че при потушаването на бунта на болярите скоро след Покръстването св. Борис уж бил избил не само главатарите на бунта с техните синове – на брой общо 52 души – но изклал и целите им родове с жените, децата и пр. Убиването на двигателите на бунта е действително историческо събитие. Но само по себе си то не грабва въображението и не прави мит. >>>

Похвално слово за св. Евтимий

Григорий Цамблак

Ако Аарон, древен свещеник от Стария завет, чрез жертвите на безсловесните, поръсвайки с кръв от юнци и козли и с пепел от юници осквернените, ги освещаваше за телесно очистване и поради това е удостоен с помен, естествен за слугите Божи...; не е ли много повече достоен за похвали Евтимий, изпълнител на неведомите тайнства и съпричастник на апостолската слава, свещеник на онази велика жертва и учител на истината, в която ангелите желаят да вникнат и която прочее той чисто спази и непорочно преживя; и най-сетне светителят чрез многообразните страдания сам себе си принесе в свещена жертва, благоугодна на Господа? >>>

Спасение и вера по православному учению

Из сочинения архиепископа (Финляндского) Сергия: "Православное учение о спасении"

Содержание: I. Общее понятие о спасении Учение о спасении Ветхого и Нового Завета :: Учение свв. Отцов :: Сущность спасения
II. Прощение грехов и нравственное изменение человека
III. Облечение человека во Христа
Учение Св. Писания и свв. Отцов :: Свобода человека в усвоении правды Христовой :: Зачаточный характер праведности крещения :: Задача жизни человека после крещения
IV. Вера как условие спасения Вера во Христа, как средство к познанию любви Божией :: Почему так трудно верить для естественного, грешного человека? :: Значение веры в свободно-благодатном акте возрождения человека :: Вера христианина после крещения :: Вера спасающая - свободна и активна :: Вера и дела

First Visit to an Orthodox Church - Twelve Things I Wish I'd Known

Frederica Mathewes-Green

Orthodox worship is different! Some of these differences are apparent, if perplexing, from the first moment you walk in a church. Others become noticeable only over time. Here is some information that may help you feel more at home in Orthodox worship—twelve things I wish I’d known before my first visit to an Orthodox church. >>>

Православен молитвослов и акатистник

Акатист на Бог Дух Свети

The Longer Catechism of The Orthodox, Catholic, Eastern Church

also known as the Catechism of St. Philaret (Drozdov), Metropolitan of Moscow

Празници и жития на светиите

 :: Св. благоверен цар Управда-Юстиниан (527-565)
 :: Св. великомъченица Екатерина († 305)
 :: Св. преп. Сава Освещени († 533)
 :: Св. Четиридесет мъченици Севастийски († 320)

Учението на светител Теофан Затворник за влиянието на злите духове върху хората

Архимандрит Григорий

Според учението на Светата Църква, всички същества от духовния свят са сътворени по своята природа добри. От Откровението става ясно, че не всички ангели са останали верни на своя Творец, някои от тях чрез свободната си воля и без никаква принуда, са отпаднали от Бога. Под името "зли духове" се разбира личности, "свободно-разумни и безтелесни същества, по собствена воля отпаднали от Бога, станали зли и образували особено враждебно на Бога и доброто царство". За битието на злите духове, започвайки от Мойсеевото петокнижие свидетелства Свещеното Писание. >>>

Жития на светиите - нови попълнения

:: Свещеномъченик Антипа, епископ Пергамски (I-II век)
:: Св. преподобни Йоан Вехтопещерник (VIII век)
:: Св. преподобна Теоктиста († 881)
:: Св. мъченици Гурий, Самон и Авив
:: Св. мъченици девици Агапия, Ирина и Хиония
:: Св. преподобни Йоан, ученик на св. Григорий Декаполит (IX в.)
:: Св. пророк Мойсей Боговидец ок. 1550 пр.Хр.
:: Свв. мъченици Онисифор и Порфирий (II-III)
:: Св. свещеномъченик Еразъм Охридски (IV в.)
:: Св. Митрофан, патриарх Цариградски († 325)
:: Св. Целестин, папа Римски († 432)
:: Св. мъченик Евпсихий († 362)
:: Свв. мъченици Нотарий, Маркиан и Мартирий
:: Св. преподобни Андроник и Атанасия (V век)
:: Св. преподобна Матрона Цариградска († 492)
:: Св. мъченик Платон († 266).
:: Св. мъченици Роман и Варул Честват се на 18 ноември
:: Св. великомъченик Яков Персиец (св. Иаков Персианин) Чества се на 27 ноември
:: Св. Яков, епископ Низибийски († 350 година) (13 януари)
:: Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец (29 януари)
:: Св. Лаврентий, затворник Печерски, епископ Туровски († 1194) (29 януари)
:: Св. благоверерни цар Петър Български (927–969) (30 януари)
:: Пренасяне мощите на свети безсребреници Кир и Йоан (31 януари)
:: Св. мъченик Лонгин Стотник (I)
:: Св. Киприан Картагенски († ок.258)
:: Св. Дионисий Александрийски († 264)
:: Св. Григорий, епископ Неокесарийски, чудотворец († 265)
:: Св. мъченик Неофит от Витиния († 290)
:: Св. великомъченица Анастасия († 290)
:: Св. свещеномъченик Артемон, презвитер Лаодикийски (III в.)
:: Св. Кир и Йоан (III-IV в.)
:: Св. мъченици Тимотей, Агапий и Текла († 305)
:: Св. Ахил Лариски († 330)
:: Св. свещеномъченици Акепсима, Йосиф и Айтал (IV в.)
:: Авва Евагрий Понтийски (346—399)
:: Св. Епифаний Кипърски († 403)
:: Св. Целестин, папа Римски († 432)
:: Св. Mаксим Изповедник (ок. 580-622)
:: Св. патриарх Модест Йерусалимски († 634)
:: Св. преподобномъченик Анастасий Перски († 628)
:: Св. Мартин Изповедник, Римски папа († 655)
:: Св. преподобни Йосиф Песнописец (IX в.)
:: Св. Спиридон, епископ Тримитунтски чудотворец
:: Св. преподобни Григорий Печерски († 1093 година)
:: Св. Сава Сръбски († 1236)
:: Св. Филарет Милостиви († 792)
:: Св. великомъченица Варавара († ок.306)
:: Св. преподобни Нектарий Битолски († 1500)
:: Св. преподобна Филотея Търновска (XII)
:: Св. преподобни Патапий (VII)
:: Св. апостол Тома от Дванадесетте апостоли
:: Св. апостол Вартоломей от Дванадесетте апостоли
:: Св. апостол Симон Зилот от Дванадесетте апостоли
:: Св. апостол Тадей от Седемдесетте апостоли
:: Св. апостол Варнава от Седемдесетте апостоли, чичо на ап.евангелист Марко
:: Св. апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Тертий
:: Св. мъченици Тирс, Левкий, Филимон, Аполоний, Ариан и Калиник и другите с тях († 249-251)
:: Св. мъченица Лукия (Лучия) девица († 304)
:: Св. мъченици Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест (284-305)
:: Св. мъченици Мина, Ермоген и Евграф († ок. 313)

:: Св. преподобни Евгений и Макарий изповедници
:: Св. преподобни Равула
:: Св. преподобни Лъв, епископ Катански
:: Св. Агатон, папа Римски
:: Св. свещеномъченик Садок, епископ Персийски и 128 мъченици с него
:: Св. Тимотей, апостол от Седемдесетте. Св. Евстатий, архиепископ Антиохийски
:: Св. преподобни Тимотей, пустинник от Символи
:: Св. Георги, епископ Амастридски
:: Намиране честните мощи на св. мъченици в Евгения
:: Св. преподобни Атанасий Изповедник
:: Св. Порфирий, епископ Газски († ок. 420)
:: Св. преподобни Талалей († 460)
:: Св. преподобни Прокопий Декаполит изповедник (VIII)
:: Св. Тит, презвитер Печерски (XII)
:: Св. преподобни Йоан, наречен Варсанофий
:: Св. преподобномъченица Евдокия († 126)
:: Св. свещеномъченик Теодот, епископ Киринейски (III-IV век)
:: Св. преподобни Герасим Йордански († 475)

:: Св. мъченик Конон († ок.250)
:: Свв. Четиридесет и два мъченици от Амория († 840)
:: Св. седем свещеномъченици Херсонски
:: Св. преподобни Теофилакт Никомидийски († ок. 832)
:: Св. мъченици Кодрат, Саторин, Руфин, Галина и др. - от Коринт († ок. 250)
:: Св. Кодрат Никомидийски и другите с него († ок. 250)
:: Св. преподобни отци, избити в манастира "Св. Сава" край Иерусалим.
:: Св. преподобни Яков Изповедник (VIII)
:: Св. свещеномъченик Василий, презвитер Анкирски († 363)
:: Св. свещеномъченик Никон и неговите двеста ученици († III век)
:: Св. преподобномъченик Лука Одрински († 1802)
:: Св. преподобни Захария
:: Св. Артемий (Артемон), епископ на Селевкия
:: Св. преподобни ТитЧудотворец (IX) и св. мъченик Поликарп (IV)
:: Св. свещеномъченик Никита Серски († 1808)
:: Св. мъченици Агатопод и Теодул
:: Св. преподобни Марк Атински (св. Марк Трачески) († ок. 400)
:: Св. преподобни Георги, епископ Митилински (IX век)
:: Св. мъченица Матрона Солунска († III или IV век)
:: Св. преподобни Иларион Нови
:: Св. преподобни Стефан Изповедник (ср. на VIII век)
:: Св. преподобни Марк, епископ Аретусийски († ср. на IV)
:: Св. свещеномъченик Ипатий, епископ Гангърски († 326)

Бъдете смирени, бъдете добри.
Бъдете слуга на слугите дори
и с таз доброта се влачете в калта,
но страх я наричайте, не доброта.

Атанас Далчев

 

[ ПО-ОТДАВНА ПУБЛИКУВАНИ  ]

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com